กรุณากรอก Username และ Password ให้ถูกต้อง

   
          

ประกาศ

เนื่องจากเว็บไซต์ cupsrisomdej.net จะหมดอายุการช่ากับเอกชน ทั้งนี้จะไม่มีการต่ออายุ ฉะนั้น จึงขอให้ท่านดาวน์โหลดข้อมูลที่สำคัญเก็บไว้ ก่อนที่ระบบจะปิด ภายในเดือน เม.ย.63 และต่อไปให้ใช้ระบบ รับ-ส่งข้อมูล ใหม่ ใช้พื้นที่ของกรทรวงสาธารณสุข

http://sisomdet.moph.go.th/data/
v
v
((คลิก))
((ระบบรับ-ส่งข้อมูล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสมเด็จ ))

รายละเอียดการเข้าใช้งาน ติดต่อผู้ดูแลระบบ ไลน์ไอดี mansiri

2894  สุวัฒน์ ชำนาญ งานประกันสุขภาพ(รพ) รพ.สต.สวนจิก  03-03-2560 10:48:33  สิทธิืว่างเดือนมกราคม   มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
2893  สุวัฒน์ ชำนาญ งานประกันสุขภาพ(รพ) รพ.สต.หนองใหญ่  03-03-2560 10:48:33  สิทธิืว่างเดือนมกราคม   มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
2892  สุวัฒน์ ชำนาญ งานประกันสุขภาพ(รพ) รพ.สต.เมืองเปลือย  03-03-2560 10:48:33  สิทธิืว่างเดือนมกราคม   มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
2891  สุวัฒน์ ชำนาญ งานประกันสุขภาพ(รพ) รพ.สต.หนองแวงควง  03-03-2560 10:48:33  สิทธิืว่างเดือนมกราคม   มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
2890  สุวัฒน์ ชำนาญ งานประกันสุขภาพ(รพ) รพ.สต.โพธิ์ทอง  03-03-2560 10:48:33  สิทธิืว่างเดือนมกราคม   มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
2889  ส่งรายงานอนามัยแม่และเด็ก รพ.สต.สวนจิก กลุ่มงานเวชฯ  02-03-2560 19:34:46  ส่งรายงานอนามัยแมาและเด็ก  มีไฟล์แนบ ด่วน
2888  สวนจิก รพ.สต.สวนจิก สสอ.ศรีสมเด็จ  02-03-2560 17:11:38  ส่งเบิกวัคซีน  มีไฟล์แนบ ด่วน
2887  รพ.สต.หนองใหญ่ รพ.สต.หนองใหญ่ สสอ.ศรีสมเด็จ  02-03-2560 15:05:24  ส่งรายงานวัคซีน  มีไฟล์แนบ ด่วน
2886  กุลทรัพย์ ลุนนี รพ.สต.โพธิ์สัย สสอ.ศรีสมเด็จ  01-03-2560 13:53:38  เบิกวัคซีน มี.ค.60 ล่าสุดค่ะ  มีไฟล์แนบ ด่วน
2885  จุฑามาศ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.สวนจิก  28-02-2560 16:01:29  ส่งคืน MPI ม.ค.60  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
2884  นายวรพจน์ บุ้งทอง งานควบคุมโรค(รพ) ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  28-02-2560 14:52:16  รายงาน 3 เก็บ 5 ส ตำบลศรีสมเด็จ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560  มีไฟล์แนบ ด่วน
2883  ประมูล จันนะรา รพ.สต.สวนจิก งานการเงิน(รพ)  28-02-2560 11:07:34  สวนจิกส่ง mpi  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
2882  จุฑามาศ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.บ้านบาก  28-02-2560 10:25:50  ส่งคืน MPI ม.ค.60  มีไฟล์แนบ ด่วน
2881  มารศรี รพ.สต.หนองแวงควง กลุ่มงานเวชฯ  27-02-2560 11:45:35  ส่งรง.อนามัยแม่และเด็กเดือน ก.พ.2560  มีไฟล์แนบ ด่วน
2880  มารศรี รพ.สต.หนองแวงควง สสอ.ศรีสมเด็จ  23-02-2560 12:00:19  ส่งรง.เบิกวัคซีนเด็กเดือนมี.ค.60  มีไฟล์แนบ ด่วน
2879  นายบรรเจิด ปราสาร สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  23-02-2560 11:21:16  การเฝ้าระวังการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการจมน้ำในเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ช่วงปิดเทอม  มีไฟล์แนบ ด่วน
2878  นายบรรเจิด ปราสาร สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  23-02-2560 11:21:16  การเฝ้าระวังการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการจมน้ำในเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ช่วงปิดเทอม  มีไฟล์แนบ ด่วน
2877  นายบรรเจิด ปราสาร สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  23-02-2560 11:21:16  การเฝ้าระวังการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการจมน้ำในเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ช่วงปิดเทอม  มีไฟล์แนบ ด่วน
2876  นายบรรเจิด ปราสาร สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  23-02-2560 11:21:16  การเฝ้าระวังการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการจมน้ำในเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ช่วงปิดเทอม  มีไฟล์แนบ ด่วน
2875  นายบรรเจิด ปราสาร สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  23-02-2560 11:21:16  การเฝ้าระวังการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการจมน้ำในเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ช่วงปิดเทอม  มีไฟล์แนบ ด่วน
2874  นายบรรเจิด ปราสาร สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  23-02-2560 11:21:16  การเฝ้าระวังการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการจมน้ำในเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ช่วงปิดเทอม  มีไฟล์แนบ ด่วน
2873  นายบรรเจิด ปราสาร สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  23-02-2560 11:21:16  การเฝ้าระวังการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการจมน้ำในเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ช่วงปิดเทอม  มีไฟล์แนบ ด่วน
2872  จุฑามาศ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.โพธิ์สัย  22-02-2560 17:23:08  ส่งคืน MPI ม.ค.60  มีไฟล์แนบ ด่วน
2871  จุฑามาศ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.หนองใหญ่  22-02-2560 17:22:48  ส่งคืน MPI ม.ค.60  มีไฟล์แนบ ด่วน
2870  จุฑามาศ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.เมืองเปลือย  22-02-2560 17:22:27  ส่งคืน MPI ม.ค.60  มีไฟล์แนบ ด่วน
2869  จุฑามาศ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.หนองแวงควง  22-02-2560 17:22:06  ส่งคืน MPI ม.ค.60  มีไฟล์แนบ ด่วน
2868  จุฑามาศ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.โพธิ์ทอง  22-02-2560 17:21:44  ส่งคืน MPI ม.ค.60  มีไฟล์แนบ ด่วน
2867  นภาพร รพ.สต.เมืองเปลือย งานการเงิน(รพ)  21-02-2560 11:47:50  MPI เดือน มกราคม 60  มีไฟล์แนบ ด่วน
2866  กุลทรัพย์ ลุนนี รพ.สต.โพธิ์สัย สสอ.ศรีสมเด็จ  20-02-2560 14:41:53  เบิกวัคซีน มี.ค.60 ค่ะ  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
2865  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  20-02-2560 11:12:11  ประเมิน เขต 7  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
 
มีจำนวนทั้งหมด 6106 ข่าว รวม : 204 หน้า ย้อนกลับ[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108] 109 [110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203]หน้าถัดไป

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีสมเด็จ | คู่มือการใช้งาน | mansiri | ผู้ดูแลระบบ |