กรุณากรอก Username และ Password ให้ถูกต้อง

   
          

ประกาศ

เนื่องจากเว็บไซต์ cupsrisomdej.net จะหมดอายุการช่ากับเอกชน ทั้งนี้จะไม่มีการต่ออายุ ฉะนั้น จึงขอให้ท่านดาวน์โหลดข้อมูลที่สำคัญเก็บไว้ ก่อนที่ระบบจะปิด ภายในเดือน เม.ย.63 และต่อไปให้ใช้ระบบ รับ-ส่งข้อมูล ใหม่ ใช้พื้นที่ของกรทรวงสาธารณสุข

http://sisomdet.moph.go.th/data/
v
v
((คลิก))
((ระบบรับ-ส่งข้อมูล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสมเด็จ ))

รายละเอียดการเข้าใช้งาน ติดต่อผู้ดูแลระบบ ไลน์ไอดี mansiri

2797  สวนจิก รพ.สต.สวนจิก กลุ่มงานเวชฯ  03-02-2560 15:46:47  ส่งรายงานอนามัยแมาและเด็ก  มีไฟล์แนบ ด่วน
2796  นิติพร หานนท์ รพ.สต.โพธิ์สัย กลุ่มงานเวชฯ  03-02-2560 15:14:23  รายงานอนามัยแม่และเด็ก ม.ค60  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
2795  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.บ้านบาก  02-02-2560 14:24:50  ค่าตอบแทนเงินเวรเดือน ธ.ค.59  มีไฟล์แนบ ด่วน
2794  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.โพธิ์สัย  02-02-2560 14:24:50  ค่าตอบแทนเงินเวรเดือน ธ.ค.59  มีไฟล์แนบ ด่วน
2793  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.สวนจิก  02-02-2560 14:24:50  ค่าตอบแทนเงินเวรเดือน ธ.ค.59  มีไฟล์แนบ ด่วน
2792  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.หนองใหญ่  02-02-2560 14:24:50  ค่าตอบแทนเงินเวรเดือน ธ.ค.59  มีไฟล์แนบ ด่วน
2791  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.เมืองเปลือย  02-02-2560 14:24:50  ค่าตอบแทนเงินเวรเดือน ธ.ค.59  มีไฟล์แนบ ด่วน
2790  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.หนองแวงควง  02-02-2560 14:24:50  ค่าตอบแทนเงินเวรเดือน ธ.ค.59  มีไฟล์แนบ ด่วน
2789  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.โพธิ์ทอง  02-02-2560 14:24:50  ค่าตอบแทนเงินเวรเดือน ธ.ค.59  มีไฟล์แนบ ด่วน
2788  วุฒิชัย รพ.สต.หนองใหญ่ งานการเงิน(รพ)  02-02-2560 11:37:20  MPI ม.ค 60  มีไฟล์แนบ ด่วน
2787  สุภาวดี รพ.สต.โพธิ์ทอง สสอ.ศรีสมเด็จ  02-02-2560 10:03:12  ข้อมูลการเงิน 2555-2560 โพธิ์ทอง   มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
2786  นายวรพจน์ บุ้งทอง งานควบคุมโรค(รพ) ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  02-02-2560 09:45:36   รายงาน 506 ( 43 -43 1 ราย ) - 31 มกราคม 2560  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
2785  รพ.สต.บ้านบาก รพ.สต.บ้านบาก งานข้อมูล/43แฟัม  01-02-2560 17:45:16  บ้านบาก ส่ง 43 แฟ้ม ต.ค.59-ธ.ค.59   มีไฟล์แนบ ด่วน
2784  นายประมูล จันนะรา รพ.สต.สวนจิก งานข้อมูล/43แฟัม  01-02-2560 16:00:55  สวนจิก ส่ง 43 แฟ้ม ต.ค.59-ธ.ค.59  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
2783  อัญชนา รพ.สต.หนองแวงควง สสอ.ศรีสมเด็จ  01-02-2560 15:39:25  ส่ง43แฟ้ม ต.ค.-ม.ค.60  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
2782  นิติพร หานนท์ รพ.สต.โพธิ์สัย สสอ.ศรีสมเด็จ  01-02-2560 14:36:18  43 แฟ้ม ต.ค59-ธ.ค 59  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
2781  สุภาวดี รพ.สต.โพธิ์ทอง สสอ.ศรีสมเด็จ  01-02-2560 11:18:07  โพธิ์ทอง ส่ง 43 แฟ้ม ต.ค.-ธ.ค.59  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
2780  นภาพร รพ.สต.เมืองเปลือย สสอ.ศรีสมเด็จ  01-02-2560 09:43:46  ข้อมูล 43 แฟ้ม รพ.สต.เมืองเปลือย เดือน ต.ค.59-ธ.ค.59   มีไฟล์แนบ ด่วน
2779  รพ.สต.หนองใหญ่ รพ.สต.หนองใหญ่ สสอ.ศรีสมเด็จ  01-02-2560 08:59:47  ส่ง43แฟ้มตค.-ธค.59  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
2778  กุลทรัพย์ ลุนนี รพ.สต.โพธิ์สัย ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  31-01-2560 14:47:00  ส่งรง.506 วันที่ 30-31ม.ค.60 จำนวน 1 รายคร้า  มีไฟล์แนบ ด่วน
2777  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  31-01-2560 11:24:39  วาระประชุม  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
2776  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  31-01-2560 11:24:39  วาระประชุม  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
2775  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  31-01-2560 11:24:39  วาระประชุม  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
2774  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  31-01-2560 11:24:39  วาระประชุม  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
2773  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  31-01-2560 11:24:39  วาระประชุม  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
2772  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  31-01-2560 11:24:39  วาระประชุม  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
2771  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  31-01-2560 11:24:39  วาระประชุม  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
2770  รพ.สต.หนองใหญ่ รพ.สต.หนองใหญ่ สสอ.ศรีสมเด็จ  31-01-2560 11:13:11  ประเมินงานแพทย์แผนไทย (ต่อ)  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
2769  รพ.สต.หนองใหญ่ รพ.สต.หนองใหญ่ สสอ.ศรีสมเด็จ  31-01-2560 11:08:30  ประเมินงานแพทย์แผนไทย  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
2768  อัญชนา รพ.สต.หนองแวงควง ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  31-01-2560 10:08:20  ส่ง 506 1ราย  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
 
มีจำนวนทั้งหมด 6099 ข่าว รวม : 204 หน้า ย้อนกลับ[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111] 112 [113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203]หน้าถัดไป

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีสมเด็จ | คู่มือการใช้งาน | mansiri | ผู้ดูแลระบบ |