กรุณากรอก Username และ Password ให้ถูกต้อง

   
          

ประกาศ

เนื่องจากเว็บไซต์ cupsrisomdej.net จะหมดอายุการช่ากับเอกชน ทั้งนี้จะไม่มีการต่ออายุ ฉะนั้น จึงขอให้ท่านดาวน์โหลดข้อมูลที่สำคัญเก็บไว้ ก่อนที่ระบบจะปิด ภายในเดือน เม.ย.63 และต่อไปให้ใช้ระบบ รับ-ส่งข้อมูล ใหม่ ใช้พื้นที่ของกรทรวงสาธารณสุข

http://sisomdet.moph.go.th/data/
v
v
((คลิก))
((ระบบรับ-ส่งข้อมูล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสมเด็จ ))

รายละเอียดการเข้าใช้งาน ติดต่อผู้ดูแลระบบ ไลน์ไอดี mansiri

2054  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  26-10-2559 14:17:16  เชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 2/2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
2053  พิสมัย จันทรสมัย รพ.สต.เมืองเปลือย สสอ.ศรีสมเด็จ  26-10-2559 10:37:06  ส่งข้อมูลโรคไม่ติดต่อ  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
2052  พิสมัย จันทรสมัย รพ.สต.เมืองเปลือย ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  25-10-2559 17:04:29  เมืองเปลือย ส่งผลการสำรวจลูกน้ำ 14 ต.ค.59  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
2051  พิสมัย จันทรสมัย รพ.สต.เมืองเปลือย สสอ.ศรีสมเด็จ  25-10-2559 16:45:16  เมืองเปลือย ส่งไฟล์ตรวจสอบพัสดุ  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
2050  นายวรพจน์ บุ้งทอง งานควบคุมโรค(รพ) ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  25-10-2559 11:32:15  รายงาน 506 (692-699) - 24 ตุลาคม 2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
2049  ประมูล รพ.สต.สวนจิก ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  25-10-2559 11:26:22  สวนจิกส่ง 506 zero report  - ด่วนมาก
2048  วุฒิชัย รพ.สต.หนองใหญ่ ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  25-10-2559 11:06:09  Zeroreport 16-22 ต.ค.59  - ด่วนที่สุด
2047  วุฒิชัย รพ.สต.หนองใหญ่ ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  25-10-2559 11:02:55  ้HI CI  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
2046  นายวรพจน์ บุ้งทอง งานควบคุมโรค(รพ) ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  25-10-2559 11:02:34  ส่งรายงาน BI CI HI ( 21 ตุลาคม 2559 )  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
2045  อัญชนา รพ.สต.หนองแวงควง ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  25-10-2559 09:11:30  รง.5ส 3เก็บ 21ตุลาคม 2559  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
2044  รพ.สต.บ้านบาก รพ.สต.บ้านบาก ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  24-10-2559 04:01:31   บ้านบาก ส่ง Zero Report  - ด่วน
2043  นภาพร รพ.สต.เมืองเปลือย ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  22-10-2559 15:58:34  รพ.สต.เมืองเปลือย ส่ง รง.506 1 ราย  มีไฟล์แนบ ด่วน
2042  นภาพร รพ.สต.เมืองเปลือย งานการเงิน(รพ)  22-10-2559 13:51:54  MPI เดือน กันยายน 2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
2041  สุภาวดี รพ.สต.โพธิ์ทอง ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  22-10-2559 10:13:29  โพธิ์ทอง ส่ง 506 1 ราย  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
2040  สุภาวดี รพ.สต.โพธิ์ทอง ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  22-10-2559 10:08:26  โพธิ์ทอง ส่ง HI CI 21 ต.ค.59  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
2039  รพ.สต.โพธิ์สัย รพ.สต.โพธิ์สัย ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  21-10-2559 16:18:36  06ส่ง5ส  มีไฟล์แนบ ด่วน
2038  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  21-10-2559 13:23:27  แนวทางตรวจพัฒนาการ  มีไฟล์แนบ ด่วน
2037  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  21-10-2559 13:23:27  แนวทางตรวจพัฒนาการ  มีไฟล์แนบ ด่วน
2036  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  21-10-2559 13:23:27  แนวทางตรวจพัฒนาการ  มีไฟล์แนบ ด่วน
2035  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  21-10-2559 13:23:27  แนวทางตรวจพัฒนาการ  มีไฟล์แนบ ด่วน
2034  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  21-10-2559 13:23:27  แนวทางตรวจพัฒนาการ  มีไฟล์แนบ ด่วน
2033  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  21-10-2559 13:23:27  แนวทางตรวจพัฒนาการ  มีไฟล์แนบ ด่วน
2032  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  21-10-2559 13:23:27  แนวทางตรวจพัฒนาการ  มีไฟล์แนบ ด่วน
2031  ทองาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  21-10-2559 13:10:03  แก้ไขเพิ่ม  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
2030  นายวรพจน์ บุ้งทอง งานควบคุมโรค(รพ) ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  21-10-2559 12:08:06  ส่งรายงาน 506 (683-691)- 20 ตุลาคม 2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
2029  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  21-10-2559 09:32:02  ขออนุญาต  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
2028  อัญชนา รพ.สต.หนองแวงควง งานการเงิน(รพ)  20-10-2559 13:33:37  MPI ก.ย.59  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
2027  กุลทรัพย์ ลุนนี รพ.สต.โพธิ์สัย ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  19-10-2559 14:03:11  ส่งรง.506 วันที่ 17-19 ต.ค59 จำนวน 5 รายคร้า  มีไฟล์แนบ ด่วน
2026  อัญชนา รพ.สต.หนองแวงควง ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  19-10-2559 10:10:40  ส่งรายงานสอบสวนโรคเบื้องต้น หมู่6  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
2025  อัญชนา รพ.สต.หนองแวงควง ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  19-10-2559 09:00:22  ส่ง รง 506 1 ราย  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
 
มีจำนวนทั้งหมด 6106 ข่าว รวม : 204 หน้า ย้อนกลับ[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136] 137 [138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203]หน้าถัดไป

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีสมเด็จ | คู่มือการใช้งาน | mansiri | ผู้ดูแลระบบ |