กรุณากรอก Username และ Password ให้ถูกต้อง

   
          
ประกาศ การส่งหนังสือ/เอกสารทางราชการ ขอให้สแกนเป็นไฟล์ pdf เท่านั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ (((คลิก)))

2334  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  13-12-2559 11:22:26  แนวทางการพัฒนาคุณภาพระบบข้อมูล  มีไฟล์แนบ ด่วน
2333  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  13-12-2559 11:22:26  แนวทางการพัฒนาคุณภาพระบบข้อมูล  มีไฟล์แนบ ด่วน
2332  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  13-12-2559 11:22:26  แนวทางการพัฒนาคุณภาพระบบข้อมูล  มีไฟล์แนบ ด่วน
2331  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  13-12-2559 11:22:26  แนวทางการพัฒนาคุณภาพระบบข้อมูล  มีไฟล์แนบ ด่วน
2330  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  13-12-2559 11:22:26  แนวทางการพัฒนาคุณภาพระบบข้อมูล  มีไฟล์แนบ ด่วน
2329  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  13-12-2559 11:22:26  แนวทางการพัฒนาคุณภาพระบบข้อมูล  มีไฟล์แนบ ด่วน
2328  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  13-12-2559 11:20:58  การให้และรับของขวัญ  มีไฟล์แนบ ด่วน
2327  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  13-12-2559 11:20:58  การให้และรับของขวัญ  มีไฟล์แนบ ด่วน
2326  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  13-12-2559 11:20:58  การให้และรับของขวัญ  มีไฟล์แนบ ด่วน
2325  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  13-12-2559 11:20:58  การให้และรับของขวัญ  มีไฟล์แนบ ด่วน
2324  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  13-12-2559 11:20:58  การให้และรับของขวัญ  มีไฟล์แนบ ด่วน
2323  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  13-12-2559 11:20:58  การให้และรับของขวัญ  มีไฟล์แนบ ด่วน
2322  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  13-12-2559 11:20:58  การให้และรับของขวัญ  มีไฟล์แนบ ด่วน
2321  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  13-12-2559 11:19:34  การมอบอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินบำรุง  มีไฟล์แนบ ด่วน
2320  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  13-12-2559 11:19:34  การมอบอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินบำรุง  มีไฟล์แนบ ด่วน
2319  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  13-12-2559 11:19:34  การมอบอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินบำรุง  มีไฟล์แนบ ด่วน
2318  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  13-12-2559 11:19:34  การมอบอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินบำรุง  มีไฟล์แนบ ด่วน
2317  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  13-12-2559 11:19:34  การมอบอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินบำรุง  มีไฟล์แนบ ด่วน
2316  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  13-12-2559 11:19:34  การมอบอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินบำรุง  มีไฟล์แนบ ด่วน
2315  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  13-12-2559 11:19:34  การมอบอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินบำรุง  มีไฟล์แนบ ด่วน
2314  สุภาวดี รพ.สต.โพธิ์ทอง งานการเงิน(รพ)  13-12-2559 10:43:38  โพธิ์ทอง ส่ง MPI พ.ย.59  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
2313  นายวรพจน์ บุ้งทอง งานควบคุมโรค(รพ) ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  13-12-2559 10:16:25  รายงาน 506 (781-789)-12 ธันวาคม 2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
2312  นภาพร รพ.สต.เมืองเปลือย ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  13-12-2559 08:58:06   รพ.สต.เมืองเปลือยส่ง Zero report 4 ธ.ค.59 - 10 ธ.ค.59  - ด่วน
2311  สุภาวดี รพ.สต.โพธิ์ทอง ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  12-12-2559 14:30:48  โพธิ์ทอง ส่ง Zero Report 4-10 ธ.ค.59  - ด่วนมาก
2310  รพ.สต.บ้านบาก รพ.สต.บ้านบาก ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  12-12-2559 10:38:14  บ้านบากส่ง Zero Report  - ด่วน
2309  วุฒิชัย รพ.สต.หนองใหญ่ ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  10-12-2559 13:39:23  506 1 รายครับ  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
2308  หนองใหญ่ รพ.สต.หนองใหญ่ สสอ.ศรีสมเด็จ  09-12-2559 18:11:05  ส่งรายงานวัคซีน  มีไฟล์แนบ ด่วน
2307  กุลทรัพย์ ลุนนี รพ.สต.โพธิ์สัย ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  09-12-2559 14:55:12  ส่งรง.506 วันที่ 7-9 ก.พ.59 จำนวน 2 รายคร้า  มีไฟล์แนบ ด่วน
2306  banjerdจ้า สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  08-12-2559 15:00:54  ส่งสำเนากฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
2305  banjerdจ้า สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  08-12-2559 15:00:54  ส่งสำเนากฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
 
มีจำนวนทั้งหมด 5786 ข่าว รวม : 193 หน้า ย้อนกลับ[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116] 117 [118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192]หน้าถัดไป

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีสมเด็จ | คู่มือการใช้งาน | mansiri | ผู้ดูแลระบบ |