กรุณากรอก Username และ Password ให้ถูกต้อง

   
          

ประกาศ

เนื่องจากเว็บไซต์ cupsrisomdej.net จะหมดอายุการช่ากับเอกชน ทั้งนี้จะไม่มีการต่ออายุ ฉะนั้น จึงขอให้ท่านดาวน์โหลดข้อมูลที่สำคัญเก็บไว้ ก่อนที่ระบบจะปิด ภายในเดือน เม.ย.63 และต่อไปให้ใช้ระบบ รับ-ส่งข้อมูล ใหม่ ใช้พื้นที่ของกรทรวงสาธารณสุข

http://sisomdet.moph.go.th/data/
v
v
((คลิก))
((ระบบรับ-ส่งข้อมูล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสมเด็จ ))

รายละเอียดการเข้าใช้งาน ติดต่อผู้ดูแลระบบ ไลน์ไอดี mansiri

2437  เยาวลักษณ์ พลเยี่ยม กลุ่มงานเวชฯ รพ.สต.เมืองเปลือย  26-12-2559 14:25:31  แนวทางการดูแลหญิงตั้งครรภือำเภอศรีสมเด็จ  - ด่วนที่สุด
2436  เยาวลักษณ์ พลเยี่ยม กลุ่มงานเวชฯ รพ.สต.หนองแวงควง  26-12-2559 14:25:31  แนวทางการดูแลหญิงตั้งครรภือำเภอศรีสมเด็จ  - ด่วนที่สุด
2435  เยาวลักษณ์ พลเยี่ยม กลุ่มงานเวชฯ รพ.สต.โพธิ์ทอง  26-12-2559 14:25:31  แนวทางการดูแลหญิงตั้งครรภือำเภอศรีสมเด็จ  - ด่วนที่สุด
2434  เยาวลักษณ์ พลเยี่ยม กลุ่มงานเวชฯ กลุ่มงานเวชฯ  26-12-2559 14:24:39  แนวทางการดูแลหญิงตั้งครรภือำเภอศรีสมเด็จ  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
2433  เยาวลักษณ์ พลเยี่ยม กลุ่มงานเวชฯ กลุ่มการพยาบาล  26-12-2559 14:24:39  แนวทางการดูแลหญิงตั้งครรภือำเภอศรีสมเด็จ  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
2432  เยาวลักษณ์ พลเยี่ยม กลุ่มงานเวชฯ สสอ.ศรีสมเด็จ  26-12-2559 14:24:39  แนวทางการดูแลหญิงตั้งครรภือำเภอศรีสมเด็จ  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
2431  เยาวลักษณ์ พลเยี่ยม กลุ่มงานเวชฯ รพ.สต.บ้านบาก  26-12-2559 14:24:39  แนวทางการดูแลหญิงตั้งครรภือำเภอศรีสมเด็จ  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
2430  เยาวลักษณ์ พลเยี่ยม กลุ่มงานเวชฯ รพ.สต.โพธิ์สัย  26-12-2559 14:24:39  แนวทางการดูแลหญิงตั้งครรภือำเภอศรีสมเด็จ  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
2429  เยาวลักษณ์ พลเยี่ยม กลุ่มงานเวชฯ รพ.สต.สวนจิก  26-12-2559 14:24:39  แนวทางการดูแลหญิงตั้งครรภือำเภอศรีสมเด็จ  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
2428  เยาวลักษณ์ พลเยี่ยม กลุ่มงานเวชฯ รพ.สต.หนองใหญ่  26-12-2559 14:24:39  แนวทางการดูแลหญิงตั้งครรภือำเภอศรีสมเด็จ  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
2427  เยาวลักษณ์ พลเยี่ยม กลุ่มงานเวชฯ รพ.สต.เมืองเปลือย  26-12-2559 14:24:39  แนวทางการดูแลหญิงตั้งครรภือำเภอศรีสมเด็จ  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
2426  เยาวลักษณ์ พลเยี่ยม กลุ่มงานเวชฯ รพ.สต.หนองแวงควง  26-12-2559 14:24:39  แนวทางการดูแลหญิงตั้งครรภือำเภอศรีสมเด็จ  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
2425  เยาวลักษณ์ พลเยี่ยม กลุ่มงานเวชฯ รพ.สต.โพธิ์ทอง  26-12-2559 14:24:39  แนวทางการดูแลหญิงตั้งครรภือำเภอศรีสมเด็จ  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
2424  รพสต.บ้านบาก รพ.สต.บ้านบาก ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  26-12-2559 14:00:13  Zeroreport 18-24 ธ.ค.59   - ด่วน
