กรุณากรอก Username และ Password ให้ถูกต้อง

   
          
ประกาศ การส่งหนังสือ/เอกสารทางราชการ ขอให้สแกนเป็นไฟล์ pdf เท่านั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ (((คลิก)))

2154  สุภาวดี รพ.สต.โพธิ์ทอง สสอ.ศรีสมเด็จ  10-11-2559 16:09:52  โพธิ์ทอง ส่ง งบค่าเสื่อม  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
2153  นายประมูล จันนะรา รพ.สต.สวนจิก งานข้อมูล/43แฟัม  10-11-2559 13:40:58  สวนจิกส่ง43แฟ้ม  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
2152  อัญชนา รพ.สต.หนองแวงควง งานการเงิน(รพ)  09-11-2559 16:27:31  วัสดุประจำปี  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
2151  รมย์นลิน รพ.สต.เมืองเปลือย สสอ.ศรีสมเด็จ  08-11-2559 15:10:15  ส่งรายงานผลการคัดกรองสุขภาพพระภิกษุ สามเณร ต.เมืองเปลือย ปี 2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
2150  พิสมัย จันทรสมัย รพ.สต.เมืองเปลือย รพ.สต.โพธิ์สัย  08-11-2559 14:57:00  แผน 60  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
2149  Banjerd สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  08-11-2559 14:24:49  เฝ้าระวังการเสียชีวิตเนื่องจากภาวะอากาศหนาว  มีไฟล์แนบ ด่วน
2148  Banjerd สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  08-11-2559 14:24:49  เฝ้าระวังการเสียชีวิตเนื่องจากภาวะอากาศหนาว  มีไฟล์แนบ ด่วน
2147  Banjerd สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  08-11-2559 14:24:49  เฝ้าระวังการเสียชีวิตเนื่องจากภาวะอากาศหนาว  มีไฟล์แนบ ด่วน
2146  Banjerd สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  08-11-2559 14:24:49  เฝ้าระวังการเสียชีวิตเนื่องจากภาวะอากาศหนาว  มีไฟล์แนบ ด่วน
2145  Banjerd สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  08-11-2559 14:24:49  เฝ้าระวังการเสียชีวิตเนื่องจากภาวะอากาศหนาว  มีไฟล์แนบ ด่วน
2144  Banjerd สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  08-11-2559 14:24:49  เฝ้าระวังการเสียชีวิตเนื่องจากภาวะอากาศหนาว  มีไฟล์แนบ ด่วน
2143  Banjerd สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  08-11-2559 14:24:49  เฝ้าระวังการเสียชีวิตเนื่องจากภาวะอากาศหนาว  มีไฟล์แนบ ด่วน
2142  วุฒิชัย สิงห์บุตรา รพ.สต.เมืองเปลือย รพ.สต.หนองใหญ่  08-11-2559 09:32:14  ตัวชี้วัด 60  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
2141  นภาพร รพ.สต.เมืองเปลือย ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  07-11-2559 11:47:36   รพ.สต.เมืองเปลือยส่ง Zero report 30 ต.ค.59 - 5 พ.ย.59  - ด่วน
2140  รพสต.บ้านบาก รพ.สต.บ้านบาก ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  07-11-2559 11:41:29  บ้านบาก ส่ง รายงาน 5ส3เก็บ 4 พ.ย.2559   มีไฟล์แนบ ด่วน
2139  อัญชนา รพ.สต.หนองแวงควง ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  07-11-2559 11:19:59  ส่ง รายงาน 5ส3เก็บ 4พ.ย.59  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
2138  รพสต.บ้านบาก รพ.สต.บ้านบาก ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  07-11-2559 11:11:29  บ้านบาก ส่ง Zero Report 30 ต.ค.59-5 พ.ย.59   - ด่วน
2137  กุลทรัพย์ ลุนนี รพ.สต.โพธิ์สัย ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  07-11-2559 10:49:58  ส่งรง.506 วันที่ 5 พ.ย.59 จำนวน 1 รายคร้า  มีไฟล์แนบ ด่วน
2136  สุภาวดี รพ.สต.โพธิ์ทอง งานการเงิน(รพ)  07-11-2559 10:43:42  โพธิ์ทอง ส่งรายการค้างจ่าย ปี59  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
2135  นายวรพจน์ บุ้งทอง งานควบคุมโรค(รพ) ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  06-11-2559 20:14:49  ส่งรายงาน 506 (707-710) - 5 พฤศจิกายน 2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
2134  นายวรพจน์ บุ้งทอง งานควบคุมโรค(รพ) ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  06-11-2559 20:11:39  ส่งรายงาน 3 เก็บ 5 ส ตำบลศรีสมเด็จ 4 พฤศจิกายน 2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
2133  นายวรพจน์ บุ้งทอง งานควบคุมโรค(รพ) ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  06-11-2559 20:07:03  รายงาน 506 (707-710) - 5 กรกฎาคม 2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
2132  สุภาวดี รพ.สต.โพธิ์ทอง ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  06-11-2559 09:03:50  โพธิ์ทอง ส่ง Zero Report 30 ต.ค.59-5 พ.ย.59  - ด่วนมาก
2131  สุภาวดี รพ.สต.โพธิ์ทอง ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  06-11-2559 08:56:05  โพธิ์ทอง ส่ง HI CI 4 พ.ย.59  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
2130  นภาพร รพ.สต.เมืองเปลือย งานการเงิน(รพ)  05-11-2559 14:21:23  ส่งรายงานค้างจ่าย 59  มีไฟล์แนบ ด่วน
2129  พิสมัย จันทรสมัย รพ.สต.เมืองเปลือย ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  04-11-2559 16:22:32  เมืองเปลือย ส่ง ผลการสำรวจค่าความชุกลูกน้ำยุงลาย  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
2128  วุฒิชัย รพ.สต.หนองใหญ่ สสอ.ศรีสมเด็จ  04-11-2559 13:27:47  พัสดุปี 259  มีไฟล์แนบ ด่วน
2127  วุฒิชัย รพ.สต.หนองใหญ่ งานการเงิน(รพ)  04-11-2559 11:56:58  MPI ต.ค. 59  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
2126  05271 รพ.สต.โพธิ์สัย งานการเงิน(รพ)  04-11-2559 11:36:44  MPIตุลา2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
2125  วุฒิชัย รพ.สต.หนองใหญ่ ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  04-11-2559 10:37:01  506 1 รายครับ  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
 
มีจำนวนทั้งหมด 5786 ข่าว รวม : 193 หน้า ย้อนกลับ[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122] 123 [124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192]หน้าถัดไป

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีสมเด็จ | คู่มือการใช้งาน | mansiri | ผู้ดูแลระบบ |