กรุณากรอก Username และ Password ให้ถูกต้อง

   
          
ประกาศ การส่งหนังสือ/เอกสารทางราชการ ขอให้สแกนเป็นไฟล์ pdf เท่านั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ (((คลิก)))

2083  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  01-11-2559 10:55:46  ขอข้อมูลผู้ป่วยรายใหม่ในบ้านต้นแบบ  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
2082  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  01-11-2559 10:55:46  ขอข้อมูลผู้ป่วยรายใหม่ในบ้านต้นแบบ  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
2081  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  01-11-2559 10:55:46  ขอข้อมูลผู้ป่วยรายใหม่ในบ้านต้นแบบ  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
2080  พิสมัย จันทรสมัย รพ.สต.เมืองเปลือย ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  31-10-2559 20:09:39  เมืองเปลือย ส่งผลการสำรวจลูกนำ้ยุงลาย  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
2079  ประมูล จันนะรา รพ.สต.สวนจิก ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  31-10-2559 13:06:01  สวนจิกส่ง 506 zero report  - ด่วนที่สุด
2078  นายประมูล จันนะรา รพ.สต.สวนจิก งานการเงิน(รพ)  31-10-2559 13:05:29  สวนจิกส่ง MPI  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
2077  รพสต.บ้านบาก รพ.สต.บ้านบาก ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  31-10-2559 11:14:29  บ้านบาก รายงานค่าความชุกลูกน้ำยุงลาย 28/10/2559   มีไฟล์แนบ ด่วน
2076  นายวรพจน์ บุ้งทอง งานควบคุมโรค(รพ) ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  31-10-2559 10:56:53  รายงานค่าความชุกลูกน้ำยุงลาย 28/10/2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
2075  นภาพร รพ.สต.เมืองเปลือย ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  31-10-2559 10:55:41  เมืองเปลือย ส่ง Zero Report 23 ต.ค.59 - 29.ต.ค.59   - ด่วน
2074  วุฒิชัย รพ.สต.หนองใหญ่ ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  31-10-2559 10:49:09  Zeroreport 23-29 ต.ค.59  - ด่วนมาก
2073  วุฒิชัย รพ.สต.หนองใหญ่ ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  31-10-2559 10:48:12  ้HI CI  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
2072  พิสมัย จันทรสมัย รพ.สต.เมืองเปลือย สสอ.ศรีสมเด็จ  31-10-2559 10:16:14  เมืองเปลือย ส่งรายงานการใช้ใบเสร็จ  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
2071  กุลทรัพย์ ลุนนี รพ.สต.โพธิ์สัย ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  31-10-2559 09:46:45  ส่ง Zero Report 23-29 ต.ค.59 คร้า  - ด่วน
2070  รพสต.บ้านบาก รพ.สต.บ้านบาก ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  31-10-2559 09:38:42  บ้านบาก ส่ง Zero Report ส.43 23-29 ต.ค.59   - ด่วน
2069  สุภาวดี รพ.สต.โพธิ์ทอง ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  31-10-2559 09:30:52  โพธิ์ทอง ส่ง HI CI 28 ต.ค.59  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
2068  สุภาวดี รพ.สต.โพธิ์ทอง ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  31-10-2559 09:29:53  โพธิ์ทอง ส่ง Zero Report 23-29 ต.ค.59  - ด่วนมาก
2067  อัญชนา รพ.สต.หนองแวงควง ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  31-10-2559 09:28:02  ส่ง รายงาน 5 ส3เก็บ 28 ต.ค.59  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
2066  อัญชนา รพ.สต.หนองแวงควง ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  31-10-2559 09:27:18  ส่ง zero report สัปดาห์ 22-30 ต.ค.59  - ด่วน
2065  รพสต.บ้านบาก รพ.สต.บ้านบาก สสอ.ศรีสมเด็จ  27-10-2559 15:16:38  บ้านบากส่งสรุปการใช้ใบเสร็จ ปี 2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
2064  รพสต.โพธิ์สัย รพ.สต.โพธิ์สัย สสอ.ศรีสมเด็จ  27-10-2559 10:53:44  สรุปใบเสร็จ  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
2063  รพ.สต.โพธิ์สัย รพ.สต.โพธิ์สัย สสอ.ศรีสมเด็จ  27-10-2559 10:50:56  06ส่งสรุปใบเสร็จอีกรอบ  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
2062  มารศรี รพ.สต.หนองแวงควง กลุ่มงานเวชฯ  26-10-2559 15:32:36  ส่งรง.อนามัยแม่และเด็กเดือน ต.ค.2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
2061  มารศรี รพ.สต.หนองแวงควง สสอ.ศรีสมเด็จ  26-10-2559 15:31:18  ส่งรง.เบิกวัคซีนเดือน พ.ย..2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
2060  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  26-10-2559 14:17:16  เชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 2/2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
2059  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  26-10-2559 14:17:16  เชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 2/2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
2058  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  26-10-2559 14:17:16  เชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 2/2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
2057  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  26-10-2559 14:17:16  เชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 2/2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
2056  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  26-10-2559 14:17:16  เชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 2/2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
2055  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  26-10-2559 14:17:16  เชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 2/2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
2054  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  26-10-2559 14:17:16  เชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 2/2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
 
มีจำนวนทั้งหมด 5475 ข่าว รวม : 183 หน้า ย้อนกลับ[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114] 115 [116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182]หน้าถัดไป

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีสมเด็จ | คู่มือการใช้งาน | mansiri | ผู้ดูแลระบบ |