กรุณากรอก Username และ Password ให้ถูกต้อง

   
          

ประกาศ

เนื่องจากเว็บไซต์ cupsrisomdej.net จะหมดอายุการช่ากับเอกชน ทั้งนี้จะไม่มีการต่ออายุ ฉะนั้น จึงขอให้ท่านดาวน์โหลดข้อมูลที่สำคัญเก็บไว้ ก่อนที่ระบบจะปิด ภายในเดือน เม.ย.63 และต่อไปให้ใช้ระบบ รับ-ส่งข้อมูล ใหม่ ใช้พื้นที่ของกรทรวงสาธารณสุข

http://sisomdet.moph.go.th/data/
v
v
((คลิก))
((ระบบรับ-ส่งข้อมูล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสมเด็จ ))

รายละเอียดการเข้าใช้งาน ติดต่อผู้ดูแลระบบ ไลน์ไอดี mansiri

2857  รพ.สต.โพธิ์สัย รพ.สต.โพธิ์สัย งานการเงิน(รพ)  17-02-2560 09:54:49  ส่งMPIมกราคม2560ใหม่  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
2856  อัญชนา รพ.สต.หนองแวงควง งานการเงิน(รพ)  16-02-2560 14:59:58  MPI ม.ค.60  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
2855  กุลทรัพย์ ลุนนี รพ.สต.โพธิ์สัย สสอ.ศรีสมเด็จ  15-02-2560 14:11:11  ส่งประมาณราคาครุภัณฑ์จำหน่ายปี 59 คะ  มีไฟล์แนบ ด่วน
2854  นภาพร รพ.สต.เมืองเปลือย งานข้อมูล/43แฟัม  15-02-2560 09:57:57  43 แฟ้มเดือน ม.ค.60   มีไฟล์แนบ ด่วน
2853  รพ.สต.โพธิ์สัย รพ.สต.โพธิ์สัย งานการเงิน(รพ)  14-02-2560 15:03:20  MPIมกราคม2560  มีไฟล์แนบ ด่วน
2852  สุภาวดี รพ.สต.โพธิ์ทอง งานการเงิน(รพ)  10-02-2560 17:53:46  โพธิ์ทอง ส่ง MPI ม.ค.60  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
2851  ภาราดา รพ.สต.บ้านบาก สสอ.ศรีสมเด็จ  09-02-2560 13:45:16  ขอเบิกวัคซีน  มีไฟล์แนบ ด่วน
2850  สวนจิก รพ.สต.สวนจิก สสอ.ศรีสมเด็จ  09-02-2560 13:27:16  ส่งรายงานเบิกวัคซีน  มีไฟล์แนบ ด่วน
2849  นายบรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  09-02-2560 11:56:40  คัดเลือกสถานที่ผลิตขนมจีนเพื่อเข้าร่วมคัดเลือกสถานที่ผลิตขนมจีนน่าซื้อ  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
2848  นายบรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  09-02-2560 11:56:40  คัดเลือกสถานที่ผลิตขนมจีนเพื่อเข้าร่วมคัดเลือกสถานที่ผลิตขนมจีนน่าซื้อ  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
2847  นายบรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  09-02-2560 11:56:40  คัดเลือกสถานที่ผลิตขนมจีนเพื่อเข้าร่วมคัดเลือกสถานที่ผลิตขนมจีนน่าซื้อ  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
2846  นายบรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  09-02-2560 11:56:40  คัดเลือกสถานที่ผลิตขนมจีนเพื่อเข้าร่วมคัดเลือกสถานที่ผลิตขนมจีนน่าซื้อ  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
2845  นายบรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  09-02-2560 11:56:40  คัดเลือกสถานที่ผลิตขนมจีนเพื่อเข้าร่วมคัดเลือกสถานที่ผลิตขนมจีนน่าซื้อ  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
2844  นายบรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  09-02-2560 11:56:40  คัดเลือกสถานที่ผลิตขนมจีนเพื่อเข้าร่วมคัดเลือกสถานที่ผลิตขนมจีนน่าซื้อ  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
2843  นายบรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  09-02-2560 11:56:40  คัดเลือกสถานที่ผลิตขนมจีนเพื่อเข้าร่วมคัดเลือกสถานที่ผลิตขนมจีนน่าซื้อ  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
