กรุณากรอก Username และ Password ให้ถูกต้อง

   
          
ประกาศ การส่งหนังสือ/เอกสารทางราชการ ขอให้สแกนเป็นไฟล์ pdf เท่านั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ (((คลิก)))

2173  รพ.สต.หนองใหญ่ รพ.สต.หนองใหญ่ งานข้อมูล/43แฟัม  14-11-2559 08:42:22  ส่ง43แฟ้ม  มีไฟล์แนบ ด่วน
2172  สุภาวดี รพ.สต.โพธิ์ทอง ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  14-11-2559 08:41:12  โพธิ์ทอง ส่ง Zero Report 6-12 พ.ย.59  - ด่วนมาก
2171  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.บ้านบาก  11-11-2559 15:42:42  แจ้งโอนเงินครั้งที่ 2/60  มีไฟล์แนบ ด่วน
2170  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.โพธิ์สัย  11-11-2559 15:42:42  แจ้งโอนเงินครั้งที่ 2/60  มีไฟล์แนบ ด่วน
2169  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.สวนจิก  11-11-2559 15:42:42  แจ้งโอนเงินครั้งที่ 2/60  มีไฟล์แนบ ด่วน
2168  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.หนองใหญ่  11-11-2559 15:42:42  แจ้งโอนเงินครั้งที่ 2/60  มีไฟล์แนบ ด่วน
2167  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.เมืองเปลือย  11-11-2559 15:42:42  แจ้งโอนเงินครั้งที่ 2/60  มีไฟล์แนบ ด่วน
2166  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.หนองแวงควง  11-11-2559 15:42:42  แจ้งโอนเงินครั้งที่ 2/60  มีไฟล์แนบ ด่วน
2165  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.โพธิ์ทอง  11-11-2559 15:42:42  แจ้งโอนเงินครั้งที่ 2/60  มีไฟล์แนบ ด่วน
2164  นายวรพจน์ บุ้งทอง งานควบคุมโรค(รพ) ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  11-11-2559 11:27:14  ส่งรายงาน 506 (711-720) - 10 พฤศจิกายน 2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
2163  นภาพร รพ.สต.เมืองเปลือย ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  11-11-2559 11:18:44  ส่ง รง 506 1 ราย  มีไฟล์แนบ ด่วน
2162  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  11-11-2559 10:56:14  แจ้งอบรมฟื้นฟูการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี VIA  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
2161  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  11-11-2559 10:56:14  แจ้งอบรมฟื้นฟูการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี VIA  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
2160  นภาพร รพ.สต.เมืองเปลือย งานข้อมูล/43แฟัม  11-11-2559 10:27:56  43 แฟ้มเดือน ต.ค.59   มีไฟล์แนบ ด่วน
2159  นิตยา รพ.สต.โพธิ์สัย สสอ.ศรีสมเด็จ  11-11-2559 10:21:09  ส่งงบค่าเสื่อม ปี 60  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
2158  พิสมัย จันทรสมัย รพ.สต.เมืองเปลือย สสอ.ศรีสมเด็จ  11-11-2559 09:40:15  เมืองเปลือยส่งแผนงบลงทุน  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
2157  พิสมัย จันทรสมัย รพ.สต.เมืองเปลือย สสอ.ศรีสมเด็จ  11-11-2559 09:39:24  เมืองเปลือยส่งแผนงบค่าเสื่อม  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
2156  รพสต.บ้านบาก รพ.สต.บ้านบาก สสอ.ศรีสมเด็จ  11-11-2559 07:52:49   งบค่าเสื่อม บ้านบาก ปี 60   มีไฟล์แนบ ด่วน
2155  อัญชนา รพ.สต.หนองแวงควง สสอ.ศรีสมเด็จ  10-11-2559 16:32:02  งบค่าเสื่อม หนองแวงควงปี 60  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
2154  สุภาวดี รพ.สต.โพธิ์ทอง สสอ.ศรีสมเด็จ  10-11-2559 16:09:52  โพธิ์ทอง ส่ง งบค่าเสื่อม  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
2153  นายประมูล จันนะรา รพ.สต.สวนจิก งานข้อมูล/43แฟัม  10-11-2559 13:40:58  สวนจิกส่ง43แฟ้ม  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
2152  อัญชนา รพ.สต.หนองแวงควง งานการเงิน(รพ)  09-11-2559 16:27:31  วัสดุประจำปี  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
2151  รมย์นลิน รพ.สต.เมืองเปลือย สสอ.ศรีสมเด็จ  08-11-2559 15:10:15  ส่งรายงานผลการคัดกรองสุขภาพพระภิกษุ สามเณร ต.เมืองเปลือย ปี 2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
2150  พิสมัย จันทรสมัย รพ.สต.เมืองเปลือย รพ.สต.โพธิ์สัย  08-11-2559 14:57:00  แผน 60  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
2149  Banjerd สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  08-11-2559 14:24:49  เฝ้าระวังการเสียชีวิตเนื่องจากภาวะอากาศหนาว  มีไฟล์แนบ ด่วน
2148  Banjerd สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  08-11-2559 14:24:49  เฝ้าระวังการเสียชีวิตเนื่องจากภาวะอากาศหนาว  มีไฟล์แนบ ด่วน
2147  Banjerd สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  08-11-2559 14:24:49  เฝ้าระวังการเสียชีวิตเนื่องจากภาวะอากาศหนาว  มีไฟล์แนบ ด่วน
2146  Banjerd สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  08-11-2559 14:24:49  เฝ้าระวังการเสียชีวิตเนื่องจากภาวะอากาศหนาว  มีไฟล์แนบ ด่วน
2145  Banjerd สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  08-11-2559 14:24:49  เฝ้าระวังการเสียชีวิตเนื่องจากภาวะอากาศหนาว  มีไฟล์แนบ ด่วน
2144  Banjerd สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  08-11-2559 14:24:49  เฝ้าระวังการเสียชีวิตเนื่องจากภาวะอากาศหนาว  มีไฟล์แนบ ด่วน
 
มีจำนวนทั้งหมด 5475 ข่าว รวม : 183 หน้า ย้อนกลับ[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111] 112 [113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182]หน้าถัดไป

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีสมเด็จ | คู่มือการใช้งาน | mansiri | ผู้ดูแลระบบ |