กรุณากรอก Username และ Password ให้ถูกต้อง

   
          
ประกาศ การส่งหนังสือ/เอกสารทางราชการ ขอให้สแกนเป็นไฟล์ pdf เท่านั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ (((คลิก)))

2604  สุภาวดี รพ.สต.โพธิ์ทอง งานการเงิน(รพ)  11-01-2560 10:50:58  โพธิ์ทอง ส่ง MPI ธ.ค.59  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
2603  สวนจิก รพ.สต.สวนจิก สสอ.ศรีสมเด็จ  11-01-2560 10:41:57  ส่งรายชื่อตรวจเต้านม ( ใหม่)ค่ะ  มีไฟล์แนบ ด่วน
2602  อัญชนา รพ.สต.หนองแวงควง ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  11-01-2560 09:41:57  ส่ง 506 2 ราย  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
2601  รพ.สต.โพธิ์สัย รพ.สต.โพธิ์สัย ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  11-01-2560 09:30:41  รง5ส06ธันวา59  มีไฟล์แนบ ด่วน
2600  นายวรพจน์ บุ้งทอง งานควบคุมโรค(รพ) ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  10-01-2560 15:00:09  แผนที่การเดินทางจากร้อยเอ็ดมายัง บ้านหนองสองห้อง ม.2 ตำบลศรีสมเด็จ  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
2599  นายวรพจน์ บุ้งทอง งานควบคุมโรค(รพ) ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  10-01-2560 14:59:24  แผนที่การเดินทางจากร้อยเอ็ดมายัง บ้านหนองสองห้อง ม.2 ตำบลศรีสมเด็จ  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
2598  นายวรพจน์ บุ้งทอง งานควบคุมโรค(รพ) งานควบคุมโรค(รพ)  10-01-2560 11:42:08  POSW1  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
2597  นายวรพจน์ บุ้งทอง งานควบคุมโรค(รพ) ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  10-01-2560 11:39:55  ข้อมูลบ้านหนองสองห้อง คำกล่าวผู้ว่า เปิดงาน พอสว. คุณกิตติยา (ส่งใหม่)  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
2596  นายวรพจน์ บุ้งทอง งานควบคุมโรค(รพ) งานควบคุมโรค(รพ)  10-01-2560 11:32:04  ส่งข้อมูลคำกล่าวรายงาน พอสว. อำเภอศรีสมเด็จ  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
2595  วรพจน์ บุ้งทอง งานควบคุมโรค(รพ) ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  10-01-2560 11:26:58  ข้อมูลบ้านหนองสองห้อง คำกล่าวผู้ว่า เปิดงาน พอสว. คุณกิตติยา  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
2594  นายวรพจน์ บุ้งทอง งานควบคุมโรค(รพ) ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  10-01-2560 11:00:14   รายงาน 506 (14-20) - 9 มกราคม 2560  มีไฟล์แนบ ด่วน
2593  สวนจิก รพ.สต.สวนจิก สสอ.ศรีสมเด็จ  10-01-2560 10:53:42  ส่งรายชื่อตรวจเต้านม  มีไฟล์แนบ ด่วน
2592  สวนจิก รพ.สต.สวนจิก สสอ.ศรีสมเด็จ  09-01-2560 15:15:48  ส่งเบิกวัคซีน  มีไฟล์แนบ ด่วน
2591  สวนจิก รพ.สต.สวนจิก กลุ่มงานเวชฯ  09-01-2560 15:12:44  รายงานอนามัยแม่และเด็ก  มีไฟล์แนบ ด่วน
2590  นิติพร หานนท์ รพ.สต.โพธิ์สัย กลุ่มงานเวชฯ  09-01-2560 15:00:55  รายงานอนามัยแม่และเด็ก ธ.ค59  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
2589  รพ.สต.โพธิ์สัย รพ.สต.โพธิ์สัย งานการเงิน(รพ)  09-01-2560 14:52:51  MPIธค2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
2588  รพสต.บ้านบาก รพ.สต.บ้านบาก ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  09-01-2560 14:38:31  บ้านบากZeroreport 1-7มค.60   - ด่วน
2587  นภาพร รพ.สต.เมืองเปลือย งานข้อมูล/43แฟัม  09-01-2560 14:08:34  43 แฟ้มเดือน ธ.ค.59  มีไฟล์แนบ ด่วน
2586  เยาวลักษณ์ พลเยี่ยม กลุ่มงานเวชฯ รพ.สต.บ้านบาก  09-01-2560 13:24:07  ขอรายงานเดือนธค.59  - ด่วนมาก
2585  เยาวลักษณ์ พลเยี่ยม กลุ่มงานเวชฯ รพ.สต.โพธิ์สัย  09-01-2560 13:24:07  ขอรายงานเดือนธค.59  - ด่วนมาก
2584  เยาวลักษณ์ พลเยี่ยม กลุ่มงานเวชฯ รพ.สต.สวนจิก  09-01-2560 13:24:07  ขอรายงานเดือนธค.59  - ด่วนมาก
2583  เยาวลักษณ์ พลเยี่ยม กลุ่มงานเวชฯ รพ.สต.หนองใหญ่  09-01-2560 13:24:07  ขอรายงานเดือนธค.59  - ด่วนมาก
2582  เยาวลักษณ์ พลเยี่ยม กลุ่มงานเวชฯ รพ.สต.เมืองเปลือย  09-01-2560 13:24:07  ขอรายงานเดือนธค.59  - ด่วนมาก
2581  รพ.สต.โพธิ์สัย รพ.สต.โพธิ์สัย ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  09-01-2560 11:51:04  506รพ.สต.โพธิ์สัยส่ง506  มีไฟล์แนบ ด่วน
2580  นายประมูล จันนะรา รพ.สต.สวนจิก ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  09-01-2560 11:38:15  สวนจิกส่ง 506 8 มกราคม 2560 1 ราย  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
2579  นายประมูล จันนะรา รพ.สต.สวนจิก ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  09-01-2560 11:37:25  สวนจิกส่ง 506 1-7 มกราคม 2560 zero report  - ด่วนที่สุด
2578  วุฒิชัย รพ.สต.หนองใหญ่ งานการเงิน(รพ)  09-01-2560 11:02:52  MPI ธ.ค 59  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
2577  วุฒิชัย รพ.สต.หนองใหญ่ ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  09-01-2560 11:01:52  Zeroreport 1-7มค.60  - ด่วนที่สุด
2576  สุภาวดี รพ.สต.โพธิ์ทอง ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  09-01-2560 10:27:13  โพธิ์ทอง ส่ง Zero Report 1 - 7 ม.ค.60  - ด่วนมาก
2575  นภาพร รพ.สต.เมืองเปลือย ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  09-01-2560 10:02:51  ส่ง รง 506 1 ราย  มีไฟล์แนบ ด่วน
 
มีจำนวนทั้งหมด 5786 ข่าว รวม : 193 หน้า ย้อนกลับ[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107] 108 [109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192]หน้าถัดไป

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีสมเด็จ | คู่มือการใช้งาน | mansiri | ผู้ดูแลระบบ |