กรุณากรอก Username และ Password ให้ถูกต้อง

   
          
ประกาศ การส่งหนังสือ/เอกสารทางราชการ ขอให้สแกนเป็นไฟล์ pdf เท่านั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ (((คลิก)))

1764  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  19-09-2559 15:49:31  ขอรายงานการดำเนินงาน เบาหวาน ความดันฯ  มีไฟล์แนบ ด่วน
1763  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  19-09-2559 15:49:31  ขอรายงานการดำเนินงาน เบาหวาน ความดันฯ  มีไฟล์แนบ ด่วน
1762  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  19-09-2559 15:49:31  ขอรายงานการดำเนินงาน เบาหวาน ความดันฯ  มีไฟล์แนบ ด่วน
1761  นายยุทธดนัย รพ.สต.สวนจิก ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  19-09-2559 15:12:54  สวนจิกส่ง bi  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
1760  นายประมูล จันนะรา รพ.สต.สวนจิก ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  19-09-2559 14:36:47  สวนจิกส่ง 506 3 ราย  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
1759  วุฒิชัย รพ.สต.หนองใหญ่ ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  19-09-2559 14:24:03  รายงาน 5 ส  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
1758  รพสต.บ้านบาก รพ.สต.บ้านบาก ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  19-09-2559 14:14:50  บ้านบาก ส่ง HI CI 16 ก.ย.59 ส่งใหม่  มีไฟล์แนบ ด่วน
1757  พิสมัย จันทรสมัย รพ.สต.เมืองเปลือย ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  19-09-2559 13:57:25  ส่งสำรวจลูกน้ำยุงลาย 16 ก.ย.59  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
1756  สุภาวดี รพ.สต.โพธิ์ทอง งานข้อมูล/43แฟัม  19-09-2559 13:23:01  43 แฟ้ม โพธิ์ทอง (แก้ไขแล้ว)  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
1755  ประมูล รพ.สต.สวนจิก ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  19-09-2559 11:59:03  สวนจิกส่ง 506. Zero report   - ด่วนที่สุด
1754  รพสต.บ้านบาก รพ.สต.บ้านบาก ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  19-09-2559 11:57:35  บ้านบาก ส่ง HI CI 16 ก.ย.59   มีไฟล์แนบ ด่วน
1753  นายวรพจน์ บุ้งทอง งานควบคุมโรค(รพ) ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  19-09-2559 11:53:53  ส่ง รายงาน ค่า HI BI ( 16 กันยายน 2559)  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
1752  ประมูล จันนะรา รพ.สต.สวนจิก งานข้อมูล/43แฟัม  19-09-2559 11:31:34  43 แฟ้ม  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
1751  รพสต.บ้านบาก รพ.สต.บ้านบาก ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  19-09-2559 11:22:37   บ้านบาก Zero report 11 ก.ย..59 - 17 ก.ย.59   - ด่วน
1750  รพสต.บ้านบาก รพ.สต.บ้านบาก ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  19-09-2559 10:48:56  บ้านบากส่ง 506 1 รายช่วง 11-17 ก.ย. 2559  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
1749  รพ.สต.บ้านบาก รพ.สต.บ้านบาก งานข้อมูล/43แฟัม  19-09-2559 10:39:25  ส่ง 43 แฟ้มเดือนสิงหาคม 2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
1748  นภาพร รพ.สต.เมืองเปลือย ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  19-09-2559 10:07:55   รพ.สต.เมืองเปลือยส่ง Zero report 11 ก.ย..59 - 17 ก.ย.59  - ด่วน
1747  อัญชนา รพ.สต.หนองแวงควง ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  19-09-2559 09:58:21  รง 5ส รายสัปดาห์  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
1746  วุฒิชัย รพ.สต.หนองใหญ่ ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  19-09-2559 09:51:57  รายงาน 5 ส  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
1745  อัญชนา รพ.สต.หนองแวงควง ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  19-09-2559 09:44:12  ส่ง zero report สัปดาห์ 10-18 กันยายน 2559  - ด่วนมาก
1744  สุภาวดี รพ.สต.โพธิ์ทอง งานข้อมูล/43แฟัม  19-09-2559 09:19:43  43 แฟ้ม โพธิ์ทอง (ใหม่)  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
1743  สุภาวดี รพ.สต.โพธิ์ทอง ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  19-09-2559 09:01:17  โพธิ์ทอง ส่ง HI CI 16 ก.ย.59  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
1742  วุฒิชัย รพ.สต.หนองใหญ่ ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  19-09-2559 08:45:47  Zeroreport 11-17ก.ย59  - ด่วนที่สุด
1741  กุลทรัพย์ ลุนนี รพ.สต.โพธิ์สัย ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  16-09-2559 14:20:59  ส่งรง.506 วันที่ 14-16 ก.ย.59จำนวน 1 รายคร้า  มีไฟล์แนบ ด่วน
1740  รพ.สต.โพธิ์สัย รพ.สต.โพธิ์สัย ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  16-09-2559 13:26:17  06ส่งรง5ส  มีไฟล์แนบ ด่วน
1739  นายวรพจน์ บุ้งทอง งานควบคุมโรค(รพ) ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  15-09-2559 11:43:35  ส่งรายงาน 506 (620-627) - 14 กันยายน 2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
1738  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  15-09-2559 10:54:21  สมัคร ตำบลผู้สูงอายุ  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
1737  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  15-09-2559 10:54:21  สมัคร ตำบลผู้สูงอายุ  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
1736  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  15-09-2559 10:54:21  สมัคร ตำบลผู้สูงอายุ  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
1735  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  15-09-2559 10:54:21  สมัคร ตำบลผู้สูงอายุ  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
 
มีจำนวนทั้งหมด 5786 ข่าว รวม : 193 หน้า ย้อนกลับ[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135] 136 [137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192]หน้าถัดไป

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีสมเด็จ | คู่มือการใช้งาน | mansiri | ผู้ดูแลระบบ |