กรุณากรอก Username และ Password ให้ถูกต้อง

   
          
ประกาศ การส่งหนังสือ/เอกสารทางราชการ ขอให้สแกนเป็นไฟล์ pdf เท่านั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ (((คลิก)))

1704  นายวรพจน์ บุ้งทอง งานควบคุมโรค(รพ) ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  10-09-2559 21:12:10  ส่งรายงาน 506 ( 611-619 ) - 9 กันยายน 2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
1703  อรุณี สุทธิบาก รพ.สต.สวนจิก สสอ.ศรีสมเด็จ  09-09-2559 17:44:52  ส่งเบิกวัคซีน  มีไฟล์แนบ ด่วน
1702  อรุณี สุทธิบาก รพ.สต.สวนจิก สสอ.ศรีสมเด็จ  09-09-2559 17:43:42  รายงานแม่และเด็ก  มีไฟล์แนบ ด่วน
1701  อรุณี สุทธิบาก รพ.สต.สวนจิก กลุ่มงานเวชฯ  09-09-2559 17:43:01  รายงานแม่และเด็ก  มีไฟล์แนบ ด่วน
1700  นิติพร หานนท์ รพ.สต.โพธิ์สัย งานข้อมูล/43แฟัม  09-09-2559 15:50:24  43 แฟ้ม โพธิ์สัย  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
1699  มารศรี รพ.สต.หนองแวงควง กลุ่มงานเวชฯ  09-09-2559 15:22:02  รง.อนามัยแม่และเด็กเดือน ส.ค.59  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
1698  พิสมัย จันทรสมัย รพ.สต.เมืองเปลือย สสอ.ศรีสมเด็จ  09-09-2559 15:05:23  รายงานผลการสำรวจลูกน้ำยุงลาย  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
1697  นภาพร รพ.สต.เมืองเปลือย งานข้อมูล/43แฟัม  09-09-2559 15:01:59  43 แฟ้มเดือน ส.ค.59  มีไฟล์แนบ ด่วน
1696  อัญชนา รพ.สต.หนองแวงควง ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  09-09-2559 14:18:37  ส่งรง 5 ส ประจำสัปดาห์  มีไฟล์แนบ ด่วน
1695  รพ.สต.โพธิ์สัย รพ.สต.โพธิ์สัย งานการเงิน(รพ)  06-09-2559 13:31:38  รงMPIสค2559  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
1694  นายวรพจน์ บุ้งทอง งานควบคุมโรค(รพ) ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  05-09-2559 21:43:41  ส่งรายงาน 506 (595-610) -4 กัยายน 2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
1693  กุลทรัพย์ ลุนนี รพ.สต.โพธิ์สัย ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  05-09-2559 14:50:00  ส่งรง.506 วันที่ 3-5 ก.ย.59 จำนวน 3 รายคร้า  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
1692  รพสต.บ้านบาก รพ.สต.บ้านบาก ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  05-09-2559 11:19:03  บ้านบาก zero report   - ด่วน
1691  นภาพร รพ.สต.เมืองเปลือย ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  03-09-2559 16:30:45  รพ.สต.เมืองเปลือย ส่ง รง.506 1 ราย  มีไฟล์แนบ ด่วน
1690  banjerd จ้า สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  02-09-2559 12:29:13  การดำเนินงานโครงการ" ๓ ล้าน ๓ ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน" จังหวัดร้อยเอ็ด  มีไฟล์แนบ ด่วน
1689  banjerd จ้า สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  02-09-2559 12:29:13  การดำเนินงานโครงการ" ๓ ล้าน ๓ ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน" จังหวัดร้อยเอ็ด  มีไฟล์แนบ ด่วน
1688  banjerd จ้า สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  02-09-2559 12:29:13  การดำเนินงานโครงการ" ๓ ล้าน ๓ ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน" จังหวัดร้อยเอ็ด  มีไฟล์แนบ ด่วน
1687  banjerd จ้า สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  02-09-2559 12:29:13  การดำเนินงานโครงการ" ๓ ล้าน ๓ ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน" จังหวัดร้อยเอ็ด  มีไฟล์แนบ ด่วน
1686  banjerd จ้า สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  02-09-2559 12:29:13  การดำเนินงานโครงการ" ๓ ล้าน ๓ ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน" จังหวัดร้อยเอ็ด  มีไฟล์แนบ ด่วน
1685  banjerd จ้า สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  02-09-2559 12:29:13  การดำเนินงานโครงการ" ๓ ล้าน ๓ ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน" จังหวัดร้อยเอ็ด  มีไฟล์แนบ ด่วน
1684  banjerd จ้า สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  02-09-2559 12:29:13  การดำเนินงานโครงการ" ๓ ล้าน ๓ ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน" จังหวัดร้อยเอ็ด  มีไฟล์แนบ ด่วน
1683  กุลทรัพย์ ลุนนี รพ.สต.โพธิ์สัย ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  02-09-2559 11:34:09  ส่งรง.506 วันที่ 31สค-2กย59 จำนวน 2 รายคร้า  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
1682  สุภาวดี รพ.สต.โพธิ์ทอง ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  01-09-2559 19:54:55  โพธิ์ทอง ส่ง 506 1 ราย  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
1681  อัญชนา รพ.สต.หนองแวงควง ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  01-09-2559 10:40:30  ส่ง รง 506 1 ราย  มีไฟล์แนบ ด่วน
1680  อัญชนา รพ.สต.หนองแวงควง ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  01-09-2559 10:40:24  ส่ง รง 506 1 ราย  มีไฟล์แนบ ด่วน
1679  จุฑามาศ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.สวนจิก  31-08-2559 10:37:44  ส่งคืน MPI ก.ค.59  มีไฟล์แนบ ด่วน
1678  นายวรพจน์ บุ้งทอง งานควบคุมโรค(รพ) ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  30-08-2559 20:27:15  ส่งรายงาน 506 (575-594) - 29 สิงหาคม 2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
1677  จุฑามาศ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.บ้านบาก  30-08-2559 16:45:51  ส่งคืน MPI ก.ค.59  มีไฟล์แนบ ด่วน
1676  นายประมูล จันนะรา รพ.สต.สวนจิก งานการเงิน(รพ)  30-08-2559 15:33:20  สวนจิกส่งMPI  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
1675  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  30-08-2559 13:00:28  การดำเนินการควบคุมโรคไข้เลือดออก  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
 
มีจำนวนทั้งหมด 5786 ข่าว รวม : 193 หน้า ย้อนกลับ[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137] 138 [139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192]หน้าถัดไป

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีสมเด็จ | คู่มือการใช้งาน | mansiri | ผู้ดูแลระบบ |