กรุณากรอก Username และ Password ให้ถูกต้อง

   
          

ประกาศ

เนื่องจากเว็บไซต์ cupsrisomdej.net จะหมดอายุการช่ากับเอกชน ทั้งนี้จะไม่มีการต่ออายุ ฉะนั้น จึงขอให้ท่านดาวน์โหลดข้อมูลที่สำคัญเก็บไว้ ก่อนที่ระบบจะปิด ภายในเดือน เม.ย.63 และต่อไปให้ใช้ระบบ รับ-ส่งข้อมูล ใหม่ ใช้พื้นที่ของกรทรวงสาธารณสุข

http://sisomdet.moph.go.th/data/
v
v
((คลิก))
((ระบบรับ-ส่งข้อมูล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสมเด็จ ))

รายละเอียดการเข้าใช้งาน ติดต่อผู้ดูแลระบบ ไลน์ไอดี mansiri

3120  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  25-04-2560 14:42:06  แบบประเมิน HL ชุดท่ี2  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
3119  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  25-04-2560 14:42:06  แบบประเมิน HL ชุดท่ี2  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
3118  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  25-04-2560 14:42:06  แบบประเมิน HL ชุดท่ี2  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
3117  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  25-04-2560 14:40:16  แบบประเมิน HL   มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
3116  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  25-04-2560 14:40:16  แบบประเมิน HL   มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
3115  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  25-04-2560 14:40:16  แบบประเมิน HL   มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
3114  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  25-04-2560 14:40:16  แบบประเมิน HL   มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
3113  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  25-04-2560 14:40:16  แบบประเมิน HL   มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
3112  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  25-04-2560 14:40:16  แบบประเมิน HL   มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
3111  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  25-04-2560 14:40:16  แบบประเมิน HL   มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
3110  นายประมูล จันนะรา รพ.สต.สวนจิก รพ.สต.สวนจิก  25-04-2560 14:16:10  สรุปคะแนน  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
3109  มารศรี รพ.สต.หนองแวงควง สสอ.ศรีสมเด็จ  25-04-2560 13:15:04   ส่ง รง.การเบิกจ่ายวัคซีนเดือน เม.ย 2560  มีไฟล์แนบ ด่วน
3108  มารศรี รพ.สต.หนองแวงควง กลุ่มงานเวชฯ  25-04-2560 13:10:51  ส่งรง.อนามัยแม่และเด็กเดือน เม.ย2560  มีไฟล์แนบ ด่วน
3107  ประมูล จันนะรา รพ.สต.สวนจิก รพ.สต.บ้านบาก  25-04-2560 12:46:15  รพ.สต.ติดดาว  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
3106  บรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  24-04-2560 14:11:16  ขอความร่วมมือเร่งรัดมาตรการควบคุมโรคไข้เลือดออก  มีไฟล์แนบ ด่วน
3105  บรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  24-04-2560 14:11:16  ขอความร่วมมือเร่งรัดมาตรการควบคุมโรคไข้เลือดออก  มีไฟล์แนบ ด่วน
3104  บรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  24-04-2560 14:11:16  ขอความร่วมมือเร่งรัดมาตรการควบคุมโรคไข้เลือดออก  มีไฟล์แนบ ด่วน
3103  บรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  24-04-2560 14:11:16  ขอความร่วมมือเร่งรัดมาตรการควบคุมโรคไข้เลือดออก  มีไฟล์แนบ ด่วน
3102  บรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  24-04-2560 14:11:16  ขอความร่วมมือเร่งรัดมาตรการควบคุมโรคไข้เลือดออก  มีไฟล์แนบ ด่วน
3101  บรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  24-04-2560 14:11:16  ขอความร่วมมือเร่งรัดมาตรการควบคุมโรคไข้เลือดออก  มีไฟล์แนบ ด่วน
3100  บรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  24-04-2560 14:11:16  ขอความร่วมมือเร่งรัดมาตรการควบคุมโรคไข้เลือดออก  มีไฟล์แนบ ด่วน
3099  บรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  24-04-2560 14:03:05  เชิญเข้าอบรมหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ฯ  มีไฟล์แนบ ด่วน
3098  บรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  24-04-2560 14:03:05  เชิญเข้าอบรมหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ฯ  มีไฟล์แนบ ด่วน
3097  บรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  24-04-2560 14:03:05  เชิญเข้าอบรมหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ฯ  มีไฟล์แนบ ด่วน
3096  บรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  24-04-2560 14:03:05  เชิญเข้าอบรมหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ฯ  มีไฟล์แนบ ด่วน
3095  บรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  24-04-2560 14:03:05  เชิญเข้าอบรมหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ฯ  มีไฟล์แนบ ด่วน
3094  บรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  24-04-2560 14:03:05  เชิญเข้าอบรมหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ฯ  มีไฟล์แนบ ด่วน
3093  บรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  24-04-2560 14:03:05  เชิญเข้าอบรมหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ฯ  มีไฟล์แนบ ด่วน
3092  อัญชนา รพ.สต.หนองแวงควง งานการเงิน(รพ)  24-04-2560 09:23:49  MPI มี.ค.60  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
3091  ประมูล จันนะรา รพ.สต.สวนจิก งานการเงิน(รพ)  21-04-2560 13:41:24  รพ.สต.สวนจิก ส่ง MPI  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
 
มีจำนวนทั้งหมด 6092 ข่าว รวม : 204 หน้า ย้อนกลับ[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100] 101 [102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203]หน้าถัดไป

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีสมเด็จ | คู่มือการใช้งาน | mansiri | ผู้ดูแลระบบ |