กรุณากรอก Username และ Password ให้ถูกต้อง

   
          

ประกาศ

เนื่องจากเว็บไซต์ cupsrisomdej.net จะหมดอายุการช่ากับเอกชน ทั้งนี้จะไม่มีการต่ออายุ ฉะนั้น จึงขอให้ท่านดาวน์โหลดข้อมูลที่สำคัญเก็บไว้ ก่อนที่ระบบจะปิด ภายในเดือน เม.ย.63 และต่อไปให้ใช้ระบบ รับ-ส่งข้อมูล ใหม่ ใช้พื้นที่ของกรทรวงสาธารณสุข

http://sisomdet.moph.go.th/data/
v
v
((คลิก))
((ระบบรับ-ส่งข้อมูล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสมเด็จ ))

รายละเอียดการเข้าใช้งาน ติดต่อผู้ดูแลระบบ ไลน์ไอดี mansiri

2100  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  02-11-2559 11:48:56  ส่งคืนรายงานหมู่บ้านต้นแบบสุขภาพดีฯปี 59  มีไฟล์แนบ ด่วน
2099  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  02-11-2559 11:48:56  ส่งคืนรายงานหมู่บ้านต้นแบบสุขภาพดีฯปี 59  มีไฟล์แนบ ด่วน
2098  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  02-11-2559 11:48:56  ส่งคืนรายงานหมู่บ้านต้นแบบสุขภาพดีฯปี 59  มีไฟล์แนบ ด่วน
2097  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  02-11-2559 11:48:56  ส่งคืนรายงานหมู่บ้านต้นแบบสุขภาพดีฯปี 59  มีไฟล์แนบ ด่วน
2096  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  02-11-2559 11:48:56  ส่งคืนรายงานหมู่บ้านต้นแบบสุขภาพดีฯปี 59  มีไฟล์แนบ ด่วน
2095  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  02-11-2559 11:48:56  ส่งคืนรายงานหมู่บ้านต้นแบบสุขภาพดีฯปี 59  มีไฟล์แนบ ด่วน
2094  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  02-11-2559 11:48:56  ส่งคืนรายงานหมู่บ้านต้นแบบสุขภาพดีฯปี 59  มีไฟล์แนบ ด่วน
2093  สุภาวดี รพ.สต.โพธิ์ทอง งานการเงิน(รพ)  02-11-2559 10:30:41  โพธิ์ทอง ส่ง MPI ต.ค.59  มีไฟล์แนบ ด่วน
2092  นิติพร หานนท์ รพ.สต.โพธิ์สัย กลุ่มงานเวชฯ  02-11-2559 09:49:36  รายงานอนามัยแม่และเด็ก  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
2091  นายวรพจน์ บุ้งทอง งานควบคุมโรค(รพ) ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  01-11-2559 15:03:05  ส่งรายงาน 506(700-706)- 31 ตุลาคม 2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
2090  เยาวลักษณ์ คำโนนงิ้ว รพ.สต.โพธิ์สัย สสอ.ศรีสมเด็จ  01-11-2559 15:00:58  รายงานหมู่บ้านต้นแบบ  มีไฟล์แนบ ด่วน
2089  พิสมัย จันทรสมัย รพ.สต.เมืองเปลือย สสอ.ศรีสมเด็จ  01-11-2559 14:34:50  เมืองเปลือยส่งข้อมูลหมู่บ้านต้นแบบ  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
2088  จิตติมา พลเมือง รพ.สต.บ้านบาก สสอ.ศรีสมเด็จ  01-11-2559 13:44:19  ข้อมูล ncd หมู่บ้านต้นแบบ  มีไฟล์แนบ ด่วน
2087  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  01-11-2559 10:55:46  ขอข้อมูลผู้ป่วยรายใหม่ในบ้านต้นแบบ  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
2086  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  01-11-2559 10:55:46  ขอข้อมูลผู้ป่วยรายใหม่ในบ้านต้นแบบ  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
2085  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  01-11-2559 10:55:46  ขอข้อมูลผู้ป่วยรายใหม่ในบ้านต้นแบบ  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
2084  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  01-11-2559 10:55:46  ขอข้อมูลผู้ป่วยรายใหม่ในบ้านต้นแบบ  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
2083  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  01-11-2559 10:55:46  ขอข้อมูลผู้ป่วยรายใหม่ในบ้านต้นแบบ  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
2082  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  01-11-2559 10:55:46  ขอข้อมูลผู้ป่วยรายใหม่ในบ้านต้นแบบ  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
2081  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  01-11-2559 10:55:46  ขอข้อมูลผู้ป่วยรายใหม่ในบ้านต้นแบบ  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
2080  พิสมัย จันทรสมัย รพ.สต.เมืองเปลือย ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  31-10-2559 20:09:39  เมืองเปลือย ส่งผลการสำรวจลูกนำ้ยุงลาย  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
2079  ประมูล จันนะรา รพ.สต.สวนจิก ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  31-10-2559 13:06:01  สวนจิกส่ง 506 zero report  - ด่วนที่สุด
2078  นายประมูล จันนะรา รพ.สต.สวนจิก งานการเงิน(รพ)  31-10-2559 13:05:29  สวนจิกส่ง MPI  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
2077  รพสต.บ้านบาก รพ.สต.บ้านบาก ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  31-10-2559 11:14:29  บ้านบาก รายงานค่าความชุกลูกน้ำยุงลาย 28/10/2559   มีไฟล์แนบ ด่วน
2076  นายวรพจน์ บุ้งทอง งานควบคุมโรค(รพ) ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  31-10-2559 10:56:53  รายงานค่าความชุกลูกน้ำยุงลาย 28/10/2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
2075  นภาพร รพ.สต.เมืองเปลือย ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  31-10-2559 10:55:41  เมืองเปลือย ส่ง Zero Report 23 ต.ค.59 - 29.ต.ค.59   - ด่วน
2074  วุฒิชัย รพ.สต.หนองใหญ่ ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  31-10-2559 10:49:09  Zeroreport 23-29 ต.ค.59  - ด่วนมาก
2073  วุฒิชัย รพ.สต.หนองใหญ่ ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  31-10-2559 10:48:12  ้HI CI  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
2072  พิสมัย จันทรสมัย รพ.สต.เมืองเปลือย สสอ.ศรีสมเด็จ  31-10-2559 10:16:14  เมืองเปลือย ส่งรายงานการใช้ใบเสร็จ  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
2071  กุลทรัพย์ ลุนนี รพ.สต.โพธิ์สัย ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  31-10-2559 09:46:45  ส่ง Zero Report 23-29 ต.ค.59 คร้า  - ด่วน
 
มีจำนวนทั้งหมด 6092 ข่าว รวม : 204 หน้า ย้อนกลับ[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134] 135 [136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203]หน้าถัดไป

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีสมเด็จ | คู่มือการใช้งาน | mansiri | ผู้ดูแลระบบ |