กรุณากรอก Username และ Password ให้ถูกต้อง

   
          
ประกาศ การส่งหนังสือ/เอกสารทางราชการ ขอให้สแกนเป็นไฟล์ pdf เท่านั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ (((คลิก)))

2724  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  26-01-2560 21:42:14  รายชื่อผู้ป่วยความดันรายใหม่ ปี 2560  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
2723  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  26-01-2560 21:42:14  รายชื่อผู้ป่วยความดันรายใหม่ ปี 2560  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
2722  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  26-01-2560 21:42:14  รายชื่อผู้ป่วยความดันรายใหม่ ปี 2560  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
2721  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  26-01-2560 21:42:14  รายชื่อผู้ป่วยความดันรายใหม่ ปี 2560  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
2720  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  26-01-2560 21:42:14  รายชื่อผู้ป่วยความดันรายใหม่ ปี 2560  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
2719  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  26-01-2560 21:42:14  รายชื่อผู้ป่วยความดันรายใหม่ ปี 2560  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
2718  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  26-01-2560 21:42:14  รายชื่อผู้ป่วยความดันรายใหม่ ปี 2560  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
2717  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  26-01-2560 21:18:13  รายชื่อผู้ป่วย เบาหวานและความดันรายใหม่ ปี 2559  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
2716  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  26-01-2560 21:18:13  รายชื่อผู้ป่วย เบาหวานและความดันรายใหม่ ปี 2559  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
2715  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  26-01-2560 21:18:13  รายชื่อผู้ป่วย เบาหวานและความดันรายใหม่ ปี 2559  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
2714  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  26-01-2560 21:18:13  รายชื่อผู้ป่วย เบาหวานและความดันรายใหม่ ปี 2559  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
2713  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  26-01-2560 21:18:13  รายชื่อผู้ป่วย เบาหวานและความดันรายใหม่ ปี 2559  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
2712  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  26-01-2560 21:18:13  รายชื่อผู้ป่วย เบาหวานและความดันรายใหม่ ปี 2559  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
2711  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  26-01-2560 21:18:13  รายชื่อผู้ป่วย เบาหวานและความดันรายใหม่ ปี 2559  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
2710  จุฑามาศ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.โพธิ์สัย  26-01-2560 15:10:48  ส่งคืน MPI ธ.ค.59  มีไฟล์แนบ ด่วน
2709  จุฑามาศ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.หนองใหญ่  26-01-2560 15:10:26  ส่งคืน MPI ธ.ค.59  มีไฟล์แนบ ด่วน
2708  จุฑามาศ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.เมืองเปลือย  26-01-2560 15:10:07  ส่งคืน MPI ธ.ค.59  มีไฟล์แนบ ด่วน
2707  จุฑามาศ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.โพธิ์ทอง  26-01-2560 15:09:48  ส่งคืน MPI ธ.ค.59  มีไฟล์แนบ ด่วน
2706  มารศรี รพ.สต.หนองแวงควง กลุ่มงานเวชฯ  26-01-2560 11:05:37  ส่งรง.อนามัยแม่และเด็กเดือน ม.ค.2560  มีไฟล์แนบ ด่วน
2705  มารศรี รพ.สต.หนองแวงควง สสอ.ศรีสมเด็จ  26-01-2560 11:04:07  ส่ง รง. เบิกวัคซีนเดือน ก.พ.60  มีไฟล์แนบ ด่วน
2704  ประกายวัลย์ มณีกัญญญ์ รพ.สต.โพธิ์สัย สสอ.ศรีสมเด็จ  26-01-2560 10:33:54  ใบประกาศแพทย์แผนไทยสำหรับเจ้าหน้าที่  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
2703  นายวรพจน์ บุ้งทอง งานควบคุมโรค(รพ) ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  26-01-2560 10:07:32  รายงาน ค่าความชุกลูกน้ำยุงลาย ตำบลศรีสมเด็จ ประจำเดือน มกราคม 2560  มีไฟล์แนบ ด่วน
2702  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  26-01-2560 09:41:02  ประเมินตนเองงานแพทย์แผนไทย2  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
2701  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  26-01-2560 09:41:02  ประเมินตนเองงานแพทย์แผนไทย2  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
2700  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  26-01-2560 09:41:02  ประเมินตนเองงานแพทย์แผนไทย2  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
2699  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  26-01-2560 09:41:02  ประเมินตนเองงานแพทย์แผนไทย2  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
2698  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  26-01-2560 09:41:02  ประเมินตนเองงานแพทย์แผนไทย2  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
2697  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  26-01-2560 09:41:02  ประเมินตนเองงานแพทย์แผนไทย2  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
2696  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  26-01-2560 09:41:02  ประเมินตนเองงานแพทย์แผนไทย2  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
2695  อัญชนา รพ.สต.หนองแวงควง ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  26-01-2560 09:32:16  ส่ง 506 1ราย  มีไฟล์แนบ ด่วน
 
มีจำนวนทั้งหมด 5786 ข่าว รวม : 193 หน้า ย้อนกลับ[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103] 104 [105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192]หน้าถัดไป

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีสมเด็จ | คู่มือการใช้งาน | mansiri | ผู้ดูแลระบบ |