กรุณากรอก Username และ Password ให้ถูกต้อง

   
          
ประกาศ การส่งหนังสือ/เอกสารทางราชการ ขอให้สแกนเป็นไฟล์ pdf เท่านั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ (((คลิก)))

2364  สุภาวดี รพ.สต.โพธิ์ทอง ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  15-12-2559 10:45:43  โพธิ์ทอง ส่ง 506 2 ราย  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
2363  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  15-12-2559 10:21:42  อนุญาตไปประชุมเด็กสมาธิสั้น  มีไฟล์แนบ ด่วน
2362  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  15-12-2559 10:21:42  อนุญาตไปประชุมเด็กสมาธิสั้น  มีไฟล์แนบ ด่วน
2361  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  15-12-2559 10:21:42  อนุญาตไปประชุมเด็กสมาธิสั้น  มีไฟล์แนบ ด่วน
2360  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  15-12-2559 10:21:42  อนุญาตไปประชุมเด็กสมาธิสั้น  มีไฟล์แนบ ด่วน
2359  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  15-12-2559 10:21:42  อนุญาตไปประชุมเด็กสมาธิสั้น  มีไฟล์แนบ ด่วน
2358  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  15-12-2559 10:21:42  อนุญาตไปประชุมเด็กสมาธิสั้น  มีไฟล์แนบ ด่วน
2357  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  15-12-2559 10:21:42  อนุญาตไปประชุมเด็กสมาธิสั้น  มีไฟล์แนบ ด่วน
2356  กุลทรัพย์ ลุนนี รพ.สต.โพธิ์สัย ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  14-12-2559 14:03:52  ส่งรง.506 วันที่ 12-14แธ.ค.59 จำนวน 1 รายคร้า  มีไฟล์แนบ ด่วน
2355  banjerdja สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  14-12-2559 13:39:48  แจ้งแนวทาง/รายงาน การพัฒนาระบบสุขภาพ(Service Plan) ให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล ปีงบประมาณ 2560  มีไฟล์แนบ ด่วน
2354  banjerdja สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  14-12-2559 13:39:48  แจ้งแนวทาง/รายงาน การพัฒนาระบบสุขภาพ(Service Plan) ให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล ปีงบประมาณ 2560  มีไฟล์แนบ ด่วน
2353  banjerdja สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  14-12-2559 13:39:48  แจ้งแนวทาง/รายงาน การพัฒนาระบบสุขภาพ(Service Plan) ให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล ปีงบประมาณ 2560  มีไฟล์แนบ ด่วน
2352  banjerdja สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  14-12-2559 13:39:48  แจ้งแนวทาง/รายงาน การพัฒนาระบบสุขภาพ(Service Plan) ให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล ปีงบประมาณ 2560  มีไฟล์แนบ ด่วน
2351  banjerdja สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  14-12-2559 13:39:48  แจ้งแนวทาง/รายงาน การพัฒนาระบบสุขภาพ(Service Plan) ให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล ปีงบประมาณ 2560  มีไฟล์แนบ ด่วน
2350  banjerdja สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  14-12-2559 13:39:48  แจ้งแนวทาง/รายงาน การพัฒนาระบบสุขภาพ(Service Plan) ให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล ปีงบประมาณ 2560  มีไฟล์แนบ ด่วน
2349  banjerdja สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  14-12-2559 13:39:48  แจ้งแนวทาง/รายงาน การพัฒนาระบบสุขภาพ(Service Plan) ให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล ปีงบประมาณ 2560  มีไฟล์แนบ ด่วน
2348  กุลทรัพย์ ลุนนี รพ.สต.โพธิ์สัย สสอ.ศรีสมเด็จ  14-12-2559 10:17:10  เบิกวัคซีนธค59ค่ะ  มีไฟล์แนบ ด่วน
2347  นิติพร หานนท์ รพ.สต.โพธิ์สัย กลุ่มงานเวชฯ  13-12-2559 14:54:15  รายงานอนามัยแม่และเด็ก พ.ย 59  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
2346  เยาวลักษณ์ พลเยี่ยม กลุ่มงานเวชฯ รพ.สต.บ้านบาก  13-12-2559 12:59:09  ขอรายงานเดือน พย.59  - ด่วนมาก
2345  เยาวลักษณ์ พลเยี่ยม กลุ่มงานเวชฯ รพ.สต.โพธิ์สัย  13-12-2559 12:59:09  ขอรายงานเดือน พย.59  - ด่วนมาก
2344  เยาวลักษณ์ พลเยี่ยม กลุ่มงานเวชฯ รพ.สต.เมืองเปลือย  13-12-2559 12:59:09  ขอรายงานเดือน พย.59  - ด่วนมาก
2343  อัญชนา รพ.สต.หนองแวงควง งานการเงิน(รพ)  13-12-2559 12:24:16  MPI ต.ค.-พ.ย.59  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
2342  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  13-12-2559 11:23:39  โครงการเบิกจ่ายตรงสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการ  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
2341  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  13-12-2559 11:23:39  โครงการเบิกจ่ายตรงสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการ  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
2340  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  13-12-2559 11:23:39  โครงการเบิกจ่ายตรงสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการ  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
2339  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  13-12-2559 11:23:39  โครงการเบิกจ่ายตรงสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการ  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
2338  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  13-12-2559 11:23:39  โครงการเบิกจ่ายตรงสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการ  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
2337  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  13-12-2559 11:23:39  โครงการเบิกจ่ายตรงสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการ  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
2336  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  13-12-2559 11:23:39  โครงการเบิกจ่ายตรงสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการ  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
2335  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  13-12-2559 11:22:26  แนวทางการพัฒนาคุณภาพระบบข้อมูล  มีไฟล์แนบ ด่วน
 
มีจำนวนทั้งหมด 5786 ข่าว รวม : 193 หน้า ย้อนกลับ[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115] 116 [117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192]หน้าถัดไป

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีสมเด็จ | คู่มือการใช้งาน | mansiri | ผู้ดูแลระบบ |