2842  นายบรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  09-02-2560 11:54:29  ขอความร่วมมือเร่งรัดมาตรการเฝ้าระวังป้องกันโรคมือเท้าปาก  มีไฟล์แนบ ด่วน
2841  นายบรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  09-02-2560 11:54:29  ขอความร่วมมือเร่งรัดมาตรการเฝ้าระวังป้องกันโรคมือเท้าปาก  มีไฟล์แนบ ด่วน
2840  นายบรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  09-02-2560 11:54:29  ขอความร่วมมือเร่งรัดมาตรการเฝ้าระวังป้องกันโรคมือเท้าปาก  มีไฟล์แนบ ด่วน
2839  นายบรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  09-02-2560 11:54:29  ขอความร่วมมือเร่งรัดมาตรการเฝ้าระวังป้องกันโรคมือเท้าปาก  มีไฟล์แนบ ด่วน
2838  นายบรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  09-02-2560 11:54:29  ขอความร่วมมือเร่งรัดมาตรการเฝ้าระวังป้องกันโรคมือเท้าปาก  มีไฟล์แนบ ด่วน
2837  นายบรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  09-02-2560 11:54:29  ขอความร่วมมือเร่งรัดมาตรการเฝ้าระวังป้องกันโรคมือเท้าปาก  มีไฟล์แนบ ด่วน
2836  นายบรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  09-02-2560 11:54:29  ขอความร่วมมือเร่งรัดมาตรการเฝ้าระวังป้องกันโรคมือเท้าปาก  มีไฟล์แนบ ด่วน
2835  นายบรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  09-02-2560 11:18:52  ขอเชิญส่งผลงานประกวด สปอตวิทยุ ภายใต้แนวคิด"บ้านเริ่ม ชุมชนร่วม...ป้องกันเด็กจมน้ำ"  มีไฟล์แนบ ด่วน
2834  นายบรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  09-02-2560 11:18:52  ขอเชิญส่งผลงานประกวด สปอตวิทยุ ภายใต้แนวคิด"บ้านเริ่ม ชุมชนร่วม...ป้องกันเด็กจมน้ำ"  มีไฟล์แนบ ด่วน
2833  นายบรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  09-02-2560 11:18:52  ขอเชิญส่งผลงานประกวด สปอตวิทยุ ภายใต้แนวคิด"บ้านเริ่ม ชุมชนร่วม...ป้องกันเด็กจมน้ำ"  มีไฟล์แนบ ด่วน
2832  นายบรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  09-02-2560 11:18:52  ขอเชิญส่งผลงานประกวด สปอตวิทยุ ภายใต้แนวคิด"บ้านเริ่ม ชุมชนร่วม...ป้องกันเด็กจมน้ำ"  มีไฟล์แนบ ด่วน
2831  นายบรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  09-02-2560 11:18:52  ขอเชิญส่งผลงานประกวด สปอตวิทยุ ภายใต้แนวคิด"บ้านเริ่ม ชุมชนร่วม...ป้องกันเด็กจมน้ำ"  มีไฟล์แนบ ด่วน
2830  นายบรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  09-02-2560 11:18:52  ขอเชิญส่งผลงานประกวด สปอตวิทยุ ภายใต้แนวคิด"บ้านเริ่ม ชุมชนร่วม...ป้องกันเด็กจมน้ำ"  มีไฟล์แนบ ด่วน
2829  นายบรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  09-02-2560 11:18:52  ขอเชิญส่งผลงานประกวด สปอตวิทยุ ภายใต้แนวคิด"บ้านเริ่ม ชุมชนร่วม...ป้องกันเด็กจมน้ำ"  มีไฟล์แนบ ด่วน
2828  นายบรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  09-02-2560 11:15:56  ขอความร่วมมือในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคในเทศกาลบุญผะเหวด ประจำปี 2560  มีไฟล์แนบ ด่วน
 
มีจำนวนทั้งหมด 6099 ข่าว รวม : 204 หน้า ย้อนกลับ[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109] 110 [111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203]หน้าถัดไป

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีสมเด็จ | คู่มือการใช้งาน | mansiri | ผู้ดูแลระบบ |