กรุณากรอก Username และ Password ให้ถูกต้อง

   
          
ประกาศ การส่งหนังสือ/เอกสารทางราชการ ขอให้สแกนเป็นไฟล์ pdf เท่านั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ (((คลิก)))

2064  รพสต.โพธิ์สัย รพ.สต.โพธิ์สัย สสอ.ศรีสมเด็จ  27-10-2559 10:53:44  สรุปใบเสร็จ  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
2063  รพ.สต.โพธิ์สัย รพ.สต.โพธิ์สัย สสอ.ศรีสมเด็จ  27-10-2559 10:50:56  06ส่งสรุปใบเสร็จอีกรอบ  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
2062  มารศรี รพ.สต.หนองแวงควง กลุ่มงานเวชฯ  26-10-2559 15:32:36  ส่งรง.อนามัยแม่และเด็กเดือน ต.ค.2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
2061  มารศรี รพ.สต.หนองแวงควง สสอ.ศรีสมเด็จ  26-10-2559 15:31:18  ส่งรง.เบิกวัคซีนเดือน พ.ย..2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
2060  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  26-10-2559 14:17:16  เชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 2/2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
2059  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  26-10-2559 14:17:16  เชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 2/2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
2058  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  26-10-2559 14:17:16  เชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 2/2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
2057  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  26-10-2559 14:17:16  เชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 2/2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
2056  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  26-10-2559 14:17:16  เชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 2/2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
2055  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  26-10-2559 14:17:16  เชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 2/2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
2054  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  26-10-2559 14:17:16  เชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 2/2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
2053  พิสมัย จันทรสมัย รพ.สต.เมืองเปลือย สสอ.ศรีสมเด็จ  26-10-2559 10:37:06  ส่งข้อมูลโรคไม่ติดต่อ  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
2052  พิสมัย จันทรสมัย รพ.สต.เมืองเปลือย ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  25-10-2559 17:04:29  เมืองเปลือย ส่งผลการสำรวจลูกน้ำ 14 ต.ค.59  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
2051  พิสมัย จันทรสมัย รพ.สต.เมืองเปลือย สสอ.ศรีสมเด็จ  25-10-2559 16:45:16  เมืองเปลือย ส่งไฟล์ตรวจสอบพัสดุ  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
2050  นายวรพจน์ บุ้งทอง งานควบคุมโรค(รพ) ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  25-10-2559 11:32:15  รายงาน 506 (692-699) - 24 ตุลาคม 2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
2049  ประมูล รพ.สต.สวนจิก ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  25-10-2559 11:26:22  สวนจิกส่ง 506 zero report  - ด่วนมาก
2048  วุฒิชัย รพ.สต.หนองใหญ่ ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  25-10-2559 11:06:09  Zeroreport 16-22 ต.ค.59  - ด่วนที่สุด
2047  วุฒิชัย รพ.สต.หนองใหญ่ ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  25-10-2559 11:02:55  ้HI CI  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
2046  นายวรพจน์ บุ้งทอง งานควบคุมโรค(รพ) ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  25-10-2559 11:02:34  ส่งรายงาน BI CI HI ( 21 ตุลาคม 2559 )  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
2045  อัญชนา รพ.สต.หนองแวงควง ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  25-10-2559 09:11:30  รง.5ส 3เก็บ 21ตุลาคม 2559  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
2044  รพ.สต.บ้านบาก รพ.สต.บ้านบาก ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  24-10-2559 04:01:31   บ้านบาก ส่ง Zero Report  - ด่วน
2043  นภาพร รพ.สต.เมืองเปลือย ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  22-10-2559 15:58:34  รพ.สต.เมืองเปลือย ส่ง รง.506 1 ราย  มีไฟล์แนบ ด่วน
2042  นภาพร รพ.สต.เมืองเปลือย งานการเงิน(รพ)  22-10-2559 13:51:54  MPI เดือน กันยายน 2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
2041  สุภาวดี รพ.สต.โพธิ์ทอง ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  22-10-2559 10:13:29  โพธิ์ทอง ส่ง 506 1 ราย  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
2040  สุภาวดี รพ.สต.โพธิ์ทอง ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  22-10-2559 10:08:26  โพธิ์ทอง ส่ง HI CI 21 ต.ค.59  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
2039  รพ.สต.โพธิ์สัย รพ.สต.โพธิ์สัย ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  21-10-2559 16:18:36  06ส่ง5ส  มีไฟล์แนบ ด่วน
2038  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  21-10-2559 13:23:27  แนวทางตรวจพัฒนาการ  มีไฟล์แนบ ด่วน
2037  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  21-10-2559 13:23:27  แนวทางตรวจพัฒนาการ  มีไฟล์แนบ ด่วน
2036  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  21-10-2559 13:23:27  แนวทางตรวจพัฒนาการ  มีไฟล์แนบ ด่วน
2035  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  21-10-2559 13:23:27  แนวทางตรวจพัฒนาการ  มีไฟล์แนบ ด่วน
 
มีจำนวนทั้งหมด 5786 ข่าว รวม : 193 หน้า ย้อนกลับ[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125] 126 [127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192]หน้าถัดไป

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีสมเด็จ | คู่มือการใช้งาน | mansiri | ผู้ดูแลระบบ |