กรุณากรอก Username และ Password ให้ถูกต้อง

   
          
ประกาศ การส่งหนังสือ/เอกสารทางราชการ ขอให้สแกนเป็นไฟล์ pdf เท่านั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ (((คลิก)))

1674  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  30-08-2559 13:00:28  การดำเนินการควบคุมโรคไข้เลือดออก  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
1673  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  30-08-2559 13:00:28  การดำเนินการควบคุมโรคไข้เลือดออก  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
1672  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  30-08-2559 13:00:28  การดำเนินการควบคุมโรคไข้เลือดออก  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
1671  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  30-08-2559 13:00:28  การดำเนินการควบคุมโรคไข้เลือดออก  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
1670  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  30-08-2559 13:00:28  การดำเนินการควบคุมโรคไข้เลือดออก  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
1669  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  30-08-2559 13:00:28  การดำเนินการควบคุมโรคไข้เลือดออก  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
1668  จุฑามาศ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.โพธิ์สัย  30-08-2559 11:52:28  ส่งคืน MPI ก.ค.59  มีไฟล์แนบ ด่วน
1667  จุฑามาศ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.หนองใหญ่  30-08-2559 11:52:05  ส่งคืน MPI ก.ค.59  มีไฟล์แนบ ด่วน
1666  จุฑามาศ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.เมืองเปลือย  30-08-2559 11:51:48  ส่งคืน MPI ก.ค.59  มีไฟล์แนบ ด่วน
1665  จุฑามาศ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.หนองแวงควง  30-08-2559 11:51:25  ส่งคืน MPI ก.ค.59  มีไฟล์แนบ ด่วน
1664  จุฑามาศ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.โพธิ์ทอง  30-08-2559 11:51:03  ส่งคืน MPI ก.ค.59  มีไฟล์แนบ ด่วน
1663  อัญชนา รพ.สต.หนองแวงควง งานการเงิน(รพ)  29-08-2559 14:53:35  MPI ก.ค.59  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
1662  วุฒิชัย รพ.สต.หนองใหญ่ ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  29-08-2559 13:57:58  Zeroreport 21-26 ส.ค.59  - ด่วนมาก
1661  นายประมูล จะนนะรา รพ.สต.สวนจิก ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  29-08-2559 13:35:50  สวนจิกส่ง506. Zero report  - ด่วนมาก
1660  กุลทรัพย์ รพ.สต.โพธิ์สัย ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  29-08-2559 11:53:29  ส่งZero report 21-27ส.ค.59 คะ  - ด่วน
1659  รพสต.บ้านบาก รพ.สต.บ้านบาก ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  29-08-2559 11:10:33  บ้านบาก zero report 21-27 สิงหาคม 2559  - ด่วน
1658  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  29-08-2559 11:00:01  รร สุขบัญญัติ  มีไฟล์แนบ ด่วน
1657  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  29-08-2559 11:00:01  รร สุขบัญญัติ  มีไฟล์แนบ ด่วน
1656  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  29-08-2559 11:00:01  รร สุขบัญญัติ  มีไฟล์แนบ ด่วน
1655  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  29-08-2559 11:00:01  รร สุขบัญญัติ  มีไฟล์แนบ ด่วน
1654  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  29-08-2559 11:00:01  รร สุขบัญญัติ  มีไฟล์แนบ ด่วน
1653  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  29-08-2559 11:00:01  รร สุขบัญญัติ  มีไฟล์แนบ ด่วน
1652  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  29-08-2559 11:00:01  รร สุขบัญญัติ  มีไฟล์แนบ ด่วน
1651  สุภาวดี รพ.สต.โพธิ์ทอง ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  29-08-2559 09:22:08  โพธิ์ทอง ส่ง Zero Report 21-27 ส.ค.59  - ด่วนมาก
1650  นภาพร รพ.สต.เมืองเปลือย ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  29-08-2559 09:08:35  เมืองเปลือย ส่ง Zero Report 21 - 27 สิงหาคม 59  - ด่วน
1649  อัญชนา รพ.สต.หนองแวงควง ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  26-08-2559 09:28:23  ส่ง รง 506 1 ราย  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
1648  Pailin Mungkung สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  25-08-2559 13:58:50  เชิญประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้(KM)ผลการดำเนินงาน NCD  มีไฟล์แนบ ด่วน
1647  Pailin Mungkung สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  25-08-2559 13:58:50  เชิญประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้(KM)ผลการดำเนินงาน NCD  มีไฟล์แนบ ด่วน
1646  Pailin Mungkung สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  25-08-2559 13:58:50  เชิญประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้(KM)ผลการดำเนินงาน NCD  มีไฟล์แนบ ด่วน
1645  Pailin Mungkung สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  25-08-2559 13:58:50  เชิญประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้(KM)ผลการดำเนินงาน NCD  มีไฟล์แนบ ด่วน
 
มีจำนวนทั้งหมด 5786 ข่าว รวม : 193 หน้า ย้อนกลับ[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138] 139 [140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192]หน้าถัดไป

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีสมเด็จ | คู่มือการใช้งาน | mansiri | ผู้ดูแลระบบ |