กรุณากรอก Username และ Password ให้ถูกต้อง

   
          
ประกาศ การส่งหนังสือ/เอกสารทางราชการ ขอให้สแกนเป็นไฟล์ pdf เท่านั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ (((คลิก)))

1503  รพสต.บ้านบาก รพ.สต.บ้านบาก ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  01-08-2559 10:04:22  บ้านบากส่ง Zeroreport 24-30 ก.ค.59   - ด่วน
1502  กุลทรัพย์ ลุนนี รพ.สต.โพธิ์สัย ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  01-08-2559 09:49:56  ส่งรง.506 วันที่ 28-30 ก.ค.59จำนวน 2 รายคร้า  มีไฟล์แนบ ด่วน
1501  นภาพร รพ.สต.เมืองเปลือย ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  01-08-2559 09:43:59   รพ.สต.เมืองเปลือยส่ง Zero report 24 ก.ค.- 30ก.ค.59  - ด่วน
1500  วุฒิชัย รพ.สต.หนองใหญ่ ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  01-08-2559 09:41:04  Zeroreport 24-30 ก.ค.59  - ด่วนที่สุด
1499  ขอเรียนเชิญผู้รับผิดชอบงานอนามัยแม่และเด็กประจำสสอ กลุ่มงานเวชฯ กลุ่มงานเวชฯ  01-08-2559 09:35:06  confererce case PIH  - ด่วนที่สุด
1498  ขอเรียนเชิญผู้รับผิดชอบงานอนามัยแม่และเด็กประจำสสอ กลุ่มงานเวชฯ กลุ่มการพยาบาล  01-08-2559 09:35:06  confererce case PIH  - ด่วนที่สุด
1497  ขอเรียนเชิญผู้รับผิดชอบงานอนามัยแม่และเด็กประจำสสอ กลุ่มงานเวชฯ สสอ.ศรีสมเด็จ  01-08-2559 09:35:06  confererce case PIH  - ด่วนที่สุด
1496  ขอเรียนเชิญผู้รับผิดชอบงานอนามัยแม่และเด็กประจำสสอ กลุ่มงานเวชฯ รพ.สต.บ้านบาก  01-08-2559 09:35:06  confererce case PIH  - ด่วนที่สุด
1495  ขอเรียนเชิญผู้รับผิดชอบงานอนามัยแม่และเด็กประจำสสอ กลุ่มงานเวชฯ รพ.สต.โพธิ์สัย  01-08-2559 09:35:06  confererce case PIH  - ด่วนที่สุด
1494  ขอเรียนเชิญผู้รับผิดชอบงานอนามัยแม่และเด็กประจำสสอ กลุ่มงานเวชฯ รพ.สต.สวนจิก  01-08-2559 09:35:06  confererce case PIH  - ด่วนที่สุด
1493  ขอเรียนเชิญผู้รับผิดชอบงานอนามัยแม่และเด็กประจำสสอ กลุ่มงานเวชฯ รพ.สต.หนองใหญ่  01-08-2559 09:35:06  confererce case PIH  - ด่วนที่สุด
1492  ขอเรียนเชิญผู้รับผิดชอบงานอนามัยแม่และเด็กประจำสสอ กลุ่มงานเวชฯ รพ.สต.เมืองเปลือย  01-08-2559 09:35:06  confererce case PIH  - ด่วนที่สุด
1491  ขอเรียนเชิญผู้รับผิดชอบงานอนามัยแม่และเด็กประจำสสอ กลุ่มงานเวชฯ รพ.สต.หนองแวงควง  01-08-2559 09:35:06  confererce case PIH  - ด่วนที่สุด
1490  ขอเรียนเชิญผู้รับผิดชอบงานอนามัยแม่และเด็กประจำสสอ กลุ่มงานเวชฯ รพ.สต.โพธิ์ทอง  01-08-2559 09:35:06  confererce case PIH  - ด่วนที่สุด
1489  อัญชนา รพ.สต.หนองแวงควง ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  01-08-2559 09:18:28  ส่งzero report 23-31 ก.ค.59  - ด่วน
1488  สุภาวดี รพ.สต.โพธิ์ทอง งานข้อมูล/43แฟัม  01-08-2559 08:48:49  โพธิ์ทอง ส่ง แบบประเมินขึ้นทะเบียน  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
1487  จุฑามาศ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.สวนจิก  30-07-2559 19:57:38  ส่งคืน MPI มิ.ย.59  มีไฟล์แนบ ด่วน
1486  นายประมูล จันนะรา รพ.สต.สวนจิก งานการเงิน(รพ)  30-07-2559 13:43:08  สวนจิกส่ง mpi  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
1485  นายวรพจน์ บุ้งทอง งานควบคุมโรค(รพ) ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  30-07-2559 11:40:11  ส่งรายงาน 506(480-500) - 29 กรกฎาคม 2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
1484  จุฑามาศ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.บ้านบาก  29-07-2559 17:38:34  ส่งคืน MPI มิ.ย.59  มีไฟล์แนบ ด่วน
1483  จุฑามาศ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.เมืองเปลือย  29-07-2559 16:40:35  ส่งคืน MPI มิ.ย.59  มีไฟล์แนบ ด่วน
1482  จุฑามาศ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.หนองแวงควง  29-07-2559 15:58:31  ส่งคืน MPI มิ.ย.59  มีไฟล์แนบ ด่วน
1481  นภาพร รพ.สต.เมืองเปลือย งานการเงิน(รพ)  29-07-2559 15:46:52  MPI เดือนมิถุนายน  มีไฟล์แนบ ด่วน
1480  นิติพร หานนท์ รพ.สต.โพธิ์สัย งานประกันสุขภาพ(รพ)  29-07-2559 15:34:29  แบบประเมินหน่วยขึ้นทะเบียน  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
1479  นิติพร หานนท์ รพ.สต.โพธิ์สัย รพ.สต.โพธิ์สัย  29-07-2559 15:34:29  แบบประเมินหน่วยขึ้นทะเบียน  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
1478  อัญชนา รพ.สต.หนองแวงควง งานการเงิน(รพ)  29-07-2559 14:45:50  MPI เดือน มิ.ย.59  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
1477  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  29-07-2559 13:49:17  ขอผลสรุปงาน ล้านลด ล้านเพิ่มฯ  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
1476  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  29-07-2559 13:49:17  ขอผลสรุปงาน ล้านลด ล้านเพิ่มฯ  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
1475  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  29-07-2559 13:49:17  ขอผลสรุปงาน ล้านลด ล้านเพิ่มฯ  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
1474  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  29-07-2559 13:49:17  ขอผลสรุปงาน ล้านลด ล้านเพิ่มฯ  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
 
มีจำนวนทั้งหมด 5525 ข่าว รวม : 185 หน้า ย้อนกลับ[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135] 136 [137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184]หน้าถัดไป

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีสมเด็จ | คู่มือการใช้งาน | mansiri | ผู้ดูแลระบบ |