กรุณากรอก Username และ Password ให้ถูกต้อง

   
          
ประกาศ การส่งหนังสือ/เอกสารทางราชการ ขอให้สแกนเป็นไฟล์ pdf เท่านั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ (((คลิก)))

1923  วุฒิชัย รพ.สต.หนองใหญ่ ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  03-10-2559 10:59:45  Zeroreport 25 ก.ย-1 ต.ค.59  - ด่วนที่สุด
1922  วุฒิชัย รพ.สต.หนองใหญ่ ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  03-10-2559 10:58:28  รายงาน 5 ส  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
1921  มารศรี รพ.สต.หนองแวงควง กลุ่มงานเวชฯ  03-10-2559 10:46:42  ส่งรง.อนามัยแม่และเด็กเดือน ก.ย.2559  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
1920  มารศรี รพ.สต.หนองแวงควง สสอ.ศรีสมเด็จ  03-10-2559 10:45:23  ส่ง รง.เบิกวัคซีนเดือน ต.ค.2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
1919  รพสต.บ้านบาก รพ.สต.บ้านบาก ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  03-10-2559 10:41:10   บ้านบาก ส่ง Zero Report 25 กย.-1ต.ค. 59   - ด่วน
1918  รพสต.บ้านบาก รพ.สต.บ้านบาก ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  03-10-2559 10:32:50  บ้านบาก ส่งรายงาน BI CI HI ( 30 กันยายน 2559)   มีไฟล์แนบ ด่วน
1917  นายวรพจน์ บุ้งทอง งานควบคุมโรค(รพ) ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  03-10-2559 09:53:12  ส่งรายงาน BI CI HI ( 30 กันยายน 2559)  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
1916  นายวรพจน์ บุ้งทอง งานควบคุมโรค(รพ) ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  03-10-2559 09:20:37  ส่งรายงาน 506 (658-668) -2 ตุลาคม 2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
1915  อัญชนา รพ.สต.หนองแวงควง ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  01-10-2559 13:51:22  ส่ง รายงาน 5 ส3เก็บ 30ก.ย.59  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
1914  อัญชนา รพ.สต.หนองแวงควง ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  01-10-2559 11:41:20  ส่ง รง 506 1 ราย  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
1913  สุภาวดี รพ.สต.โพธิ์ทอง ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  01-10-2559 10:55:08  โพธิ์ทอง ส่ง HI CI 30 ก.ย.59  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
1912  สุภาวดี รพ.สต.โพธิ์ทอง ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  01-10-2559 10:53:56  โพธิ์ทอง ส่ง 506 1 ราย  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
1911  พิสมัย จันทรสมัย รพ.สต.เมืองเปลือย ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  30-09-2559 16:41:39  ส่งสำรวจลูกน้ำยุงลาย 23 ก.ย.59  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
1910  จุฑามาศ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.หนองใหญ่  30-09-2559 16:11:18  ส่งคืน MPI ส.ค.59  มีไฟล์แนบ ด่วน
1909  จุฑามาศ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.สวนจิก  30-09-2559 15:49:30  ส่งคืน MPI ส.ค.59  มีไฟล์แนบ ด่วน
1908  จุฑามาศ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.หนองแวงควง  30-09-2559 15:17:33  ส่งคืน MPI ส.ค.59  มีไฟล์แนบ ด่วน
1907  นภาพร รพ.สต.เมืองเปลือย ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  30-09-2559 14:26:01  ส่ง รง 506 1 ราย  มีไฟล์แนบ ด่วน
1906  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  30-09-2559 12:09:29  Fixed Cost  มีไฟล์แนบ ด่วน
1905  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  30-09-2559 12:09:29  Fixed Cost  มีไฟล์แนบ ด่วน
1904  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  30-09-2559 12:09:29  Fixed Cost  มีไฟล์แนบ ด่วน
1903  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  30-09-2559 12:09:29  Fixed Cost  มีไฟล์แนบ ด่วน
1902  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  30-09-2559 12:09:29  Fixed Cost  มีไฟล์แนบ ด่วน
1901  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  30-09-2559 12:09:29  Fixed Cost  มีไฟล์แนบ ด่วน
1900  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  30-09-2559 12:09:29  Fixed Cost  มีไฟล์แนบ ด่วน
1899  วุฒิชัย รพ.สต.หนองใหญ่ งานการเงิน(รพ)  30-09-2559 09:30:25  MPI ส.ค. 59  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
1898  นายประมูล จันนะรา รพ.สต.สวนจิก งานการเงิน(รพ)  30-09-2559 09:05:55  สวนจิกส่ง MPI  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
1897  เยาวลักษณ์ คำโนนงิ้ว รพ.สต.โพธิ์สัย สสอ.ศรีสมเด็จ  29-09-2559 08:59:59  สรุปคัดกรองNCD  มีไฟล์แนบ ด่วน
1896  อัญชนา รพ.สต.หนองแวงควง งานการเงิน(รพ)  28-09-2559 15:47:27  MPI ส.ค.59  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
1895  สุภาวดี รพ.สต.โพธิ์ทอง ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  28-09-2559 15:37:15  โพธิ์ทอง ส่ง สอบสวนโรคไข้เลือดออก 2 ราย  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
1894  banjerd จ้า สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  28-09-2559 15:25:17  ขอให้ส่งสมุดลงนามปฏิญาณตนงดดื่มเหล้าฯ  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
 
มีจำนวนทั้งหมด 5705 ข่าว รวม : 191 หน้า ย้อนกลับ[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127] 128 [129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190]หน้าถัดไป

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีสมเด็จ | คู่มือการใช้งาน | mansiri | ผู้ดูแลระบบ |