กรุณากรอก Username และ Password ให้ถูกต้อง

   
          

ประกาศ

เนื่องจากเว็บไซต์ cupsrisomdej.net จะหมดอายุการช่ากับเอกชน ทั้งนี้จะไม่มีการต่ออายุ ฉะนั้น จึงขอให้ท่านดาวน์โหลดข้อมูลที่สำคัญเก็บไว้ ก่อนที่ระบบจะปิด ภายในเดือน เม.ย.63 และต่อไปให้ใช้ระบบ รับ-ส่งข้อมูล ใหม่ ใช้พื้นที่ของกรทรวงสาธารณสุข

http://sisomdet.moph.go.th/data/
v
v
((คลิก))
((ระบบรับ-ส่งข้อมูล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสมเด็จ ))

รายละเอียดการเข้าใช้งาน ติดต่อผู้ดูแลระบบ ไลน์ไอดี mansiri

2504  เยาวลักษณ์ พลเยี่ยม กลุ่มงานเวชฯ สสอ.ศรีสมเด็จ  27-12-2559 10:16:06  วาระการประชุมครั้งก่อน  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
2503  เยาวลักษณ์ พลเยี่ยม กลุ่มงานเวชฯ รพ.สต.บ้านบาก  27-12-2559 10:16:06  วาระการประชุมครั้งก่อน  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
2502  เยาวลักษณ์ พลเยี่ยม กลุ่มงานเวชฯ รพ.สต.โพธิ์สัย  27-12-2559 10:16:06  วาระการประชุมครั้งก่อน  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
2501  เยาวลักษณ์ พลเยี่ยม กลุ่มงานเวชฯ รพ.สต.สวนจิก  27-12-2559 10:16:06  วาระการประชุมครั้งก่อน  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
2500  เยาวลักษณ์ พลเยี่ยม กลุ่มงานเวชฯ รพ.สต.หนองใหญ่  27-12-2559 10:16:06  วาระการประชุมครั้งก่อน  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
2499  เยาวลักษณ์ พลเยี่ยม กลุ่มงานเวชฯ รพ.สต.เมืองเปลือย  27-12-2559 10:16:06  วาระการประชุมครั้งก่อน  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
2498  เยาวลักษณ์ พลเยี่ยม กลุ่มงานเวชฯ รพ.สต.หนองแวงควง  27-12-2559 10:16:06  วาระการประชุมครั้งก่อน  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
2497  เยาวลักษณ์ พลเยี่ยม กลุ่มงานเวชฯ รพ.สต.โพธิ์ทอง  27-12-2559 10:16:06  วาระการประชุมครั้งก่อน  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
2496  จุฑามาศ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.บ้านบาก  27-12-2559 10:04:23  ส่งคืน MPI ก.ย.59 - พ.ย.59  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
2495  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.บ้านบาก  27-12-2559 08:51:35  แจ้งโอนเงินครั้งที่ 4/60  มีไฟล์แนบ ด่วน
2494  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.โพธิ์สัย  27-12-2559 08:51:35  แจ้งโอนเงินครั้งที่ 4/60  มีไฟล์แนบ ด่วน
2493  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.สวนจิก  27-12-2559 08:51:35  แจ้งโอนเงินครั้งที่ 4/60  มีไฟล์แนบ ด่วน
2492  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.หนองใหญ่  27-12-2559 08:51:35  แจ้งโอนเงินครั้งที่ 4/60  มีไฟล์แนบ ด่วน
2491  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.เมืองเปลือย  27-12-2559 08:51:35  แจ้งโอนเงินครั้งที่ 4/60  มีไฟล์แนบ ด่วน
2490  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.หนองแวงควง  27-12-2559 08:51:35  แจ้งโอนเงินครั้งที่ 4/60  มีไฟล์แนบ ด่วน
2489  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.โพธิ์ทอง  27-12-2559 08:51:35  แจ้งโอนเงินครั้งที่ 4/60  มีไฟล์แนบ ด่วน
2488  จุฑามาศ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.โพธิ์สัย  26-12-2559 18:03:46  ส่งคืน MPI ก.ย.59 - พ.ย.59  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
2487  จุฑามาศ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.หนองใหญ่  26-12-2559 18:02:44  ส่งคืน MPI ก.ย.59 - พ.ย.59  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
2486  จุฑามาศ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.เมืองเปลือย  26-12-2559 18:02:17  ส่งคืน MPI ก.ย.59 - พ.ย.59  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
2485  จุฑามาศ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.หนองแวงควง  26-12-2559 18:01:55  ส่งคืน MPI ก.ย.59 - พ.ย.59  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
2484  จุฑามาศ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.โพธิ์ทอง  26-12-2559 18:01:25  ส่งคืน MPI ก.ย.59 - พ.ย.59  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
2483  อัญชนา รพ.สต.หนองแวงควง ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  26-12-2559 16:51:28  ส่ง 506 1ราย  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
2482  เยาวลักษณ์ พลเยี่ยม กลุ่มงานเวชฯ กลุ่มงานเวชฯ  26-12-2559 16:06:35  วาระการประชุมครั้งก่อน  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
2481  เยาวลักษณ์ พลเยี่ยม กลุ่มงานเวชฯ กลุ่มการพยาบาล  26-12-2559 16:06:35  วาระการประชุมครั้งก่อน  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
2480  เยาวลักษณ์ พลเยี่ยม กลุ่มงานเวชฯ สสอ.ศรีสมเด็จ  26-12-2559 16:06:35  วาระการประชุมครั้งก่อน  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
2479  เยาวลักษณ์ พลเยี่ยม กลุ่มงานเวชฯ รพ.สต.บ้านบาก  26-12-2559 16:06:35  วาระการประชุมครั้งก่อน  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
2478  เยาวลักษณ์ พลเยี่ยม กลุ่มงานเวชฯ รพ.สต.โพธิ์สัย  26-12-2559 16:06:35  วาระการประชุมครั้งก่อน  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
2477  เยาวลักษณ์ พลเยี่ยม กลุ่มงานเวชฯ รพ.สต.สวนจิก  26-12-2559 16:06:35  วาระการประชุมครั้งก่อน  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
2476  เยาวลักษณ์ พลเยี่ยม กลุ่มงานเวชฯ รพ.สต.หนองใหญ่  26-12-2559 16:06:35  วาระการประชุมครั้งก่อน  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
2475  เยาวลักษณ์ พลเยี่ยม กลุ่มงานเวชฯ รพ.สต.เมืองเปลือย  26-12-2559 16:06:35  วาระการประชุมครั้งก่อน  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
 
มีจำนวนทั้งหมด 6106 ข่าว รวม : 204 หน้า ย้อนกลับ[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121] 122 [123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203]หน้าถัดไป

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีสมเด็จ | คู่มือการใช้งาน | mansiri | ผู้ดูแลระบบ |