กรุณากรอก Username และ Password ให้ถูกต้อง

   
          

ประกาศ

เนื่องจากเว็บไซต์ cupsrisomdej.net จะหมดอายุการช่ากับเอกชน ทั้งนี้จะไม่มีการต่ออายุ ฉะนั้น จึงขอให้ท่านดาวน์โหลดข้อมูลที่สำคัญเก็บไว้ ก่อนที่ระบบจะปิด ภายในเดือน เม.ย.63 และต่อไปให้ใช้ระบบ รับ-ส่งข้อมูล ใหม่ ใช้พื้นที่ของกรทรวงสาธารณสุข

http://sisomdet.moph.go.th/data/
v
v
((คลิก))
((ระบบรับ-ส่งข้อมูล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสมเด็จ ))

รายละเอียดการเข้าใช้งาน ติดต่อผู้ดูแลระบบ ไลน์ไอดี mansiri

1980  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  10-10-2559 14:10:17  รายงานหมู่บ้านต้นแบบสุขภาพดีวิถีพอเพียง  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
1979  banjerdจ้า สสอ.ศรีสมเด็จ กลุ่มงานเวชฯ  10-10-2559 13:55:50  ฟอร์มใบรายงานสรุป 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ฯ  มีไฟล์แนบ ด่วน
1978  รพ.สต.โพธิ์สัย รพ.สต.โพธิ์สัย สสอ.ศรีสมเด็จ  10-10-2559 13:51:27  สรุปใบเสร็จ  มีไฟล์แนบ ด่วน
1977  วุฒิชัย รพ.สต.หนองใหญ่ ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  10-10-2559 13:33:45  Zeroreport 2-6 ต.ค.59  - ด่วนมาก
1976  นายประมูล จันนะรา รพ.สต.สวนจิก ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  10-10-2559 13:27:51  สวนจิกส่ง 506 zero report  - ด่วนที่สุด
1975  รพสต.บ้านบาก รพ.สต.บ้านบาก ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  10-10-2559 13:22:25  บ้านบาก ส่ง Zero Report 2-8 ต.ค.59   - ด่วน
1974  จุฑามาศ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.หนองใหญ่  10-10-2559 13:21:40  ส่งคืน MPI ก.ย.59  มีไฟล์แนบ ด่วน
1973  จุฑามาศ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.โพธิ์ทอง  10-10-2559 11:23:29  ส่งคืน MPI ก.ย.59  มีไฟล์แนบ ด่วน
1972  รพ.สต.โพธิ์สัย รพ.สต.โพธิ์สัย ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  10-10-2559 10:58:13  06ส่งรง5ส  มีไฟล์แนบ ด่วน
1971  วุฒิชัย รพ.สต.หนองใหญ่ รพ.สต.บ้านบาก  10-10-2559 09:56:17  ครุภัณฑ  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
1970  สุภาวดี รพ.สต.โพธิ์ทอง ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  10-10-2559 09:07:56  โพธิ์ทอง ส่ง Zero Report 2-8 ต.ค.59  - ด่วนมาก
1969  สุภาวดี รพ.สต.โพธิ์ทอง ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  10-10-2559 09:07:08  โพธิ์ทอง ส่ง HI CI 7 ต.ค.59  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
1968  อรุณี สุทธิบาก รพ.สต.สวนจิก สสอ.ศรีสมเด็จ  09-10-2559 15:27:55  ส่งเบิกวัคซีน  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
1967  นภาพร รพ.สต.เมืองเปลือย งานข้อมูล/43แฟัม  07-10-2559 15:48:15  43 แฟ้มเดือน ก.ย.59  มีไฟล์แนบ ด่วน
1966  อัญชนา รพ.สต.หนองแวงควง ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  07-10-2559 15:41:25  ส่งรายงานสำรวจลูกน้ำรายสัปดาห์ 7 ตุลาม 2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
1965  สุภาวดี รพ.สต.โพธิ์ทอง งานการเงิน(รพ)  07-10-2559 14:11:56  โพธิ์ทอง ส่ง MPI ก.ย.59 (แก้ไข)  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
1964  กุลทรัพย์ ลุนนี รพ.สต.โพธิ์สัย ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  07-10-2559 14:10:08  ส่งรง.506 วันที่ 5-7 ต.ค.59 จำนวน 1 รายคร้า  มีไฟล์แนบ ด่วน
1963  สุภาวดี รพ.สต.โพธิ์ทอง งานการเงิน(รพ)  07-10-2559 13:56:26  โพธิ์ทอง ส่ง MPI ก.ย.59  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
1962  พิสมัย จันทรสมัย รพ.สต.เมืองเปลือย ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  07-10-2559 13:56:22  เมืองเปลือยส่งผลการสำรวจลูกน้ำ 30 ก.ย.59  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
1961  รพ.สต.โพธิ์สัย รพ.สต.โพธิ์สัย งานการเงิน(รพ)  06-10-2559 14:50:20  MPI06  มีไฟล์แนบ ด่วน
1960  ส่งรายงานแม่และเ ด็ก รพ.สต.สวนจิก กลุ่มงานเวชฯ  06-10-2559 14:35:06  ส่งรายงานอนามัยแมาและเด็ก  มีไฟล์แนบ ด่วน
1959  เยาวลักษณ์ พลเยี่ยม กลุ่มงานเวชฯ สสอ.ศรีสมเด็จ  06-10-2559 14:10:33  แบบรายงานโครงการ3ล้าน3ปีเลิกบุหรี่ทั่วไทย  - ด่วนมาก
1958  เยาวลักษณ์ พลเยี่ยม กลุ่มงานเวชฯ รพ.สต.สวนจิก  06-10-2559 14:06:12  รายงานอนามัยแม่และเด็กเดือนกันยายน 59  - ด่วนมาก
1957  เยาวลักษณ์ พลเยี่ยม กลุ่มงานเวชฯ รพ.สต.เมืองเปลือย  06-10-2559 14:06:12  รายงานอนามัยแม่และเด็กเดือนกันยายน 59  - ด่วนมาก
1956  นภาพร รพ.สต.เมืองเปลือย ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  06-10-2559 10:16:15  ส่ง รง 506 1 ราย  มีไฟล์แนบ ด่วน
1955  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  05-10-2559 14:22:35  ตรวจสอบพัสดุประจำปี  มีไฟล์แนบ ด่วน
1954  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  05-10-2559 14:22:35  ตรวจสอบพัสดุประจำปี  มีไฟล์แนบ ด่วน
1953  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  05-10-2559 14:22:35  ตรวจสอบพัสดุประจำปี  มีไฟล์แนบ ด่วน
1952  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  05-10-2559 14:22:35  ตรวจสอบพัสดุประจำปี  มีไฟล์แนบ ด่วน
1951  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  05-10-2559 14:22:35  ตรวจสอบพัสดุประจำปี  มีไฟล์แนบ ด่วน
 
มีจำนวนทั้งหมด 6092 ข่าว รวม : 204 หน้า ย้อนกลับ[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138] 139 [140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203]หน้าถัดไป

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีสมเด็จ | คู่มือการใช้งาน | mansiri | ผู้ดูแลระบบ |