กรุณากรอก Username และ Password ให้ถูกต้อง

   
          

ประกาศ

เนื่องจากเว็บไซต์ cupsrisomdej.net จะหมดอายุการช่ากับเอกชน ทั้งนี้จะไม่มีการต่ออายุ ฉะนั้น จึงขอให้ท่านดาวน์โหลดข้อมูลที่สำคัญเก็บไว้ ก่อนที่ระบบจะปิด ภายในเดือน เม.ย.63 และต่อไปให้ใช้ระบบ รับ-ส่งข้อมูล ใหม่ ใช้พื้นที่ของกรทรวงสาธารณสุข

http://sisomdet.moph.go.th/data/
v
v
((คลิก))
((ระบบรับ-ส่งข้อมูล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสมเด็จ ))

รายละเอียดการเข้าใช้งาน ติดต่อผู้ดูแลระบบ ไลน์ไอดี mansiri

3164  นิติพร หานนท์ รพ.สต.โพธิ์สัย กลุ่มงานเวชฯ  04-05-2560 14:23:31  รายงานอนามัยแม่และเด็ก เม.ย60  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
3163  ภาราดา รพ.สต.บ้านบาก สสอ.ศรีสมเด็จ  04-05-2560 14:23:10  ขอเบิกวัคซีน  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
3162  วุฒิชัย รพ.สต.หนองใหญ่ งานการเงิน(รพ)  04-05-2560 09:22:28  MPI เมษายน 60  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
3161  นภาพร รพ.สต.เมืองเปลือย งานข้อมูล/43แฟัม  03-05-2560 15:02:05  43 แฟ้มเดือน เมษายน 2560  มีไฟล์แนบ ด่วน
3160  [banjerd สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  02-05-2560 15:28:27  ขอความร่วมมือเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก H7N9  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
3159  [banjerd สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  02-05-2560 15:28:27  ขอความร่วมมือเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก H7N9  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
3158  [banjerd สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  02-05-2560 15:28:27  ขอความร่วมมือเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก H7N9  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
3157  [banjerd สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  02-05-2560 15:28:27  ขอความร่วมมือเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก H7N9  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
3156  [banjerd สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  02-05-2560 15:28:27  ขอความร่วมมือเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก H7N9  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
3155  [banjerd สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  02-05-2560 15:28:27  ขอความร่วมมือเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก H7N9  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
3154  [banjerd สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  02-05-2560 15:28:27  ขอความร่วมมือเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก H7N9  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
3153  รพ.สต.บ้านบาก รพ.สต.บ้านบาก สสอ.ศรีสมเด็จ  02-05-2560 12:07:32  รพ.สต.ติดดาวบ้านบาก  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
3152  นภาพร รพ.สต.เมืองเปลือย สสอ.ศรีสมเด็จ  02-05-2560 11:41:56  ส่งสรุป รพสต ติดดาว  มีไฟล์แนบ ด่วน
3151  ประกายวัลย์ รพ.สต.โพธิ์สัย สสอ.ศรีสมเด็จ  02-05-2560 11:03:09  ส่งแบบประเมิน รพ.สต.ตืดดาว  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
3150  บุษบา รพ.สต.โพธิ์ทอง กลุ่มงานเวชฯ  02-05-2560 10:16:59  ส่งรายงานอนามัยแม่และเด็กเดือน เม.ย.60  มีไฟล์แนบ ด่วน
3149  บุษบา รพ.สต.โพธิ์ทอง สสอ.ศรีสมเด็จ  02-05-2560 10:16:59  ส่งรายงานอนามัยแม่และเด็กเดือน เม.ย.60  มีไฟล์แนบ ด่วน
3148  บุษบา รพ.สต.โพธิ์ทอง กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ  02-05-2560 10:14:37  รพ.สต.โพธิ์ทองขอเบิกวัคซีนเดือน พ.ค.60  มีไฟล์แนบ ด่วน
3147  บุษบา รพ.สต.โพธิ์ทอง สสอ.ศรีสมเด็จ  02-05-2560 10:14:37  รพ.สต.โพธิ์ทองขอเบิกวัคซีนเดือน พ.ค.60  มีไฟล์แนบ ด่วน
3146  ประมูล จันนะรา รพ.สต.สวนจิก สสอ.ศรีสมเด็จ  02-05-2560 06:28:42  สวนจิกส่ง รพ.สต.ติดดาว  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
3145  Four รพ.สต.หนองใหญ่ สสอ.ศรีสมเด็จ  01-05-2560 16:35:04  รพ.สต.ติดดาว  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
3144  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  01-05-2560 11:30:21  วาระประชุม  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
3143  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  01-05-2560 11:30:21  วาระประชุม  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
3142  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  01-05-2560 11:30:21  วาระประชุม  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
3141  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  01-05-2560 11:30:21  วาระประชุม  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
3140  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  01-05-2560 11:30:21  วาระประชุม  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
3139  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  01-05-2560 11:30:21  วาระประชุม  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
3138  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  01-05-2560 11:30:21  วาระประชุม  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
3137  สุภาวดี รพ.สต.โพธิ์ทอง งานข้อมูล/43แฟัม  28-04-2560 18:01:39  โพธิ์ทอง ส่งแบบประเมิน รพ.สต.ติดดาว (ใหม่)  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
3136  สุภาวดี รพ.สต.โพธิ์ทอง สสอ.ศรีสมเด็จ  28-04-2560 18:01:39  โพธิ์ทอง ส่งแบบประเมิน รพ.สต.ติดดาว (ใหม่)  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
3135  สุภาวดี รพ.สต.โพธิ์ทอง งานข้อมูล/43แฟัม  28-04-2560 16:23:05  โพธิ์ทอง ส่ง ประเมิน รพ.สต.ติดดาว  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
 
มีจำนวนทั้งหมด 6106 ข่าว รวม : 204 หน้า ย้อนกลับ[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99] 100 [101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203]หน้าถัดไป

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีสมเด็จ | คู่มือการใช้งาน | mansiri | ผู้ดูแลระบบ |