กรุณากรอก Username และ Password ให้ถูกต้อง

   
          
ประกาศ การส่งหนังสือ/เอกสารทางราชการ ขอให้สแกนเป็นไฟล์ pdf เท่านั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ (((คลิก)))

2944  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  10-03-2560 15:53:33  บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  มีไฟล์แนบ ด่วน
2943  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  10-03-2560 15:53:33  บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  มีไฟล์แนบ ด่วน
2942  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  10-03-2560 15:53:33  บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  มีไฟล์แนบ ด่วน
2941  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  10-03-2560 15:53:33  บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  มีไฟล์แนบ ด่วน
2940  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  10-03-2560 15:53:33  บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  มีไฟล์แนบ ด่วน
2939  บรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  09-03-2560 13:47:29  กำหนดเป้าหมายประชากรกลุ่มเสี่ยงที่จะป่วยเป็นวัณโรค ปี 2560  มีไฟล์แนบ ด่วน
2938  บรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  09-03-2560 13:47:29  กำหนดเป้าหมายประชากรกลุ่มเสี่ยงที่จะป่วยเป็นวัณโรค ปี 2560  มีไฟล์แนบ ด่วน
2937  บรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  09-03-2560 13:47:29  กำหนดเป้าหมายประชากรกลุ่มเสี่ยงที่จะป่วยเป็นวัณโรค ปี 2560  มีไฟล์แนบ ด่วน
2936  บรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  09-03-2560 13:47:29  กำหนดเป้าหมายประชากรกลุ่มเสี่ยงที่จะป่วยเป็นวัณโรค ปี 2560  มีไฟล์แนบ ด่วน
2935  บรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  09-03-2560 13:47:29  กำหนดเป้าหมายประชากรกลุ่มเสี่ยงที่จะป่วยเป็นวัณโรค ปี 2560  มีไฟล์แนบ ด่วน
2934  บรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  09-03-2560 13:47:29  กำหนดเป้าหมายประชากรกลุ่มเสี่ยงที่จะป่วยเป็นวัณโรค ปี 2560  มีไฟล์แนบ ด่วน
2933  บรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  09-03-2560 13:47:29  กำหนดเป้าหมายประชากรกลุ่มเสี่ยงที่จะป่วยเป็นวัณโรค ปี 2560  มีไฟล์แนบ ด่วน
2932  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  09-03-2560 11:46:32  วาระประชุม  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
2931  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  09-03-2560 11:46:32  วาระประชุม  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
2930  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  09-03-2560 11:46:32  วาระประชุม  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
2929  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  09-03-2560 11:46:32  วาระประชุม  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
2928  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  09-03-2560 11:46:32  วาระประชุม  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
2927  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  09-03-2560 11:46:32  วาระประชุม  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
2926  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  09-03-2560 11:46:32  วาระประชุม  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
2925  วุฒิชัย รพ.สต.หนองใหญ่ งานการเงิน(รพ)  09-03-2560 09:01:59  MPI กุมภาพันธ์ 2560  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
2924  รพ.สต.โพธิ์สัย รพ.สต.โพธิ์สัย งานการเงิน(รพ)  07-03-2560 15:39:00  ส่งMPIกุมภาพันธ์2560  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
2923  รพ.สต.บ้านบาก รพ.สต.บ้านบาก งานข้อมูล/43แฟัม  07-03-2560 13:41:30  43 แฟ้ม รพ.สต.บ้านบาก กพ. 2560  มีไฟล์แนบ ด่วน
2922  บรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  07-03-2560 13:09:36  ขอความร่วมมือเตรียมความพร้อมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่  มีไฟล์แนบ ด่วน
2921  บรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  07-03-2560 13:09:36  ขอความร่วมมือเตรียมความพร้อมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่  มีไฟล์แนบ ด่วน
2920  บรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  07-03-2560 13:09:36  ขอความร่วมมือเตรียมความพร้อมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่  มีไฟล์แนบ ด่วน
2919  บรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  07-03-2560 13:09:36  ขอความร่วมมือเตรียมความพร้อมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่  มีไฟล์แนบ ด่วน
2918  บรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  07-03-2560 13:09:36  ขอความร่วมมือเตรียมความพร้อมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่  มีไฟล์แนบ ด่วน
2917  บรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  07-03-2560 13:09:36  ขอความร่วมมือเตรียมความพร้อมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่  มีไฟล์แนบ ด่วน
2916  บรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  07-03-2560 13:09:36  ขอความร่วมมือเตรียมความพร้อมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่  มีไฟล์แนบ ด่วน
2915  รมย์นลิน รพ.สต.เมืองเปลือย สสอ.ศรีสมเด็จ  07-03-2560 12:33:05  ส่งไฟล์เบิกวัคซีน มี.ค.60  มีไฟล์แนบ ด่วน
 
มีจำนวนทั้งหมด 5946 ข่าว รวม : 199 หน้า ย้อนกลับ[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101] 102 [103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198]หน้าถัดไป

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีสมเด็จ | คู่มือการใช้งาน | mansiri | ผู้ดูแลระบบ |