กรุณากรอก Username และ Password ให้ถูกต้อง

   
          

ประกาศ

เนื่องจากเว็บไซต์ cupsrisomdej.net จะหมดอายุการช่ากับเอกชน ทั้งนี้จะไม่มีการต่ออายุ ฉะนั้น จึงขอให้ท่านดาวน์โหลดข้อมูลที่สำคัญเก็บไว้ ก่อนที่ระบบจะปิด ภายในเดือน เม.ย.63 และต่อไปให้ใช้ระบบ รับ-ส่งข้อมูล ใหม่ ใช้พื้นที่ของกรทรวงสาธารณสุข

http://sisomdet.moph.go.th/data/
v
v
((คลิก))
((ระบบรับ-ส่งข้อมูล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสมเด็จ ))

รายละเอียดการเข้าใช้งาน ติดต่อผู้ดูแลระบบ ไลน์ไอดี mansiri

2684  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  24-01-2560 10:46:13  สุขภาพจิต แพทย์แผนไทย ผู้สูงอายุ  มีไฟล์แนบ ด่วน
2683  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  24-01-2560 10:46:13  สุขภาพจิต แพทย์แผนไทย ผู้สูงอายุ  มีไฟล์แนบ ด่วน
2682  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  24-01-2560 10:46:13  สุขภาพจิต แพทย์แผนไทย ผู้สูงอายุ  มีไฟล์แนบ ด่วน
2681  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  24-01-2560 10:46:13  สุขภาพจิต แพทย์แผนไทย ผู้สูงอายุ  มีไฟล์แนบ ด่วน
2680  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  24-01-2560 10:46:13  สุขภาพจิต แพทย์แผนไทย ผู้สูงอายุ  มีไฟล์แนบ ด่วน
2679  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  24-01-2560 10:46:13  สุขภาพจิต แพทย์แผนไทย ผู้สูงอายุ  มีไฟล์แนบ ด่วน
2678  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  24-01-2560 10:46:13  สุขภาพจิต แพทย์แผนไทย ผู้สูงอายุ  มีไฟล์แนบ ด่วน
2677  ประมูล จันนะรา รพ.สต.สวนจิก ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  23-01-2560 14:08:59  สวนจิกส่ง 506 zero report  - ด่วนที่สุด
2676  วุฒิชัย รพ.สต.หนองใหญ่ ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  23-01-2560 13:31:24  Zeroreport 15-21มค.60  - ด่วน
2675  กุลทรัพย์ ลุนนี รพ.สต.โพธิ์สัย ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  23-01-2560 11:23:24  ส่งรง.506 วันที่ 22-23 ม.ค.60 จำนวน 2 รายคร้า  มีไฟล์แนบ ด่วน
2674  รพสต.บ้านบาก รพ.สต.บ้านบาก ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  23-01-2560 11:20:55  ส่ง Zero Report 15-21 ม.ค. 2560  - ด่วน
2673  กุลทรัพย์ ลุนนี รพ.สต.โพธิ์สัย ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  23-01-2560 11:02:09  ส่ง Zero Report 15-21 มค 60 คร้า  - ด่วน
2672  อัญชนา รพ.สต.หนองแวงควง ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  23-01-2560 09:37:40  ส่ง506 2 ราย  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
2671  นภาพร รพ.สต.เมืองเปลือย ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  20-01-2560 15:15:07  ส่ง รง 506 1 ราย  มีไฟล์แนบ ด่วน
2670  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  20-01-2560 10:49:32  ประชุม  มีไฟล์แนบ ด่วน
2669  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  20-01-2560 10:49:32  ประชุม  มีไฟล์แนบ ด่วน
2668  นายวรพจน์ บุ้งทอง งานควบคุมโรค(รพ) ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  20-01-2560 10:47:42   รายงาน 506 (30-33) -19 มกราคม 2560  มีไฟล์แนบ ด่วน
2667  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  20-01-2560 10:15:00  ประชุม  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
2666  สุภาวดี รพ.สต.โพธิ์ทอง ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  18-01-2560 17:41:16  โพธิ์ทอง ส่ง 506 2 ราย  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
2665  banjerd สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  18-01-2560 13:44:48  ขอความร่วมมือเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
2664  banjerd สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  18-01-2560 13:44:48  ขอความร่วมมือเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
2663  banjerd สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  18-01-2560 13:44:48  ขอความร่วมมือเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
2662  banjerd สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  18-01-2560 13:44:48  ขอความร่วมมือเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
2661  banjerd สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  18-01-2560 13:44:48  ขอความร่วมมือเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
2660  banjerd สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  18-01-2560 13:44:48  ขอความร่วมมือเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
2659  banjerd สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  18-01-2560 13:44:48  ขอความร่วมมือเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
2658  banjerdja สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  18-01-2560 11:40:43  การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan)ให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ปีงบประมาณ 2560  มีไฟล์แนบ ด่วน
2657  banjerdja สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  18-01-2560 11:40:43  การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan)ให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ปีงบประมาณ 2560  มีไฟล์แนบ ด่วน
2656  banjerdja สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  18-01-2560 11:40:43  การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan)ให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ปีงบประมาณ 2560  มีไฟล์แนบ ด่วน
2655  banjerdja สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  18-01-2560 11:40:43  การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan)ให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ปีงบประมาณ 2560  มีไฟล์แนบ ด่วน
 
มีจำนวนทั้งหมด 6106 ข่าว รวม : 204 หน้า ย้อนกลับ[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115] 116 [117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203]หน้าถัดไป

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีสมเด็จ | คู่มือการใช้งาน | mansiri | ผู้ดูแลระบบ |