กรุณากรอก Username และ Password ให้ถูกต้อง

   
          
ประกาศ การส่งหนังสือ/เอกสารทางราชการ ขอให้สแกนเป็นไฟล์ pdf เท่านั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ (((คลิก)))

2514  อัญชนา รพ.สต.หนองแวงควง ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  28-12-2559 09:39:14  ส่ง 506 1ราย  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
2513  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  27-12-2559 14:23:15  จัดบริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมในแพทย์ พอ.สว.  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
2512  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  27-12-2559 14:23:15  จัดบริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมในแพทย์ พอ.สว.  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
2511  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  27-12-2559 14:23:15  จัดบริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมในแพทย์ พอ.สว.  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
2510  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  27-12-2559 14:23:15  จัดบริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมในแพทย์ พอ.สว.  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
2509  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  27-12-2559 14:23:15  จัดบริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมในแพทย์ พอ.สว.  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
2508  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  27-12-2559 14:23:15  จัดบริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมในแพทย์ พอ.สว.  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
2507  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  27-12-2559 14:23:15  จัดบริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมในแพทย์ พอ.สว.  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
2506  เยาวลักษณ์ พลเยี่ยม กลุ่มงานเวชฯ กลุ่มงานเวชฯ  27-12-2559 10:16:06  วาระการประชุมครั้งก่อน  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
2505  เยาวลักษณ์ พลเยี่ยม กลุ่มงานเวชฯ กลุ่มการพยาบาล  27-12-2559 10:16:06  วาระการประชุมครั้งก่อน  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
2504  เยาวลักษณ์ พลเยี่ยม กลุ่มงานเวชฯ สสอ.ศรีสมเด็จ  27-12-2559 10:16:06  วาระการประชุมครั้งก่อน  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
2503  เยาวลักษณ์ พลเยี่ยม กลุ่มงานเวชฯ รพ.สต.บ้านบาก  27-12-2559 10:16:06  วาระการประชุมครั้งก่อน  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
2502  เยาวลักษณ์ พลเยี่ยม กลุ่มงานเวชฯ รพ.สต.โพธิ์สัย  27-12-2559 10:16:06  วาระการประชุมครั้งก่อน  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
2501  เยาวลักษณ์ พลเยี่ยม กลุ่มงานเวชฯ รพ.สต.สวนจิก  27-12-2559 10:16:06  วาระการประชุมครั้งก่อน  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
2500  เยาวลักษณ์ พลเยี่ยม กลุ่มงานเวชฯ รพ.สต.หนองใหญ่  27-12-2559 10:16:06  วาระการประชุมครั้งก่อน  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
2499  เยาวลักษณ์ พลเยี่ยม กลุ่มงานเวชฯ รพ.สต.เมืองเปลือย  27-12-2559 10:16:06  วาระการประชุมครั้งก่อน  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
2498  เยาวลักษณ์ พลเยี่ยม กลุ่มงานเวชฯ รพ.สต.หนองแวงควง  27-12-2559 10:16:06  วาระการประชุมครั้งก่อน  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
2497  เยาวลักษณ์ พลเยี่ยม กลุ่มงานเวชฯ รพ.สต.โพธิ์ทอง  27-12-2559 10:16:06  วาระการประชุมครั้งก่อน  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
2496  จุฑามาศ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.บ้านบาก  27-12-2559 10:04:23  ส่งคืน MPI ก.ย.59 - พ.ย.59  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
2495  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.บ้านบาก  27-12-2559 08:51:35  แจ้งโอนเงินครั้งที่ 4/60  มีไฟล์แนบ ด่วน
2494  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.โพธิ์สัย  27-12-2559 08:51:35  แจ้งโอนเงินครั้งที่ 4/60  มีไฟล์แนบ ด่วน
2493  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.สวนจิก  27-12-2559 08:51:35  แจ้งโอนเงินครั้งที่ 4/60  มีไฟล์แนบ ด่วน
2492  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.หนองใหญ่  27-12-2559 08:51:35  แจ้งโอนเงินครั้งที่ 4/60  มีไฟล์แนบ ด่วน
2491  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.เมืองเปลือย  27-12-2559 08:51:35  แจ้งโอนเงินครั้งที่ 4/60  มีไฟล์แนบ ด่วน
2490  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.หนองแวงควง  27-12-2559 08:51:35  แจ้งโอนเงินครั้งที่ 4/60  มีไฟล์แนบ ด่วน
2489  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.โพธิ์ทอง  27-12-2559 08:51:35  แจ้งโอนเงินครั้งที่ 4/60  มีไฟล์แนบ ด่วน
2488  จุฑามาศ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.โพธิ์สัย  26-12-2559 18:03:46  ส่งคืน MPI ก.ย.59 - พ.ย.59  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
2487  จุฑามาศ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.หนองใหญ่  26-12-2559 18:02:44  ส่งคืน MPI ก.ย.59 - พ.ย.59  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
2486  จุฑามาศ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.เมืองเปลือย  26-12-2559 18:02:17  ส่งคืน MPI ก.ย.59 - พ.ย.59  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
2485  จุฑามาศ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.หนองแวงควง  26-12-2559 18:01:55  ส่งคืน MPI ก.ย.59 - พ.ย.59  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
 
มีจำนวนทั้งหมด 5786 ข่าว รวม : 193 หน้า ย้อนกลับ[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110] 111 [112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192]หน้าถัดไป

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีสมเด็จ | คู่มือการใช้งาน | mansiri | ผู้ดูแลระบบ |