กรุณากรอก Username และ Password ให้ถูกต้อง

   
          

ประกาศ

เนื่องจากเว็บไซต์ cupsrisomdej.net จะหมดอายุการช่ากับเอกชน ทั้งนี้จะไม่มีการต่ออายุ ฉะนั้น จึงขอให้ท่านดาวน์โหลดข้อมูลที่สำคัญเก็บไว้ ก่อนที่ระบบจะปิด ภายในเดือน เม.ย.63 และต่อไปให้ใช้ระบบ รับ-ส่งข้อมูล ใหม่ ใช้พื้นที่ของกรทรวงสาธารณสุข

http://sisomdet.moph.go.th/data/
v
v
((คลิก))
((ระบบรับ-ส่งข้อมูล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสมเด็จ ))

รายละเอียดการเข้าใช้งาน ติดต่อผู้ดูแลระบบ ไลน์ไอดี mansiri

2966  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  15-03-2560 10:51:13  ข้อมูลงาน โรคไม่ติดต่อ  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
2965  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  15-03-2560 10:51:13  ข้อมูลงาน โรคไม่ติดต่อ  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
2964  รพสต.บ้านบาก รพ.สต.บ้านบาก สสอ.ศรีสมเด็จ  15-03-2560 10:28:50  หลักฐานการเบิก ฉ 11 รพ.สต.บ้านบาก  มีไฟล์แนบ ด่วน
2963  รวงทอง รพ.สต.โพธิ์ทอง สสอ.ศรีสมเด็จ  15-03-2560 10:25:44  ข้อมูลฉ11 รพ.สต.โพธิ์ทอง  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
2962  วุฒิชัย รพ.สต.หนองใหญ่ สสอ.ศรีสมเด็จ  15-03-2560 09:08:38  ค่าตอบแทน ฉ 11  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
2961  อัญชนา รพ.สต.หนองแวงควง สสอ.ศรีสมเด็จ  14-03-2560 14:16:48  หลักฐานค่าตอบแทนฉบับ11  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
2960  บรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  14-03-2560 13:10:42  ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมรณรงค์วันวณโรคสากล 2560  มีไฟล์แนบ ด่วน
2959  บรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  14-03-2560 13:10:42  ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมรณรงค์วันวณโรคสากล 2560  มีไฟล์แนบ ด่วน
2958  บรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  14-03-2560 13:10:42  ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมรณรงค์วันวณโรคสากล 2560  มีไฟล์แนบ ด่วน
2957  บรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  14-03-2560 13:10:42  ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมรณรงค์วันวณโรคสากล 2560  มีไฟล์แนบ ด่วน
2956  บรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  14-03-2560 13:10:42  ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมรณรงค์วันวณโรคสากล 2560  มีไฟล์แนบ ด่วน
2955  บรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  14-03-2560 13:10:42  ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมรณรงค์วันวณโรคสากล 2560  มีไฟล์แนบ ด่วน
2954  บรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  14-03-2560 13:10:42  ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมรณรงค์วันวณโรคสากล 2560  มีไฟล์แนบ ด่วน
2953  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.บ้านบาก  13-03-2560 11:36:45  แจ้งโอนเงินครั้งที่ 8/60  มีไฟล์แนบ ด่วน
2952  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.โพธิ์สัย  13-03-2560 11:36:45  แจ้งโอนเงินครั้งที่ 8/60  มีไฟล์แนบ ด่วน
2951  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.สวนจิก  13-03-2560 11:36:45  แจ้งโอนเงินครั้งที่ 8/60  มีไฟล์แนบ ด่วน
2950  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.หนองใหญ่  13-03-2560 11:36:45  แจ้งโอนเงินครั้งที่ 8/60  มีไฟล์แนบ ด่วน
2949  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.เมืองเปลือย  13-03-2560 11:36:45  แจ้งโอนเงินครั้งที่ 8/60  มีไฟล์แนบ ด่วน
2948  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.หนองแวงควง  13-03-2560 11:36:45  แจ้งโอนเงินครั้งที่ 8/60  มีไฟล์แนบ ด่วน
2947  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.โพธิ์ทอง  13-03-2560 11:36:45  แจ้งโอนเงินครั้งที่ 8/60  มีไฟล์แนบ ด่วน
2946  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  10-03-2560 15:53:33  บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  มีไฟล์แนบ ด่วน
2945  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  10-03-2560 15:53:33  บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  มีไฟล์แนบ ด่วน
2944  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  10-03-2560 15:53:33  บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  มีไฟล์แนบ ด่วน
2943  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  10-03-2560 15:53:33  บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  มีไฟล์แนบ ด่วน
2942  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  10-03-2560 15:53:33  บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  มีไฟล์แนบ ด่วน
2941  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  10-03-2560 15:53:33  บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  มีไฟล์แนบ ด่วน
2940  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  10-03-2560 15:53:33  บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  มีไฟล์แนบ ด่วน
2939  บรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  09-03-2560 13:47:29  กำหนดเป้าหมายประชากรกลุ่มเสี่ยงที่จะป่วยเป็นวัณโรค ปี 2560  มีไฟล์แนบ ด่วน
2938  บรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  09-03-2560 13:47:29  กำหนดเป้าหมายประชากรกลุ่มเสี่ยงที่จะป่วยเป็นวัณโรค ปี 2560  มีไฟล์แนบ ด่วน
2937  บรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  09-03-2560 13:47:29  กำหนดเป้าหมายประชากรกลุ่มเสี่ยงที่จะป่วยเป็นวัณโรค ปี 2560  มีไฟล์แนบ ด่วน
 
มีจำนวนทั้งหมด 6028 ข่าว รวม : 201 หน้า ย้อนกลับ[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103] 104 [105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200]หน้าถัดไป

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีสมเด็จ | คู่มือการใช้งาน | mansiri | ผู้ดูแลระบบ |