กรุณากรอก Username และ Password ให้ถูกต้อง

   
          
ประกาศ การส่งหนังสือ/เอกสารทางราชการ ขอให้สแกนเป็นไฟล์ pdf เท่านั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ (((คลิก)))

2274  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  01-12-2559 12:07:11  เข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
2273  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  01-12-2559 12:07:11  เข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
2272  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  01-12-2559 12:07:11  เข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
2271  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  01-12-2559 12:07:11  เข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
2270  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  01-12-2559 12:07:11  เข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
2269  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  01-12-2559 12:07:11  เข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
2268  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  01-12-2559 12:07:11  เข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
2267  นายยุทธดนัย รพ.สต.สวนจิก ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  30-11-2559 09:25:21  สวนจิก ส่ง 5 ส bi  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
2266  Anak สสอ.ศรีสมเด็จ กลุ่มงานเวชฯ  29-11-2559 13:08:20  ขอผลงานปี60  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
2265  Anak สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  29-11-2559 13:08:20  ขอผลงานปี60  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
2264  Anak สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  29-11-2559 13:08:20  ขอผลงานปี60  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
2263  Anak สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  29-11-2559 13:08:20  ขอผลงานปี60  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
2262  Anak สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  29-11-2559 13:08:20  ขอผลงานปี60  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
2261  Anak สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  29-11-2559 13:08:20  ขอผลงานปี60  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
2260  Anak สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  29-11-2559 13:08:20  ขอผลงานปี60  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
2259  Anak สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  29-11-2559 13:08:20  ขอผลงานปี60  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
2258  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  29-11-2559 11:42:25  ส่งวาระประชุมเดือน พย 59  มีไฟล์แนบ ด่วน
2257  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  29-11-2559 11:42:25  ส่งวาระประชุมเดือน พย 59  มีไฟล์แนบ ด่วน
2256  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  29-11-2559 11:42:25  ส่งวาระประชุมเดือน พย 59  มีไฟล์แนบ ด่วน
2255  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  29-11-2559 11:42:25  ส่งวาระประชุมเดือน พย 59  มีไฟล์แนบ ด่วน
2254  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  29-11-2559 11:42:25  ส่งวาระประชุมเดือน พย 59  มีไฟล์แนบ ด่วน
2253  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  29-11-2559 11:42:25  ส่งวาระประชุมเดือน พย 59  มีไฟล์แนบ ด่วน
2252  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  29-11-2559 11:42:25  ส่งวาระประชุมเดือน พย 59  มีไฟล์แนบ ด่วน
2251  รพสต.บ้านบาก รพ.สต.บ้านบาก ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  28-11-2559 15:53:23  บ้านบาก ส่ง HI CI เดือนพฤศจิกายน 2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
2250  นายวรพจน์ บุ้งทอง งานควบคุมโรค(รพ) ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  28-11-2559 15:08:14  รายงาน 506 (750 - 759)- 27 พฤศจิกายน 2559  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
2249  วุฒิชัย รพ.สต.หนองใหญ่ ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  28-11-2559 15:07:44  ้ค่า HI พฤศจิกายน 2559  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
2248  วุฒิชัย รพ.สต.หนองใหญ่ ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  28-11-2559 15:06:41  ค่าHI   - ด่วนมาก
2247  นายวรพจน์ บุ้งทอง งานควบคุมโรค(รพ) ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  28-11-2559 15:06:36  รายงาน 3 เก็บ 5 ส ตำบลศรีสมเด็จ ประจำสัปดาห์ วันศุกร์ 25 พฤศจิกายน 2559  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
2246  รพสต.บ้านบาก รพ.สต.บ้านบาก ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  28-11-2559 13:07:28  บ้านบาก ส่ง zero report สัปดาห์ 47 20-26 พ.ย.59   - ด่วน
2245  อ รพ.สต.หนองแวงควง ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  28-11-2559 10:15:19  ส่งรง 5 ส ประจำสัปดาห์  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
 
มีจำนวนทั้งหมด 5786 ข่าว รวม : 193 หน้า ย้อนกลับ[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118] 119 [120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192]หน้าถัดไป

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีสมเด็จ | คู่มือการใช้งาน | mansiri | ผู้ดูแลระบบ |