กรุณากรอก Username และ Password ให้ถูกต้อง

   
          
ประกาศ การส่งหนังสือ/เอกสารทางราชการ ขอให้สแกนเป็นไฟล์ pdf เท่านั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ (((คลิก)))

1483  จุฑามาศ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.เมืองเปลือย  29-07-2559 16:40:35  ส่งคืน MPI มิ.ย.59  มีไฟล์แนบ ด่วน
1482  จุฑามาศ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.หนองแวงควง  29-07-2559 15:58:31  ส่งคืน MPI มิ.ย.59  มีไฟล์แนบ ด่วน
1481  นภาพร รพ.สต.เมืองเปลือย งานการเงิน(รพ)  29-07-2559 15:46:52  MPI เดือนมิถุนายน  มีไฟล์แนบ ด่วน
1480  นิติพร หานนท์ รพ.สต.โพธิ์สัย งานประกันสุขภาพ(รพ)  29-07-2559 15:34:29  แบบประเมินหน่วยขึ้นทะเบียน  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
1479  นิติพร หานนท์ รพ.สต.โพธิ์สัย รพ.สต.โพธิ์สัย  29-07-2559 15:34:29  แบบประเมินหน่วยขึ้นทะเบียน  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
1478  อัญชนา รพ.สต.หนองแวงควง งานการเงิน(รพ)  29-07-2559 14:45:50  MPI เดือน มิ.ย.59  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
1477  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  29-07-2559 13:49:17  ขอผลสรุปงาน ล้านลด ล้านเพิ่มฯ  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
1476  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  29-07-2559 13:49:17  ขอผลสรุปงาน ล้านลด ล้านเพิ่มฯ  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
1475  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  29-07-2559 13:49:17  ขอผลสรุปงาน ล้านลด ล้านเพิ่มฯ  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
1474  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  29-07-2559 13:49:17  ขอผลสรุปงาน ล้านลด ล้านเพิ่มฯ  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
1473  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  29-07-2559 13:49:17  ขอผลสรุปงาน ล้านลด ล้านเพิ่มฯ  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
1472  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  29-07-2559 13:49:17  ขอผลสรุปงาน ล้านลด ล้านเพิ่มฯ  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
1471  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  29-07-2559 13:49:17  ขอผลสรุปงาน ล้านลด ล้านเพิ่มฯ  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
1470  สุภาวดี รพ.สต.โพธิ์ทอง ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  28-07-2559 17:47:41  โพธิ์ทอง ส่ง 506 1 ราย  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
1469  จุฑามาศ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.โพธิ์สัย  28-07-2559 16:41:34  ส่งคืน MPI มิ.ย.59  มีไฟล์แนบ ด่วน
1468  จุฑามาศ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.หนองใหญ่  28-07-2559 16:39:21  ส่งคืน MPI มิ.ย.59  มีไฟล์แนบ ด่วน
1467  จุฑามาศ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.โพธิ์ทอง  28-07-2559 16:38:56  ส่งคืน MPI มิ.ย.59  มีไฟล์แนบ ด่วน
1466  อรุณี รพ.สต.สวนจิก สสอ.ศรีสมเด็จ  27-07-2559 13:18:56  ส่งรายงานล้านลดล้านเพิ่ม  มีไฟล์แนบ ด่วน
1465  เยาวลักษณ์ คำโนนงิ้ว รพ.สต.โพธิ์สัย รพ.สต.สวนจิก  27-07-2559 10:47:15  ฟอร์มรายงาน  มีไฟล์แนบ ด่วน
1464  มารศรี รพ.สต.หนองแวงควง สสอ.ศรีสมเด็จ  26-07-2559 13:34:57  ส่งรง.เบิกวัคซีนเดือน ส.ค.2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
1463  banjerdจ้า สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  26-07-2559 11:34:07  ขอความร่วมมือร่วมลงนามปฏิญาณตน วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ทำความดีถวายในหลวง ประจำปี 2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
1462  banjerdจ้า สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  26-07-2559 11:34:07  ขอความร่วมมือร่วมลงนามปฏิญาณตน วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ทำความดีถวายในหลวง ประจำปี 2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
1461  banjerdจ้า สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  26-07-2559 11:34:07  ขอความร่วมมือร่วมลงนามปฏิญาณตน วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ทำความดีถวายในหลวง ประจำปี 2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
1460  banjerdจ้า สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  26-07-2559 11:34:07  ขอความร่วมมือร่วมลงนามปฏิญาณตน วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ทำความดีถวายในหลวง ประจำปี 2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
1459  banjerdจ้า สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  26-07-2559 11:34:07  ขอความร่วมมือร่วมลงนามปฏิญาณตน วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ทำความดีถวายในหลวง ประจำปี 2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
1458  banjerdจ้า สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  26-07-2559 11:34:07  ขอความร่วมมือร่วมลงนามปฏิญาณตน วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ทำความดีถวายในหลวง ประจำปี 2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
1457  banjerdจ้า สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  26-07-2559 11:34:07  ขอความร่วมมือร่วมลงนามปฏิญาณตน วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ทำความดีถวายในหลวง ประจำปี 2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
1456  เยาวลักษณ์ คำโนนงิ้ว รพ.สต.โพธิ์สัย สสอ.ศรีสมเด็จ  25-07-2559 15:58:41  รายงานล้านลดล้านเพิ่ม  มีไฟล์แนบ ด่วน
1455  นายประมูลจันนะรา รพ.สต.สวนจิก ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  25-07-2559 15:39:51  สวนจิกส่ง 506. Zero report   - ด่วนมาก
1454  รพสต.บ้านบาก รพ.สต.บ้านบาก ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  25-07-2559 13:56:26  บ้านบาก ส่ง Zero Report 17-23 ก.ค.59   - ด่วน
 
มีจำนวนทั้งหมด 5475 ข่าว รวม : 183 หน้า ย้อนกลับ[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134] 135 [136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182]หน้าถัดไป

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีสมเด็จ | คู่มือการใช้งาน | mansiri | ผู้ดูแลระบบ |