กรุณากรอก Username และ Password ให้ถูกต้อง

   
          

ประกาศ

เนื่องจากเว็บไซต์ cupsrisomdej.net จะหมดอายุการช่ากับเอกชน ทั้งนี้จะไม่มีการต่ออายุ ฉะนั้น จึงขอให้ท่านดาวน์โหลดข้อมูลที่สำคัญเก็บไว้ ก่อนที่ระบบจะปิด ภายในเดือน เม.ย.63 และต่อไปให้ใช้ระบบ รับ-ส่งข้อมูล ใหม่ ใช้พื้นที่ของกรทรวงสาธารณสุข

http://sisomdet.moph.go.th/data/
v
v
((คลิก))
((ระบบรับ-ส่งข้อมูล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสมเด็จ ))

รายละเอียดการเข้าใช้งาน ติดต่อผู้ดูแลระบบ ไลน์ไอดี mansiri

2587  นภาพร รพ.สต.เมืองเปลือย งานข้อมูล/43แฟัม  09-01-2560 14:08:34  43 แฟ้มเดือน ธ.ค.59  มีไฟล์แนบ ด่วน
2586  เยาวลักษณ์ พลเยี่ยม กลุ่มงานเวชฯ รพ.สต.บ้านบาก  09-01-2560 13:24:07  ขอรายงานเดือนธค.59  - ด่วนมาก
2585  เยาวลักษณ์ พลเยี่ยม กลุ่มงานเวชฯ รพ.สต.โพธิ์สัย  09-01-2560 13:24:07  ขอรายงานเดือนธค.59  - ด่วนมาก
2584  เยาวลักษณ์ พลเยี่ยม กลุ่มงานเวชฯ รพ.สต.สวนจิก  09-01-2560 13:24:07  ขอรายงานเดือนธค.59  - ด่วนมาก
2583  เยาวลักษณ์ พลเยี่ยม กลุ่มงานเวชฯ รพ.สต.หนองใหญ่  09-01-2560 13:24:07  ขอรายงานเดือนธค.59  - ด่วนมาก
2582  เยาวลักษณ์ พลเยี่ยม กลุ่มงานเวชฯ รพ.สต.เมืองเปลือย  09-01-2560 13:24:07  ขอรายงานเดือนธค.59  - ด่วนมาก
2581  รพ.สต.โพธิ์สัย รพ.สต.โพธิ์สัย ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  09-01-2560 11:51:04  506รพ.สต.โพธิ์สัยส่ง506  มีไฟล์แนบ ด่วน
2580  นายประมูล จันนะรา รพ.สต.สวนจิก ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  09-01-2560 11:38:15  สวนจิกส่ง 506 8 มกราคม 2560 1 ราย  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
2579  นายประมูล จันนะรา รพ.สต.สวนจิก ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  09-01-2560 11:37:25  สวนจิกส่ง 506 1-7 มกราคม 2560 zero report  - ด่วนที่สุด
2578  วุฒิชัย รพ.สต.หนองใหญ่ งานการเงิน(รพ)  09-01-2560 11:02:52  MPI ธ.ค 59  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
2577  วุฒิชัย รพ.สต.หนองใหญ่ ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  09-01-2560 11:01:52  Zeroreport 1-7มค.60  - ด่วนที่สุด
2576  สุภาวดี รพ.สต.โพธิ์ทอง ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  09-01-2560 10:27:13  โพธิ์ทอง ส่ง Zero Report 1 - 7 ม.ค.60  - ด่วนมาก
2575  นภาพร รพ.สต.เมืองเปลือย ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  09-01-2560 10:02:51  ส่ง รง 506 1 ราย  มีไฟล์แนบ ด่วน
2574  นภาพร รพ.สต.เมืองเปลือย ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  09-01-2560 09:58:20   รพ.สต.เมืองเปลือยส่ง Zero report 1 ม.ค.60 - 7 ม.ค.60  - ด่วน
2573  นายวรพจน์ บุ้งทอง งานควบคุมโรค(รพ) ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  07-01-2560 18:53:15  ส่งรายงาน 506 ( 07-13 ) - 6 มกราคม 2560  มีไฟล์แนบ ด่วน
2572  banjerdja สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  06-01-2560 12:31:30  ขอความร่วมมือตรวจเฝ้าระวังความปลอดภัยของอาหาร กระเช้าปีใหม่และผลิตภัณฑ์สุขภาพ  มีไฟล์แนบ ด่วน
2571  banjerdja สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  06-01-2560 12:31:30  ขอความร่วมมือตรวจเฝ้าระวังความปลอดภัยของอาหาร กระเช้าปีใหม่และผลิตภัณฑ์สุขภาพ  มีไฟล์แนบ ด่วน
2570  banjerdja สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  06-01-2560 12:31:30  ขอความร่วมมือตรวจเฝ้าระวังความปลอดภัยของอาหาร กระเช้าปีใหม่และผลิตภัณฑ์สุขภาพ  มีไฟล์แนบ ด่วน
2569  banjerdja สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  06-01-2560 12:31:30  ขอความร่วมมือตรวจเฝ้าระวังความปลอดภัยของอาหาร กระเช้าปีใหม่และผลิตภัณฑ์สุขภาพ  มีไฟล์แนบ ด่วน
2568  banjerdja สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  06-01-2560 12:31:30  ขอความร่วมมือตรวจเฝ้าระวังความปลอดภัยของอาหาร กระเช้าปีใหม่และผลิตภัณฑ์สุขภาพ  มีไฟล์แนบ ด่วน
2567  banjerdja สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  06-01-2560 12:31:30  ขอความร่วมมือตรวจเฝ้าระวังความปลอดภัยของอาหาร กระเช้าปีใหม่และผลิตภัณฑ์สุขภาพ  มีไฟล์แนบ ด่วน
2566  banjerdja สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  06-01-2560 12:31:30  ขอความร่วมมือตรวจเฝ้าระวังความปลอดภัยของอาหาร กระเช้าปีใหม่และผลิตภัณฑ์สุขภาพ  มีไฟล์แนบ ด่วน
2565  ประพาภรณ์ รพ.สต.หนองแวงควง สสอ.ศรีสมเด็จ  05-01-2560 15:39:57  รายชื่อ ตรวจมะเร็งเต้านม ล่าสุดค่ะ  มีไฟล์แนบ ด่วน
2564  ประพาภรณ์ รพ.สต.หนองแวงควง สสอ.ศรีสมเด็จ  05-01-2560 15:33:55  รายชื่อตรวจมะเร็งเต้านม  มีไฟล์แนบ ด่วน
2563  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  05-01-2560 15:17:43  วาระประชุม  มีไฟล์แนบ ด่วน
2562  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  05-01-2560 15:17:43  วาระประชุม  มีไฟล์แนบ ด่วน
2561  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  05-01-2560 15:17:43  วาระประชุม  มีไฟล์แนบ ด่วน
2560  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  05-01-2560 15:17:43  วาระประชุม  มีไฟล์แนบ ด่วน
2559  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  05-01-2560 15:17:43  วาระประชุม  มีไฟล์แนบ ด่วน
2558  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  05-01-2560 15:17:43  วาระประชุม  มีไฟล์แนบ ด่วน
 
มีจำนวนทั้งหมด 6099 ข่าว รวม : 204 หน้า ย้อนกลับ[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118] 119 [120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203]หน้าถัดไป

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีสมเด็จ | คู่มือการใช้งาน | mansiri | ผู้ดูแลระบบ |