กรุณากรอก Username และ Password ให้ถูกต้อง

   
          

ประกาศ

เนื่องจากเว็บไซต์ cupsrisomdej.net จะหมดอายุการช่ากับเอกชน ทั้งนี้จะไม่มีการต่ออายุ ฉะนั้น จึงขอให้ท่านดาวน์โหลดข้อมูลที่สำคัญเก็บไว้ ก่อนที่ระบบจะปิด ภายในเดือน เม.ย.63 และต่อไปให้ใช้ระบบ รับ-ส่งข้อมูล ใหม่ ใช้พื้นที่ของกรทรวงสาธารณสุข

http://sisomdet.moph.go.th/data/
v
v
((คลิก))
((ระบบรับ-ส่งข้อมูล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสมเด็จ ))

รายละเอียดการเข้าใช้งาน ติดต่อผู้ดูแลระบบ ไลน์ไอดี mansiri

2624  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  13-01-2560 10:42:12  ประชุมวิชชั่น  มีไฟล์แนบ ด่วน
2623  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  13-01-2560 10:42:12  ประชุมวิชชั่น  มีไฟล์แนบ ด่วน
2622  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  13-01-2560 10:42:12  ประชุมวิชชั่น  มีไฟล์แนบ ด่วน
2621  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  13-01-2560 10:42:12  ประชุมวิชชั่น  มีไฟล์แนบ ด่วน
2620  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  13-01-2560 10:42:12  ประชุมวิชชั่น  มีไฟล์แนบ ด่วน
2619  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  13-01-2560 10:42:12  ประชุมวิชชั่น  มีไฟล์แนบ ด่วน
2618  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  13-01-2560 10:42:12  ประชุมวิชชั่น  มีไฟล์แนบ ด่วน
2617  นภาพร รพ.สต.เมืองเปลือย ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  13-01-2560 09:47:58  รพ.สต.เมืองเปลือย ส่ง รง.506 1 ราย  มีไฟล์แนบ ด่วน
2616  ดรุณี รพ.สต.เมืองเปลือย สสอ.ศรีสมเด็จ  12-01-2560 17:19:30  ส่งรายชื่อกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ต.เมืองเปลือย  มีไฟล์แนบ ด่วน
2615  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  12-01-2560 12:48:58  ลงโปรแกรมวิชชั่น  มีไฟล์แนบ ด่วน
2614  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  12-01-2560 12:48:58  ลงโปรแกรมวิชชั่น  มีไฟล์แนบ ด่วน
2613  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  12-01-2560 12:48:58  ลงโปรแกรมวิชชั่น  มีไฟล์แนบ ด่วน
2612  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  12-01-2560 12:48:58  ลงโปรแกรมวิชชั่น  มีไฟล์แนบ ด่วน
2611  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  12-01-2560 12:48:58  ลงโปรแกรมวิชชั่น  มีไฟล์แนบ ด่วน
2610  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  12-01-2560 12:48:58  ลงโปรแกรมวิชชั่น  มีไฟล์แนบ ด่วน
2609  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  12-01-2560 12:48:58  ลงโปรแกรมวิชชั่น  มีไฟล์แนบ ด่วน
2608  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  11-01-2560 12:24:38  ส่งหนังสือเชิญ นายกฯและกำนัน ประชุมงาน พอ.สว.  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
2607  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  11-01-2560 12:24:38  ส่งหนังสือเชิญ นายกฯและกำนัน ประชุมงาน พอ.สว.  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
2606  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  11-01-2560 12:24:38  ส่งหนังสือเชิญ นายกฯและกำนัน ประชุมงาน พอ.สว.  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
2605  ภาราดา รพ.สต.บ้านบาก สสอ.ศรีสมเด็จ  11-01-2560 11:32:41  ขอเบิกวัคซีน  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
2604  สุภาวดี รพ.สต.โพธิ์ทอง งานการเงิน(รพ)  11-01-2560 10:50:58  โพธิ์ทอง ส่ง MPI ธ.ค.59  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
2603  สวนจิก รพ.สต.สวนจิก สสอ.ศรีสมเด็จ  11-01-2560 10:41:57  ส่งรายชื่อตรวจเต้านม ( ใหม่)ค่ะ  มีไฟล์แนบ ด่วน
2602  อัญชนา รพ.สต.หนองแวงควง ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  11-01-2560 09:41:57  ส่ง 506 2 ราย  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
2601  รพ.สต.โพธิ์สัย รพ.สต.โพธิ์สัย ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  11-01-2560 09:30:41  รง5ส06ธันวา59  มีไฟล์แนบ ด่วน
2600  นายวรพจน์ บุ้งทอง งานควบคุมโรค(รพ) ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  10-01-2560 15:00:09  แผนที่การเดินทางจากร้อยเอ็ดมายัง บ้านหนองสองห้อง ม.2 ตำบลศรีสมเด็จ  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
2599  นายวรพจน์ บุ้งทอง งานควบคุมโรค(รพ) ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  10-01-2560 14:59:24  แผนที่การเดินทางจากร้อยเอ็ดมายัง บ้านหนองสองห้อง ม.2 ตำบลศรีสมเด็จ  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
2598  นายวรพจน์ บุ้งทอง งานควบคุมโรค(รพ) งานควบคุมโรค(รพ)  10-01-2560 11:42:08  POSW1  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
2597  นายวรพจน์ บุ้งทอง งานควบคุมโรค(รพ) ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  10-01-2560 11:39:55  ข้อมูลบ้านหนองสองห้อง คำกล่าวผู้ว่า เปิดงาน พอสว. คุณกิตติยา (ส่งใหม่)  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
2596  นายวรพจน์ บุ้งทอง งานควบคุมโรค(รพ) งานควบคุมโรค(รพ)  10-01-2560 11:32:04  ส่งข้อมูลคำกล่าวรายงาน พอสว. อำเภอศรีสมเด็จ  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
2595  วรพจน์ บุ้งทอง งานควบคุมโรค(รพ) ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  10-01-2560 11:26:58  ข้อมูลบ้านหนองสองห้อง คำกล่าวผู้ว่า เปิดงาน พอสว. คุณกิตติยา  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
 
มีจำนวนทั้งหมด 6106 ข่าว รวม : 204 หน้า ย้อนกลับ[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117] 118 [119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203]หน้าถัดไป

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีสมเด็จ | คู่มือการใช้งาน | mansiri | ผู้ดูแลระบบ |