กรุณากรอก Username และ Password ให้ถูกต้อง

   
          

ประกาศ

เนื่องจากเว็บไซต์ cupsrisomdej.net จะหมดอายุการช่ากับเอกชน ทั้งนี้จะไม่มีการต่ออายุ ฉะนั้น จึงขอให้ท่านดาวน์โหลดข้อมูลที่สำคัญเก็บไว้ ก่อนที่ระบบจะปิด ภายในเดือน เม.ย.63 และต่อไปให้ใช้ระบบ รับ-ส่งข้อมูล ใหม่ ใช้พื้นที่ของกรทรวงสาธารณสุข

http://sisomdet.moph.go.th/data/
v
v
((คลิก))
((ระบบรับ-ส่งข้อมูล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสมเด็จ ))

รายละเอียดการเข้าใช้งาน ติดต่อผู้ดูแลระบบ ไลน์ไอดี mansiri

2294  สุภาวดี รพ.สต.โพธิ์ทอง งานข้อมูล/43แฟัม  07-12-2559 10:02:33  43 แฟ้ม โพธิ์ทอง  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
2293  หนองใหญ่ รพ.สต.หนองใหญ่ งานข้อมูล/43แฟัม  07-12-2559 09:41:45  ส่ง43แฟ้ม  มีไฟล์แนบ ด่วน
2292  วุฒิชัย รพ.สต.หนองใหญ่ สสอ.ศรีสมเด็จ  07-12-2559 09:26:03  ผลงานรอบ 3 เดือน  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
2291  หนองใหญ่ รพ.สต.หนองใหญ่ งานข้อมูล/43แฟัม  07-12-2559 09:09:41  43แฟ้ม  มีไฟล์แนบ ด่วน
2290  นายวรพจน์ บุ้งทอง งานควบคุมโรค(รพ) ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  06-12-2559 15:48:48  รายงาน 506 (768-780) - 5 ธันวาคม 2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
2289  อัญชนา รพ.สต.หนองแวงควง ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  06-12-2559 12:50:27  ส่ง 506 1ราย  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
2288  อัญชนา รพ.สต.หนองแวงควง ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  06-12-2559 12:49:48  ส่ง zero report สัปดาห์ 29 พ.ย.-3 ธ.ค.59  - ด่วนที่สุด
2287  รพสต.บ้านบาก รพ.สต.บ้านบาก ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  06-12-2559 04:15:56   บ้านบาก ส่ง Zero report 29พย.- 4 ธค.59   - ด่วน
2286  วุฒิชัย รพ.สต.หนองใหญ่ ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  05-12-2559 11:42:06  Zeroreport 29พย.-4ธค.59  - ด่วนมาก
2285  นายวรพจน์ บุ้งทอง งานควบคุมโรค(รพ) ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  03-12-2559 16:00:47  รายงาน 506 (760-767) -2 ธันวาคม 2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
2284  นภาพร รพ.สต.เมืองเปลือย งานข้อมูล/43แฟัม  03-12-2559 15:24:47  43 แฟ้มเดือน พ.ย.59   มีไฟล์แนบ ด่วน
2283  นายประมูล จันนะรา รพ.สต.สวนจิก ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  02-12-2559 15:54:30  สวนจิกส่ง 506   มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
2282  รพ.สต.บ้านบาก รพ.สต.บ้านบาก สสอ.ศรีสมเด็จ  02-12-2559 15:38:13  ส่งผลงานตามตัวชี้วัด  มีไฟล์แนบ ด่วน
2281  มารศรี รพ.สต.หนองแวงควง สสอ.ศรีสมเด็จ  02-12-2559 15:24:58  ส่ง รง. เบิกวัคซีนเดือน ธ.ค.59  มีไฟล์แนบ ด่วน
2280  มารศรี รพ.สต.หนองแวงควง กลุ่มงานเวชฯ  02-12-2559 15:19:09  ส่งรง.อนามัยแม่และเด็กเดือน ธ.ค.2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
2279  อรุณี สุทธิบาก รพ.สต.สวนจิก สสอ.ศรีสมเด็จ  02-12-2559 15:06:37  ส่งรายงานเบิกวัคซิน  มีไฟล์แนบ ด่วน
2278  อรุณี สุทธิบาก รพ.สต.สวนจิก กลุ่มงานเวชฯ  02-12-2559 15:06:09  ส่งรายงานอนามัยแมาและเด็ก  มีไฟล์แนบ ด่วน
2277  อรุณี สุทธิบาก รพ.สต.สวนจิก สสอ.ศรีสมเด็จ  02-12-2559 15:05:06  ส่งรายงานอนามัยแมาและเด็ก  มีไฟล์แนบ ด่วน
2276  กุลทรัพย์ ลุนนี รพ.สต.โพธิ์สัย สสอ.ศรีสมเด็จ  02-12-2559 14:37:13  ส่งรง.506 วันที่ 30 พย - 2 ธค 59 จำนวน 3 รายคร้า  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
2275  กุลทรัพย์ ลุนนี รพ.สต.โพธิ์สัย สสอ.ศรีสมเด็จ  02-12-2559 12:11:57  ส่งสรุปผลงาน3เดือนคะ  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
2274  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  01-12-2559 12:07:11  เข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
2273  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  01-12-2559 12:07:11  เข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
2272  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  01-12-2559 12:07:11  เข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
2271  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  01-12-2559 12:07:11  เข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
2270  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  01-12-2559 12:07:11  เข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
2269  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  01-12-2559 12:07:11  เข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
2268  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  01-12-2559 12:07:11  เข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
2267  นายยุทธดนัย รพ.สต.สวนจิก ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  30-11-2559 09:25:21  สวนจิก ส่ง 5 ส bi  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
2266  Anak สสอ.ศรีสมเด็จ กลุ่มงานเวชฯ  29-11-2559 13:08:20  ขอผลงานปี60  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
2265  Anak สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  29-11-2559 13:08:20  ขอผลงานปี60  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
 
มีจำนวนทั้งหมด 6106 ข่าว รวม : 204 หน้า ย้อนกลับ[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128] 129 [130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203]หน้าถัดไป

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีสมเด็จ | คู่มือการใช้งาน | mansiri | ผู้ดูแลระบบ |