กรุณากรอก Username และ Password ให้ถูกต้อง

   
          
ประกาศ การส่งหนังสือ/เอกสารทางราชการ ขอให้สแกนเป็นไฟล์ pdf เท่านั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ (((คลิก)))

2244  นภาพร รพ.สต.เมืองเปลือย ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  28-11-2559 09:56:41  ส่ง รง 506 1 ราย  มีไฟล์แนบ ด่วน
2243  พิสมัย จันทรสมัย รพ.สต.เมืองเปลือย ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  28-11-2559 09:45:06  เมืองเปลือย ส่งผลการสำรวจลูกน้ำ พ.ย.59  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
2242  อัญชนา รพ.สต.หนองแวงควง ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  28-11-2559 09:41:04  ส่ง zero report สัปดาห์ 19-21 พ.ย.59  - ด่วนที่สุด
2241  นภาพร รพ.สต.เมืองเปลือย ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  28-11-2559 09:33:14   รพ.สต.เมืองเปลือยส่ง Zero report 31 ม.ค.59 - 6 ก.พ.59 20 พ.ย.- 26 พ.ย. 59  - ด่วน
2240  สุภาวดี รพ.สต.โพธิ์ทอง ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  28-11-2559 09:26:16  โพธิ์ทอง ส่ง HI CI 25 พ.ย.59  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
2239  รพ.สต.โพธิ์สัย รพ.สต.โพธิ์สัย ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  28-11-2559 09:22:35  รง5ส.รพ.สต.โพธิ์สัย   มีไฟล์แนบ ด่วน
2238  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.บ้านบาก  25-11-2559 13:45:02  แจ้งโอนเงินครั้งที่ 3/60  มีไฟล์แนบ ด่วน
2237  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.โพธิ์สัย  25-11-2559 13:45:02  แจ้งโอนเงินครั้งที่ 3/60  มีไฟล์แนบ ด่วน
2236  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.สวนจิก  25-11-2559 13:45:02  แจ้งโอนเงินครั้งที่ 3/60  มีไฟล์แนบ ด่วน
2235  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.หนองใหญ่  25-11-2559 13:45:02  แจ้งโอนเงินครั้งที่ 3/60  มีไฟล์แนบ ด่วน
2234  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.เมืองเปลือย  25-11-2559 13:45:02  แจ้งโอนเงินครั้งที่ 3/60  มีไฟล์แนบ ด่วน
2233  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.หนองแวงควง  25-11-2559 13:45:02  แจ้งโอนเงินครั้งที่ 3/60  มีไฟล์แนบ ด่วน
2232  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.โพธิ์ทอง  25-11-2559 13:45:02  แจ้งโอนเงินครั้งที่ 3/60  มีไฟล์แนบ ด่วน
2231  นายวรพจน์ บุ้งทอง งานควบคุมโรค(รพ) ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  24-11-2559 14:26:38  รายงาน 506 (744-749) - 23 พฤศจิกายน 2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
2230  สุภาวดี รพ.สต.โพธิ์ทอง ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  24-11-2559 11:00:23  โพธิ์ทอง ส่ง 506 1 ราย  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
2229  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  23-11-2559 14:17:26  อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุผล  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
2228  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  23-11-2559 14:17:26  อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุผล  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
2227  นภาพร รพ.สต.เมืองเปลือย งานการเงิน(รพ)  23-11-2559 14:16:34  MPI เดือน ตุลาคม 59  มีไฟล์แนบ ด่วน
2226  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  23-11-2559 14:14:07  ประชุมและร่วมกิจกรร COPD DAY  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
2225  กุลทรัพย์ ลุนนี รพ.สต.โพธิ์สัย ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  23-11-2559 13:25:32  ส่งรง.506 วันที่ 21-23 พ.ย 59จำนวน 3 รายคร้า  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
2224  พิสมัย จันทรสมัย รพ.สต.เมืองเปลือย สสอ.ศรีสมเด็จ  22-11-2559 10:07:43  เมืองเปลือย ส่งแผนงบค่าเสื่อมแก้ไข  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
2223  สุภาวดี รพ.สต.โพธิ์ทอง งานข้อมูล/43แฟัม  21-11-2559 18:50:40  43 แฟ้ม โพธิ์ทอง  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
2222  04 รพ.สต.หนองใหญ่ งานข้อมูล/43แฟัม  21-11-2559 16:11:16  ส่ง43แฟ้ม  มีไฟล์แนบ ด่วน
2221  สุภาวดี รพ.สต.โพธิ์ทอง สสอ.ศรีสมเด็จ  21-11-2559 15:35:51  โพธิ์ทอง ส่ง งบค่าเสื่อมใหม่  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
2220  นายวรพจน์ บุ้งทอง งานควบคุมโรค(รพ) ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  21-11-2559 11:03:04  รายงาน 506 (730-743)-20 พฤศจิกายน 2559  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
2219  นายวรพจน์ บุ้งทอง งานควบคุมโรค(รพ) ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  21-11-2559 10:41:38  รายงาน 3 เก็บ 5 ส ตำบลศรีสมเด็จ ประจำสัปดาห์ วันศุกร์ 18 พฤศจิกายน 2559  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
2218  รพสต.บ้านบาก รพ.สต.บ้านบาก ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  21-11-2559 10:36:25  บ้านบากส่ง รายงาน HI CI 18 พ.ย.2559   มีไฟล์แนบ ด่วน
2217  กุลทรัพย์ ลุนนี รพ.สต.โพธิ์สัย ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  21-11-2559 10:13:22  ส่งรง.506 วันที่ 19-21 พ.ย.59 จำนวน 1 รายคร้า  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
2216  กุลทรัพย์ ลุนนี รพ.สต.โพธิ์สัย ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  21-11-2559 10:09:28  ส่งZero report 13-19 พ.ย.59จร้า  - ด่วน
2215  รพสต.บ้านบาก รพ.สต.บ้านบาก ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  21-11-2559 09:58:53   บ้านบาก ส่ง Zero Report ช่วงวันที่ 13-19 พ.ย. 2559   - ด่วน
 
มีจำนวนทั้งหมด 5786 ข่าว รวม : 193 หน้า ย้อนกลับ[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119] 120 [121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192]หน้าถัดไป

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีสมเด็จ | คู่มือการใช้งาน | mansiri | ผู้ดูแลระบบ |