กรุณากรอก Username และ Password ให้ถูกต้อง

   
          

ประกาศ

เนื่องจากเว็บไซต์ cupsrisomdej.net จะหมดอายุการช่ากับเอกชน ทั้งนี้จะไม่มีการต่ออายุ ฉะนั้น จึงขอให้ท่านดาวน์โหลดข้อมูลที่สำคัญเก็บไว้ ก่อนที่ระบบจะปิด ภายในเดือน เม.ย.63 และต่อไปให้ใช้ระบบ รับ-ส่งข้อมูล ใหม่ ใช้พื้นที่ของกรทรวงสาธารณสุข

http://sisomdet.moph.go.th/data/
v
v
((คลิก))
((ระบบรับ-ส่งข้อมูล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสมเด็จ ))

รายละเอียดการเข้าใช้งาน ติดต่อผู้ดูแลระบบ ไลน์ไอดี mansiri

2144  Banjerd สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  08-11-2559 14:24:49  เฝ้าระวังการเสียชีวิตเนื่องจากภาวะอากาศหนาว  มีไฟล์แนบ ด่วน
2143  Banjerd สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  08-11-2559 14:24:49  เฝ้าระวังการเสียชีวิตเนื่องจากภาวะอากาศหนาว  มีไฟล์แนบ ด่วน
2142  วุฒิชัย สิงห์บุตรา รพ.สต.เมืองเปลือย รพ.สต.หนองใหญ่  08-11-2559 09:32:14  ตัวชี้วัด 60  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
2141  นภาพร รพ.สต.เมืองเปลือย ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  07-11-2559 11:47:36   รพ.สต.เมืองเปลือยส่ง Zero report 30 ต.ค.59 - 5 พ.ย.59  - ด่วน
2140  รพสต.บ้านบาก รพ.สต.บ้านบาก ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  07-11-2559 11:41:29  บ้านบาก ส่ง รายงาน 5ส3เก็บ 4 พ.ย.2559   มีไฟล์แนบ ด่วน
2139  อัญชนา รพ.สต.หนองแวงควง ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  07-11-2559 11:19:59  ส่ง รายงาน 5ส3เก็บ 4พ.ย.59  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
2138  รพสต.บ้านบาก รพ.สต.บ้านบาก ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  07-11-2559 11:11:29  บ้านบาก ส่ง Zero Report 30 ต.ค.59-5 พ.ย.59   - ด่วน
2137  กุลทรัพย์ ลุนนี รพ.สต.โพธิ์สัย ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  07-11-2559 10:49:58  ส่งรง.506 วันที่ 5 พ.ย.59 จำนวน 1 รายคร้า  มีไฟล์แนบ ด่วน
2136  สุภาวดี รพ.สต.โพธิ์ทอง งานการเงิน(รพ)  07-11-2559 10:43:42  โพธิ์ทอง ส่งรายการค้างจ่าย ปี59  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
2135  นายวรพจน์ บุ้งทอง งานควบคุมโรค(รพ) ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  06-11-2559 20:14:49  ส่งรายงาน 506 (707-710) - 5 พฤศจิกายน 2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
2134  นายวรพจน์ บุ้งทอง งานควบคุมโรค(รพ) ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  06-11-2559 20:11:39  ส่งรายงาน 3 เก็บ 5 ส ตำบลศรีสมเด็จ 4 พฤศจิกายน 2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
2133  นายวรพจน์ บุ้งทอง งานควบคุมโรค(รพ) ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  06-11-2559 20:07:03  รายงาน 506 (707-710) - 5 กรกฎาคม 2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
2132  สุภาวดี รพ.สต.โพธิ์ทอง ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  06-11-2559 09:03:50  โพธิ์ทอง ส่ง Zero Report 30 ต.ค.59-5 พ.ย.59  - ด่วนมาก
2131  สุภาวดี รพ.สต.โพธิ์ทอง ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  06-11-2559 08:56:05  โพธิ์ทอง ส่ง HI CI 4 พ.ย.59  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
2130  นภาพร รพ.สต.เมืองเปลือย งานการเงิน(รพ)  05-11-2559 14:21:23  ส่งรายงานค้างจ่าย 59  มีไฟล์แนบ ด่วน
2129  พิสมัย จันทรสมัย รพ.สต.เมืองเปลือย ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  04-11-2559 16:22:32  เมืองเปลือย ส่ง ผลการสำรวจค่าความชุกลูกน้ำยุงลาย  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
2128  วุฒิชัย รพ.สต.หนองใหญ่ สสอ.ศรีสมเด็จ  04-11-2559 13:27:47  พัสดุปี 259  มีไฟล์แนบ ด่วน
2127  วุฒิชัย รพ.สต.หนองใหญ่ งานการเงิน(รพ)  04-11-2559 11:56:58  MPI ต.ค. 59  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
2126  05271 รพ.สต.โพธิ์สัย งานการเงิน(รพ)  04-11-2559 11:36:44  MPIตุลา2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
2125  วุฒิชัย รพ.สต.หนองใหญ่ ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  04-11-2559 10:37:01  506 1 รายครับ  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
2124  สวนจิก รพ.สต.สวนจิก สสอ.ศรีสมเด็จ  04-11-2559 10:02:21  ส่งเบิกวัคซีน  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
2123  สวนจิก รพ.สต.สวนจิก สสอ.ศรีสมเด็จ  04-11-2559 10:01:35  ส่งรายงานอนามัยแมาและเด็ก  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
2122  อัญชนา รพ.สต.หนองแวงควง งานการเงิน(รพ)  03-11-2559 15:37:44  สรุปใบเสร็จปี59  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
2121  อัญชนา รพ.สต.หนองแวงควง สสอ.ศรีสมเด็จ  03-11-2559 15:37:44  สรุปใบเสร็จปี59  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
2120  ภาราดา รพ.สต.บ้านบาก สสอ.ศรีสมเด็จ  03-11-2559 14:53:38  ขอเบิกวัคซีน  มีไฟล์แนบ ด่วน
2119  บุษบา รพ.สต.โพธิ์ทอง สสอ.ศรีสมเด็จ  03-11-2559 13:36:47  ตรวจสอบพัสดุปี 59  มีไฟล์แนบ ด่วน
2118  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  03-11-2559 11:49:48  ส่งประเด็นสารรณรงค์วันอัมพาตโลก  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
2117  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  03-11-2559 11:49:48  ส่งประเด็นสารรณรงค์วันอัมพาตโลก  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
2116  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  03-11-2559 11:49:48  ส่งประเด็นสารรณรงค์วันอัมพาตโลก  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
2115  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  03-11-2559 11:49:48  ส่งประเด็นสารรณรงค์วันอัมพาตโลก  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
 
มีจำนวนทั้งหมด 6106 ข่าว รวม : 204 หน้า ย้อนกลับ[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133] 134 [135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203]หน้าถัดไป

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีสมเด็จ | คู่มือการใช้งาน | mansiri | ผู้ดูแลระบบ |