กรุณากรอก Username และ Password ให้ถูกต้อง

   
          

ประกาศ

เนื่องจากเว็บไซต์ cupsrisomdej.net จะหมดอายุการช่ากับเอกชน ทั้งนี้จะไม่มีการต่ออายุ ฉะนั้น จึงขอให้ท่านดาวน์โหลดข้อมูลที่สำคัญเก็บไว้ ก่อนที่ระบบจะปิด ภายในเดือน เม.ย.63 และต่อไปให้ใช้ระบบ รับ-ส่งข้อมูล ใหม่ ใช้พื้นที่ของกรทรวงสาธารณสุข

http://sisomdet.moph.go.th/data/
v
v
((คลิก))
((ระบบรับ-ส่งข้อมูล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสมเด็จ ))

รายละเอียดการเข้าใช้งาน ติดต่อผู้ดูแลระบบ ไลน์ไอดี mansiri

2010  กุลทรัพย์ ลุนนี รพ.สต.โพธิ์สัย ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  13-10-2559 15:04:44  ส่งรง.506 วันที่ 11-13 ต.ค 59จำนวน 1 รายคร้า  มีไฟล์แนบ ด่วน
2009  อัญชนา รพ.สต.หนองแวงควง สสอ.ศรีสมเด็จ  13-10-2559 10:58:25  ส่งสรุปใบเสร็จปี 59  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
2008  อัญชนา รพ.สต.หนองแวงควง สสอ.ศรีสมเด็จ  13-10-2559 10:40:11  แผนเงินบำรุงปี60  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
2007  พิสมัย จันทรสมัย รพ.สต.เมืองเปลือย สสอ.ศรีสมเด็จ  13-10-2559 10:06:18  เมืองเปลือย ส่งรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
2006  อัญชนา รพ.สต.หนองแวงควง ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  13-10-2559 09:01:54  ส่ง 506 1 ราย  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
2005  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  12-10-2559 10:10:08  วาระประชุมคะ  มีไฟล์แนบ ด่วน
2004  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  12-10-2559 10:10:08  วาระประชุมคะ  มีไฟล์แนบ ด่วน
2003  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  12-10-2559 10:10:08  วาระประชุมคะ  มีไฟล์แนบ ด่วน
2002  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  12-10-2559 10:10:08  วาระประชุมคะ  มีไฟล์แนบ ด่วน
2001  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  12-10-2559 10:10:08  วาระประชุมคะ  มีไฟล์แนบ ด่วน
2000  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  12-10-2559 10:10:08  วาระประชุมคะ  มีไฟล์แนบ ด่วน
1999  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  12-10-2559 10:10:08  วาระประชุมคะ  มีไฟล์แนบ ด่วน
1998  รพ.สต.หนองใหญ่ รพ.สต.หนองใหญ่ สสอ.ศรีสมเด็จ  11-10-2559 14:30:47  ส่งเบิกวัคซีน  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
1997  ภาราดา รพ.สต.บ้านบาก สสอ.ศรีสมเด็จ  11-10-2559 13:53:44  ขอเบิกวัคซีน  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
1996  รพ.สต.บ้านบาก รพ.สต.บ้านบาก งานข้อมูล/43แฟัม  11-10-2559 10:52:26  บ้านบากส่ง 43 แฟ้ม เดือนกันยายน 2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
1995  รพ.สต.หนองใหญ่ รพ.สต.หนองใหญ่ งานข้อมูล/43แฟัม  11-10-2559 10:18:12  ส่ง43แฟ้ม  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
1994  ประมูล จันนะรา รพ.สต.สวนจิก งานข้อมูล/43แฟัม  11-10-2559 09:51:39  สวนจิก ส่ง 43 แฟ้ม  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
1993  รพสต.บ้านบาก รพ.สต.บ้านบาก ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  10-10-2559 16:33:42   บ้านบาก รายงาน 3 เก็บ 5 ส 7-10-2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
1992  นิติพร หานนท์ รพ.สต.โพธิ์สัย งานข้อมูล/43แฟัม  10-10-2559 16:32:51  ข้อมูล 43 แฟ้ม ก.ย59  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
1991  อัญชนา รพ.สต.หนองแวงควง งานข้อมูล/43แฟัม  10-10-2559 15:40:05  43 แฟ้ม ก.ย.59  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
1990  นายวรพจน์ บุ้งทอง งานควบคุมโรค(รพ) ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  10-10-2559 14:47:51  รายงานค่าความชุกลูกน้ำยุงลาย ประจำ วันที่ 7 ตุลาคม 2559  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
1989  จุฑามาศ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.โพธิ์สัย  10-10-2559 14:44:06  ส่งคืน MPI ก.ย.59  มีไฟล์แนบ ด่วน
1988  นายวรพจน์ บุ้งทอง งานควบคุมโรค(รพ) ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  10-10-2559 14:40:44  ส่งรายงาน 506(669-675 ) - 9 ตุลาคม 2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
1987  วุฒิชัย รพ.สต.หนองใหญ่ ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  10-10-2559 14:20:43  รายงาน 3 เก็บ 5 ส  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
1986  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  10-10-2559 14:10:17  รายงานหมู่บ้านต้นแบบสุขภาพดีวิถีพอเพียง  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
1985  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  10-10-2559 14:10:17  รายงานหมู่บ้านต้นแบบสุขภาพดีวิถีพอเพียง  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
1984  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  10-10-2559 14:10:17  รายงานหมู่บ้านต้นแบบสุขภาพดีวิถีพอเพียง  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
1983  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  10-10-2559 14:10:17  รายงานหมู่บ้านต้นแบบสุขภาพดีวิถีพอเพียง  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
1982  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  10-10-2559 14:10:17  รายงานหมู่บ้านต้นแบบสุขภาพดีวิถีพอเพียง  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
1981  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  10-10-2559 14:10:17  รายงานหมู่บ้านต้นแบบสุขภาพดีวิถีพอเพียง  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
 
มีจำนวนทั้งหมด 6092 ข่าว รวม : 204 หน้า ย้อนกลับ[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137] 138 [139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203]หน้าถัดไป

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีสมเด็จ | คู่มือการใช้งาน | mansiri | ผู้ดูแลระบบ |