2423  วุฒิชัย รพ.สต.หนองใหญ่ ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  26-12-2559 11:31:29  Zeroreport 18-24 ธ.ค.59  - ด่วนมาก
2422  นายวรพจน์ บุ้งทอง งานควบคุมโรค(รพ) ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  26-12-2559 10:36:09  รายงาน 506(800-801)-25 ธันวาคม 2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
2421  นายประมูล จันนะรา รพ.สต.สวนจิก ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  26-12-2559 10:13:36  สวนจิกส่ง 506 zero report  - ด่วนที่สุด
2420  นายวรพจน์ บุ้งทอง งานควบคุมโรค(รพ) ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  26-12-2559 09:53:47  รายงาน 3 เก็บ 5 ส ตำบลศรีสมเด็จ ประจำเดือน ธันวาคม 2559  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
2419  สุภาวดี รพ.สต.โพธิ์ทอง ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  26-12-2559 09:32:21  โพธิ์ทอง ส่ง Zero Report 18-24 ธ.ค.59  - ด่วนมาก
2418  อัญชนา รพ.สต.หนองแวงควง ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  26-12-2559 09:32:01  ส่ง 506 2 ราย  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
2417  วุฒิชัย รพ.สต.หนองใหญ่ งานการเงิน(รพ)  23-12-2559 15:00:44  MPI พ.ย 59  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
2416  กุลทรัพย์ ลุนนี รพ.สต.โพธิ์สัย ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  21-12-2559 15:42:22  ส่งรง.506 วันที่ 19-21ธ.ค.59 จำนวน 1 รายคร้า  มีไฟล์แนบ ด่วน
2415  ส่งให้สวนจิก รพ.สต.หนองใหญ่ รพ.สต.สวนจิก  21-12-2559 13:52:54  เบิกจ่ายตรงท้องถิ่น  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
2414  ประมูล จันนะรา รพ.สต.สวนจิก รพ.สต.หนองใหญ่  21-12-2559 13:32:29  โปรแกรมสมาสการ์ด  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
2413  นายวรพจน์ บุ้งทอง งานควบคุมโรค(รพ) ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  21-12-2559 10:07:14  ส่งรายงาน 506(790-799)-20 ธันวาคม 2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
2412  นภาพร รพ.สต.เมืองเปลือย งานการเงิน(รพ)  20-12-2559 15:35:39  รพ.สต.เมืองเปลือย ส่ง MPI เดือน พฤศจิกายน 2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
2411  นภาพร รพ.สต.เมืองเปลือย ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  20-12-2559 15:18:02  รพ.สต.เมืองเปลือย ส่ง รง.506 1 ราย  มีไฟล์แนบ ด่วน
2410  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  20-12-2559 14:05:36  สรุปสาเหตุการตาย ปี 57-59  มีไฟล์แนบ ด่วน
2409  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  20-12-2559 14:05:36  สรุปสาเหตุการตาย ปี 57-59  มีไฟล์แนบ ด่วน
2408  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  20-12-2559 14:05:36  สรุปสาเหตุการตาย ปี 57-59  มีไฟล์แนบ ด่วน
 
มีจำนวนทั้งหมด 6099 ข่าว รวม : 204 หน้า ย้อนกลับ[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123] 124 [125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203]หน้าถัดไป

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีสมเด็จ | คู่มือการใช้งาน | mansiri | ผู้ดูแลระบบ |