กรุณากรอก Username และ Password ให้ถูกต้อง

   
          

ประกาศ

เนื่องจากเว็บไซต์ cupsrisomdej.net จะหมดอายุการช่ากับเอกชน ทั้งนี้จะไม่มีการต่ออายุ ฉะนั้น จึงขอให้ท่านดาวน์โหลดข้อมูลที่สำคัญเก็บไว้ ก่อนที่ระบบจะปิด ภายในเดือน เม.ย.63 และต่อไปให้ใช้ระบบ รับ-ส่งข้อมูล ใหม่ ใช้พื้นที่ของกรทรวงสาธารณสุข

http://sisomdet.moph.go.th/data/
v
v
((คลิก))
((ระบบรับ-ส่งข้อมูล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสมเด็จ ))

รายละเอียดการเข้าใช้งาน ติดต่อผู้ดูแลระบบ ไลน์ไอดี mansiri

2317  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  13-12-2559 11:19:34  การมอบอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินบำรุง  มีไฟล์แนบ ด่วน
2316  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  13-12-2559 11:19:34  การมอบอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินบำรุง  มีไฟล์แนบ ด่วน
2315  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  13-12-2559 11:19:34  การมอบอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินบำรุง  มีไฟล์แนบ ด่วน
2314  สุภาวดี รพ.สต.โพธิ์ทอง งานการเงิน(รพ)  13-12-2559 10:43:38  โพธิ์ทอง ส่ง MPI พ.ย.59  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
2313  นายวรพจน์ บุ้งทอง งานควบคุมโรค(รพ) ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  13-12-2559 10:16:25  รายงาน 506 (781-789)-12 ธันวาคม 2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
2312  นภาพร รพ.สต.เมืองเปลือย ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  13-12-2559 08:58:06   รพ.สต.เมืองเปลือยส่ง Zero report 4 ธ.ค.59 - 10 ธ.ค.59  - ด่วน
2311  สุภาวดี รพ.สต.โพธิ์ทอง ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  12-12-2559 14:30:48  โพธิ์ทอง ส่ง Zero Report 4-10 ธ.ค.59  - ด่วนมาก
2310  รพ.สต.บ้านบาก รพ.สต.บ้านบาก ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  12-12-2559 10:38:14  บ้านบากส่ง Zero Report  - ด่วน
2309  วุฒิชัย รพ.สต.หนองใหญ่ ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  10-12-2559 13:39:23  506 1 รายครับ  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
2308  หนองใหญ่ รพ.สต.หนองใหญ่ สสอ.ศรีสมเด็จ  09-12-2559 18:11:05  ส่งรายงานวัคซีน  มีไฟล์แนบ ด่วน
2307  กุลทรัพย์ ลุนนี รพ.สต.โพธิ์สัย ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  09-12-2559 14:55:12  ส่งรง.506 วันที่ 7-9 ก.พ.59 จำนวน 2 รายคร้า  มีไฟล์แนบ ด่วน
2306  banjerdจ้า สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  08-12-2559 15:00:54  ส่งสำเนากฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
2305  banjerdจ้า สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  08-12-2559 15:00:54  ส่งสำเนากฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
2304  banjerdจ้า สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  08-12-2559 15:00:54  ส่งสำเนากฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
2303  banjerdจ้า สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  08-12-2559 15:00:54  ส่งสำเนากฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
2302  banjerdจ้า สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  08-12-2559 15:00:54  ส่งสำเนากฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
2301  banjerdจ้า สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  08-12-2559 15:00:54  ส่งสำเนากฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
2300  banjerdจ้า สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  08-12-2559 15:00:54  ส่งสำเนากฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
2299  อัญชนา รพ.สต.หนองแวงควง สสอ.ศรีสมเด็จ  08-12-2559 13:14:50  ผลงาน 3 เดือน  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
2298  รพ.สต.โพธิ์สัย รพ.สต.โพธิ์สัย งานการเงิน(รพ)  08-12-2559 11:54:37  MPIพย59  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
2297  พิสมัย จันทรสมัย รพ.สต.เมืองเปลือย สสอ.ศรีสมเด็จ  07-12-2559 11:16:02  เมืองเปลือย ส่งแผนงบค่าเสื่อมแก้ไขผลงาน 3 เดือน  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
2296  พิสมัย จันทรสมัย รพ.สต.เมืองเปลือย สสอ.ศรีสมเด็จ  07-12-2559 11:15:05  เมืองเปลือย ส่งแผนงบค่าเสื่อมแก้ไขผลงาน 3 เดือน  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
2295  รพ.สต.บ้านบาก รพ.สต.บ้านบาก งานข้อมูล/43แฟัม  07-12-2559 10:20:01  43 แฟ้ม รพ.สต.บ้านบาก พ.ย. 2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
2294  สุภาวดี รพ.สต.โพธิ์ทอง งานข้อมูล/43แฟัม  07-12-2559 10:02:33  43 แฟ้ม โพธิ์ทอง  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
2293  หนองใหญ่ รพ.สต.หนองใหญ่ งานข้อมูล/43แฟัม  07-12-2559 09:41:45  ส่ง43แฟ้ม  มีไฟล์แนบ ด่วน
2292  วุฒิชัย รพ.สต.หนองใหญ่ สสอ.ศรีสมเด็จ  07-12-2559 09:26:03  ผลงานรอบ 3 เดือน  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
2291  หนองใหญ่ รพ.สต.หนองใหญ่ งานข้อมูล/43แฟัม  07-12-2559 09:09:41  43แฟ้ม  มีไฟล์แนบ ด่วน
2290  นายวรพจน์ บุ้งทอง งานควบคุมโรค(รพ) ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  06-12-2559 15:48:48  รายงาน 506 (768-780) - 5 ธันวาคม 2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
2289  อัญชนา รพ.สต.หนองแวงควง ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  06-12-2559 12:50:27  ส่ง 506 1ราย  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
2288  อัญชนา รพ.สต.หนองแวงควง ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  06-12-2559 12:49:48  ส่ง zero report สัปดาห์ 29 พ.ย.-3 ธ.ค.59  - ด่วนที่สุด
 
มีจำนวนทั้งหมด 6099 ข่าว รวม : 204 หน้า ย้อนกลับ[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127] 128 [129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203]หน้าถัดไป

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีสมเด็จ | คู่มือการใช้งาน | mansiri | ผู้ดูแลระบบ |