กรุณากรอก Username และ Password ให้ถูกต้อง

   
          
ประกาศ การส่งหนังสือ/เอกสารทางราชการ ขอให้สแกนเป็นไฟล์ pdf เท่านั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ (((คลิก)))

1824  สุวัฒน์ ชำนาญ งานข้อมูล/43แฟัม รพ.สต.บ้านบาก  26-09-2559 13:01:07  KPI แต่ละระดับ  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
1823  สุวัฒน์ ชำนาญ งานข้อมูล/43แฟัม รพ.สต.โพธิ์สัย  26-09-2559 13:01:07  KPI แต่ละระดับ  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
1822  สุวัฒน์ ชำนาญ งานข้อมูล/43แฟัม รพ.สต.สวนจิก  26-09-2559 13:01:07  KPI แต่ละระดับ  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
1821  สุวัฒน์ ชำนาญ งานข้อมูล/43แฟัม รพ.สต.หนองใหญ่  26-09-2559 13:01:07  KPI แต่ละระดับ  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
1820  สุวัฒน์ ชำนาญ งานข้อมูล/43แฟัม รพ.สต.เมืองเปลือย  26-09-2559 13:01:07  KPI แต่ละระดับ  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
1819  สุวัฒน์ ชำนาญ งานข้อมูล/43แฟัม รพ.สต.หนองแวงควง  26-09-2559 13:01:07  KPI แต่ละระดับ  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
1818  สุวัฒน์ ชำนาญ งานข้อมูล/43แฟัม รพ.สต.โพธิ์ทอง  26-09-2559 13:01:07  KPI แต่ละระดับ  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
1817  วุฒิชัย รพ.สต.หนองใหญ่ ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  26-09-2559 11:37:11  hi หนองใหญ่  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
1816  เยาวลักษณ์ คำโนนงิ้ว รพ.สต.โพธิ์สัย สสอ.ศรีสมเด็จ  26-09-2559 11:16:20  สรุปคัดกรองNCD  มีไฟล์แนบ ด่วน
1815  กุลทรัพย์ รพ.สต.โพธิ์สัย ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  26-09-2559 10:07:11  ส่งzero report 18-24 กย 59คะ  - ด่วนมาก
1814  กุลทรัพย์ รพ.สต.โพธิ์สัย ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  26-09-2559 10:07:11  ส่งzero report 18-24 กย 59คะ  - ด่วนมาก
1813  รพ.สต.โพธิ์สัย รพ.สต.โพธิ์สัย ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  26-09-2559 09:58:39  06ส่งรง5ส  มีไฟล์แนบ ด่วน
1812  นภาพร รพ.สต.เมืองเปลือย ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  26-09-2559 09:55:06  เมืองเปลือย ส่ง Zero Report 18-24 ก.ย.59   - ด่วน
1811  สุภาวดี รพ.สต.โพธิ์ทอง ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  26-09-2559 09:52:32  โพธิ์ทอง ส่ง Zero Report 18-24 ก.ย.59  - ด่วนมาก
1810  รพสต.บ้านบาก รพ.สต.บ้านบาก ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  26-09-2559 09:49:45  บ้านบาก ส่งรายงานลูกน้ำยุงลาย 23-9-2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
1809  อัญชนา รพ.สต.หนองแวงควง ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  26-09-2559 09:26:44  ส่งรายงานสำรวจลูกน้ำรายสัปดาห์ 23 กันยายน 2559  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
1808  นายวรพจน์ บุ้งทอง งานควบคุมโรค(รพ) ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  25-09-2559 16:25:57  ส่งรายงาน 506 (648-657)-24 -09-2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
1807  นายวรพจน์ บุ้งทอง งานควบคุมโรค(รพ) ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  25-09-2559 15:53:58  รายงานค่าความชุกลูกน้ำยุงลาย 23 กันยายน 2559  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
1806  พิสมัย จันทรสมัย รพ.สต.เมืองเปลือย งานยุทธศาสตร์/แผนงาน  23-09-2559 14:03:10  ใบขออนุญาติไปราชการของเครือข่าย  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
1805  สุภาวดี รพ.สต.โพธิ์ทอง ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  23-09-2559 13:30:11  โพธิ์ทอง ส่ง HI 23 ก.ย.59  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
1804  พิสมัย จันทรสมัย รพ.สต.เมืองเปลือย ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  23-09-2559 10:39:55  เมืองเปลือยส่งผลการสำรวจลูกน้ำ 23 ก.ย.59  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
1803  อัญชนา รพ.สต.หนองแวงควง ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  22-09-2559 16:04:39  ส่ง 506 1 ราย  มีไฟล์แนบ ด่วน
1802  นายประมูล จันนะรา รพ.สต.สวนจิก ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  22-09-2559 11:40:18  สวนจิกส่ง 506 1 ราย  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
1801  banjerdจ้า สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  22-09-2559 10:46:30  ดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสชิก้า  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
1800  banjerdจ้า สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  22-09-2559 10:46:30  ดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสชิก้า  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
1799  banjerdจ้า สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  22-09-2559 10:46:30  ดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสชิก้า  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
1798  banjerdจ้า สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  22-09-2559 10:46:30  ดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสชิก้า  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
1797  banjerdจ้า สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  22-09-2559 10:46:30  ดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสชิก้า  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
1796  banjerdจ้า สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  22-09-2559 10:46:30  ดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสชิก้า  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
1795  banjerdจ้า สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  22-09-2559 10:46:30  ดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสชิก้า  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
 
มีจำนวนทั้งหมด 5786 ข่าว รวม : 193 หน้า ย้อนกลับ[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133] 134 [135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192]หน้าถัดไป

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีสมเด็จ | คู่มือการใช้งาน | mansiri | ผู้ดูแลระบบ |