กรุณากรอก Username และ Password ให้ถูกต้อง

   
          
ประกาศ การส่งหนังสือ/เอกสารทางราชการ ขอให้สแกนเป็นไฟล์ pdf เท่านั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ (((คลิก)))

2544  รมย์นลิน รพ.สต.เมืองเปลือย สสอ.ศรีสมเด็จ  04-01-2560 13:56:22  ส่งรายชื่อผู้กลุ่มเป้าหมายคัดกรองมะเร็งเต้านม ต. เมืองเปลือย  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
2543  นายประมูล จันนะรา รพ.สต.สวนจิก ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  04-01-2560 13:11:12  สวนจิกส่ง 506 25-31 ธันวาคม 2559 Zero report  - ด่วนที่สุด
2542  นายวรพจน์ บุ้งทอง งานควบคุมโรค(รพ) ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  04-01-2560 10:44:00  ส่งรายงาน 506 ( 01-06 ) - 3 มกราคม 2560  มีไฟล์แนบ ด่วน
2541  กุลทรัพย์ ลุนนี รพ.สต.โพธิ์สัย ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  04-01-2560 10:43:41  ส่ง Zero Report 26 - 31 ธ.ค.59 คร้า  - ด่วนที่สุด
2540  นภาพร รพ.สต.เมืองเปลือย ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  04-01-2560 06:03:57  ส่งzero report 25 - 31 ธ.ค.59  - ด่วน
2539  รพสต.บ้านบาก รพ.สต.บ้านบาก ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  03-01-2560 20:18:46  บ้านบาก Zero report 25-31 ธ.ค.59   - ด่วน
2538  รพสต.บ้านบาก รพ.สต.บ้านบาก ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  03-01-2560 20:18:40  บ้านบาก Zero report 25-31 ธ.ค.59   - ด่วน
2537  รพสต.บ้านบาก รพ.สต.บ้านบาก ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  03-01-2560 20:18:33  บ้านบาก Zero report 25-31 ธ.ค.59   - ด่วน
2536  วุฒิชัย รพ.สต.หนองใหญ่ ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  03-01-2560 09:23:48  Zeroreport 25-31 ธ.ค.59  - ด่วนมาก
2535  สุภาวดี รพ.สต.โพธิ์ทอง ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  02-01-2560 10:33:44  โพธิ์ทอง ส่ง Zero Report 25-31 ธ.ค.59  - ด่วนมาก
2534  นายวรพจน์ บุ้งทอง งานควบคุมโรค(รพ) ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  31-12-2559 23:44:12  รายงาน 506(808-813) - 31 ธันวาคม 2559  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
2533  จุฑามาศ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.บ้านบาก  30-12-2559 16:09:47  ส่งคืน MPI ก.ย.59 - พ.ย.59  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
2532  จุฑามาศ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.สวนจิก  30-12-2559 16:09:02  ส่งคืน MPI ก.ย.59 - พ.ย.59  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
2531  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  30-12-2559 16:02:03  ดำเนินงาน NCD ของขวัญปีใหม่  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
2530  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  30-12-2559 16:02:03  ดำเนินงาน NCD ของขวัญปีใหม่  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
2529  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  30-12-2559 16:02:03  ดำเนินงาน NCD ของขวัญปีใหม่  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
2528  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  30-12-2559 16:02:03  ดำเนินงาน NCD ของขวัญปีใหม่  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
2527  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  30-12-2559 16:02:03  ดำเนินงาน NCD ของขวัญปีใหม่  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
2526  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  30-12-2559 16:02:03  ดำเนินงาน NCD ของขวัญปีใหม่  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
2525  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  30-12-2559 16:02:03  ดำเนินงาน NCD ของขวัญปีใหม่  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
2524  นายวรพจน์ บุ้งทอง งานควบคุมโรค(รพ) ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  29-12-2559 16:21:42  รายงาน 506(802-807)-28 ธันวาคม 2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
2523  รพสต.บ้านบาก รพ.สต.บ้านบาก งานการเงิน(รพ)  29-12-2559 16:06:45  MPI บ้านบาก  มีไฟล์แนบ ด่วน
2522  นายประมูล จันนะรา รพ.สต.สวนจิก งานการเงิน(รพ)  29-12-2559 08:35:45  สวนจิกส่ง MPI  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
2521  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  28-12-2559 15:37:53  การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุบัติเหตุฉุกเฉินและสาธารณภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
2520  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  28-12-2559 15:37:53  การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุบัติเหตุฉุกเฉินและสาธารณภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
2519  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  28-12-2559 15:37:53  การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุบัติเหตุฉุกเฉินและสาธารณภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
2518  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  28-12-2559 15:37:53  การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุบัติเหตุฉุกเฉินและสาธารณภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
2517  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  28-12-2559 15:37:53  การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุบัติเหตุฉุกเฉินและสาธารณภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
2516  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  28-12-2559 15:37:53  การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุบัติเหตุฉุกเฉินและสาธารณภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
2515  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  28-12-2559 15:37:53  การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุบัติเหตุฉุกเฉินและสาธารณภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
 
มีจำนวนทั้งหมด 5786 ข่าว รวม : 193 หน้า ย้อนกลับ[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109] 110 [111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192]หน้าถัดไป

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีสมเด็จ | คู่มือการใช้งาน | mansiri | ผู้ดูแลระบบ |