กรุณากรอก Username และ Password ให้ถูกต้อง

   
          
ประกาศ การส่งหนังสือ/เอกสารทางราชการ ขอให้สแกนเป็นไฟล์ pdf เท่านั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ (((คลิก)))

2574  นภาพร รพ.สต.เมืองเปลือย ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  09-01-2560 09:58:20   รพ.สต.เมืองเปลือยส่ง Zero report 1 ม.ค.60 - 7 ม.ค.60  - ด่วน
2573  นายวรพจน์ บุ้งทอง งานควบคุมโรค(รพ) ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  07-01-2560 18:53:15  ส่งรายงาน 506 ( 07-13 ) - 6 มกราคม 2560  มีไฟล์แนบ ด่วน
2572  banjerdja สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  06-01-2560 12:31:30  ขอความร่วมมือตรวจเฝ้าระวังความปลอดภัยของอาหาร กระเช้าปีใหม่และผลิตภัณฑ์สุขภาพ  มีไฟล์แนบ ด่วน
2571  banjerdja สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  06-01-2560 12:31:30  ขอความร่วมมือตรวจเฝ้าระวังความปลอดภัยของอาหาร กระเช้าปีใหม่และผลิตภัณฑ์สุขภาพ  มีไฟล์แนบ ด่วน
2570  banjerdja สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  06-01-2560 12:31:30  ขอความร่วมมือตรวจเฝ้าระวังความปลอดภัยของอาหาร กระเช้าปีใหม่และผลิตภัณฑ์สุขภาพ  มีไฟล์แนบ ด่วน
2569  banjerdja สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  06-01-2560 12:31:30  ขอความร่วมมือตรวจเฝ้าระวังความปลอดภัยของอาหาร กระเช้าปีใหม่และผลิตภัณฑ์สุขภาพ  มีไฟล์แนบ ด่วน
2568  banjerdja สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  06-01-2560 12:31:30  ขอความร่วมมือตรวจเฝ้าระวังความปลอดภัยของอาหาร กระเช้าปีใหม่และผลิตภัณฑ์สุขภาพ  มีไฟล์แนบ ด่วน
2567  banjerdja สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  06-01-2560 12:31:30  ขอความร่วมมือตรวจเฝ้าระวังความปลอดภัยของอาหาร กระเช้าปีใหม่และผลิตภัณฑ์สุขภาพ  มีไฟล์แนบ ด่วน
2566  banjerdja สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  06-01-2560 12:31:30  ขอความร่วมมือตรวจเฝ้าระวังความปลอดภัยของอาหาร กระเช้าปีใหม่และผลิตภัณฑ์สุขภาพ  มีไฟล์แนบ ด่วน
2565  ประพาภรณ์ รพ.สต.หนองแวงควง สสอ.ศรีสมเด็จ  05-01-2560 15:39:57  รายชื่อ ตรวจมะเร็งเต้านม ล่าสุดค่ะ  มีไฟล์แนบ ด่วน
2564  ประพาภรณ์ รพ.สต.หนองแวงควง สสอ.ศรีสมเด็จ  05-01-2560 15:33:55  รายชื่อตรวจมะเร็งเต้านม  มีไฟล์แนบ ด่วน
2563  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  05-01-2560 15:17:43  วาระประชุม  มีไฟล์แนบ ด่วน
2562  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  05-01-2560 15:17:43  วาระประชุม  มีไฟล์แนบ ด่วน
2561  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  05-01-2560 15:17:43  วาระประชุม  มีไฟล์แนบ ด่วน
2560  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  05-01-2560 15:17:43  วาระประชุม  มีไฟล์แนบ ด่วน
2559  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  05-01-2560 15:17:43  วาระประชุม  มีไฟล์แนบ ด่วน
2558  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  05-01-2560 15:17:43  วาระประชุม  มีไฟล์แนบ ด่วน
2557  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  05-01-2560 15:17:43  วาระประชุม  มีไฟล์แนบ ด่วน
2556  หนองใหญ่ รพ.สต.หนองใหญ่ สสอ.ศรีสมเด็จ  05-01-2560 13:45:37  ส่งรายงานการเบิกวัคซีน  มีไฟล์แนบ ด่วน
2555  อัญชนา รพ.สต.หนองแวงควง ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  05-01-2560 13:43:14  ส่ง 506 1ราย  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
2554  ประพาภรณ์ รพ.สต.หนองแวงควง สสอ.ศรีสมเด็จ  05-01-2560 11:53:42  ส่งรายชื่อกลุ่มเป้าหมายตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม  มีไฟล์แนบ ด่วน
2553  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  05-01-2560 10:25:36  แบบรายงานการเก็บข้อมูลรายบุคคลเพื่อตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
2552  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  05-01-2560 10:25:36  แบบรายงานการเก็บข้อมูลรายบุคคลเพื่อตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
2551  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  05-01-2560 10:25:36  แบบรายงานการเก็บข้อมูลรายบุคคลเพื่อตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
2550  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  05-01-2560 10:25:36  แบบรายงานการเก็บข้อมูลรายบุคคลเพื่อตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
2549  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  05-01-2560 10:25:36  แบบรายงานการเก็บข้อมูลรายบุคคลเพื่อตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
2548  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  05-01-2560 10:25:36  แบบรายงานการเก็บข้อมูลรายบุคคลเพื่อตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
2547  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  05-01-2560 10:25:36  แบบรายงานการเก็บข้อมูลรายบุคคลเพื่อตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
2546  มารศรี รพ.สต.หนองแวงควง กลุ่มงานเวชฯ  04-01-2560 16:19:21  ส่งรง.อนามัยแม่และเด็กเดือน ธ.ค.2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
2545  มารศรี รพ.สต.หนองแวงควง สสอ.ศรีสมเด็จ  04-01-2560 16:18:21  ส่ง รง. เบิกวัคซีนเดือน ม.ค.60  มีไฟล์แนบ ด่วน
 
มีจำนวนทั้งหมด 5786 ข่าว รวม : 193 หน้า ย้อนกลับ[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108] 109 [110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192]หน้าถัดไป

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีสมเด็จ | คู่มือการใช้งาน | mansiri | ผู้ดูแลระบบ |