กรุณากรอก Username และ Password ให้ถูกต้อง

   
          

ประกาศ

เนื่องจากเว็บไซต์ cupsrisomdej.net จะหมดอายุการช่ากับเอกชน ทั้งนี้จะไม่มีการต่ออายุ ฉะนั้น จึงขอให้ท่านดาวน์โหลดข้อมูลที่สำคัญเก็บไว้ ก่อนที่ระบบจะปิด ภายในเดือน เม.ย.63 และต่อไปให้ใช้ระบบ รับ-ส่งข้อมูล ใหม่ ใช้พื้นที่ของกรทรวงสาธารณสุข

http://sisomdet.moph.go.th/data/
v
v
((คลิก))
((ระบบรับ-ส่งข้อมูล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสมเด็จ ))

รายละเอียดการเข้าใช้งาน ติดต่อผู้ดูแลระบบ ไลน์ไอดี mansiri

2774  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  31-01-2560 11:24:39  วาระประชุม  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
2773  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  31-01-2560 11:24:39  วาระประชุม  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
2772  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  31-01-2560 11:24:39  วาระประชุม  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
2771  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  31-01-2560 11:24:39  วาระประชุม  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
2770  รพ.สต.หนองใหญ่ รพ.สต.หนองใหญ่ สสอ.ศรีสมเด็จ  31-01-2560 11:13:11  ประเมินงานแพทย์แผนไทย (ต่อ)  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
2769  รพ.สต.หนองใหญ่ รพ.สต.หนองใหญ่ สสอ.ศรีสมเด็จ  31-01-2560 11:08:30  ประเมินงานแพทย์แผนไทย  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
2768  อัญชนา รพ.สต.หนองแวงควง ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  31-01-2560 10:08:20  ส่ง 506 1ราย  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
2767  แจ้งโอนเงินครั้งที่ 5/60 งานการเงิน(รพ) รพ.สต.บ้านบาก  31-01-2560 09:22:01  งบลงทุน 90% ปี 2560  มีไฟล์แนบ ด่วน
2766  แจ้งโอนเงินครั้งที่ 5/60 งานการเงิน(รพ) รพ.สต.โพธิ์สัย  31-01-2560 09:22:01  งบลงทุน 90% ปี 2560  มีไฟล์แนบ ด่วน
2765  แจ้งโอนเงินครั้งที่ 5/60 งานการเงิน(รพ) รพ.สต.สวนจิก  31-01-2560 09:22:01  งบลงทุน 90% ปี 2560  มีไฟล์แนบ ด่วน
2764  แจ้งโอนเงินครั้งที่ 5/60 งานการเงิน(รพ) รพ.สต.หนองใหญ่  31-01-2560 09:22:01  งบลงทุน 90% ปี 2560  มีไฟล์แนบ ด่วน
2763  แจ้งโอนเงินครั้งที่ 5/60 งานการเงิน(รพ) รพ.สต.เมืองเปลือย  31-01-2560 09:22:01  งบลงทุน 90% ปี 2560  มีไฟล์แนบ ด่วน
2762  แจ้งโอนเงินครั้งที่ 5/60 งานการเงิน(รพ) รพ.สต.หนองแวงควง  31-01-2560 09:22:01  งบลงทุน 90% ปี 2560  มีไฟล์แนบ ด่วน
2761  แจ้งโอนเงินครั้งที่ 5/60 งานการเงิน(รพ) รพ.สต.โพธิ์ทอง  31-01-2560 09:22:01  งบลงทุน 90% ปี 2560  มีไฟล์แนบ ด่วน
2760  จุฑามาศ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.บ้านบาก  31-01-2560 09:11:28  ส่งคืน MPI ธ.ค.59  มีไฟล์แนบ ด่วน
2759  จุฑามาศ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.สวนจิก  31-01-2560 09:10:49  ส่งคืน MPI ธ.ค.59  มีไฟล์แนบ ด่วน
2758  จุฑามาศ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.หนองแวงควง  31-01-2560 09:10:20  ส่งคืน MPI ธ.ค.59  มีไฟล์แนบ ด่วน
2757  จุฑามาศ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.โพธิ์ทอง  31-01-2560 09:09:35  ส่งคืน MPI ธ.ค.59(ใหม่)  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
2756  ประกายวัลย์ มณีกัญญญ์ รพ.สต.โพธิ์สัย สสอ.ศรีสมเด็จ  30-01-2560 14:10:17  แบบประเมินแพทย์แผนไทยดพธิ์สัย  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
2755  รพสต.บ้านบาก รพ.สต.บ้านบาก ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  30-01-2560 10:34:07  บ้านบาก ส่ง Zero Report 22-28 ม.ค.60   - ด่วน
2754  รพสต.บ้านบาก รพ.สต.บ้านบาก งานการเงิน(รพ)  30-01-2560 10:23:37  MPI บ้านบาก  มีไฟล์แนบ ด่วน
2753  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  30-01-2560 10:23:32  ประชุมเชิญ  มีไฟล์แนบ ด่วน
2752  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  30-01-2560 10:23:32  ประชุมเชิญ  มีไฟล์แนบ ด่วน
2751  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  30-01-2560 10:23:32  ประชุมเชิญ  มีไฟล์แนบ ด่วน
2750  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  30-01-2560 10:23:32  ประชุมเชิญ  มีไฟล์แนบ ด่วน
2749  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  30-01-2560 10:23:32  ประชุมเชิญ  มีไฟล์แนบ ด่วน
2748  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  30-01-2560 10:23:32  ประชุมเชิญ  มีไฟล์แนบ ด่วน
2747  นายวรพจน์ บุ้งทอง งานควบคุมโรค(รพ) ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  30-01-2560 09:28:50   รายงาน 506 (37-42)- 29 มกราคม 2560  มีไฟล์แนบ ด่วน
2746  สุภาวดี รพ.สต.โพธิ์ทอง ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  30-01-2560 09:09:48  โพธิ์ทอง ส่ง Zero Report 22-28 ม.ค.60  - ด่วนมาก
2745  นภาพร รพ.สต.เมืองเปลือย ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  30-01-2560 09:00:05   รพ.สต.เมืองเปลือยส่ง Zero report 22 ม.ค.60 - 28 ม.ค.60  - ด่วน
 
มีจำนวนทั้งหมด 6106 ข่าว รวม : 204 หน้า ย้อนกลับ[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112] 113 [114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203]หน้าถัดไป

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีสมเด็จ | คู่มือการใช้งาน | mansiri | ผู้ดูแลระบบ |