กรุณากรอก Username และ Password ให้ถูกต้อง

   
          

ประกาศ

เนื่องจากเว็บไซต์ cupsrisomdej.net จะหมดอายุการช่ากับเอกชน ทั้งนี้จะไม่มีการต่ออายุ ฉะนั้น จึงขอให้ท่านดาวน์โหลดข้อมูลที่สำคัญเก็บไว้ ก่อนที่ระบบจะปิด ภายในเดือน เม.ย.63 และต่อไปให้ใช้ระบบ รับ-ส่งข้อมูล ใหม่ ใช้พื้นที่ของกรทรวงสาธารณสุข

http://sisomdet.moph.go.th/data/
v
v
((คลิก))
((ระบบรับ-ส่งข้อมูล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสมเด็จ ))

รายละเอียดการเข้าใช้งาน ติดต่อผู้ดูแลระบบ ไลน์ไอดี mansiri

1950  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  05-10-2559 14:22:35  ตรวจสอบพัสดุประจำปี  มีไฟล์แนบ ด่วน
1949  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  05-10-2559 14:22:35  ตรวจสอบพัสดุประจำปี  มีไฟล์แนบ ด่วน
1948  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  05-10-2559 14:18:25  ปรับปรุงใบลาทุกประเภท  มีไฟล์แนบ ด่วน
1947  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  05-10-2559 14:18:25  ปรับปรุงใบลาทุกประเภท  มีไฟล์แนบ ด่วน
1946  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  05-10-2559 14:18:25  ปรับปรุงใบลาทุกประเภท  มีไฟล์แนบ ด่วน
1945  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  05-10-2559 14:18:25  ปรับปรุงใบลาทุกประเภท  มีไฟล์แนบ ด่วน
1944  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  05-10-2559 14:18:25  ปรับปรุงใบลาทุกประเภท  มีไฟล์แนบ ด่วน
1943  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  05-10-2559 14:18:25  ปรับปรุงใบลาทุกประเภท  มีไฟล์แนบ ด่วน
1942  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  05-10-2559 14:18:25  ปรับปรุงใบลาทุกประเภท  มีไฟล์แนบ ด่วน
1941  รพสต.บ้านบาก รพ.สต.บ้านบาก สสอ.ศรีสมเด็จ  04-10-2559 12:03:26  ส่งข้อมูลสนับสนุ ผญ./ กำนัน ดีเด่น ต.บ้านบาก  มีไฟล์แนบ ด่วน
1940  วุฒิชัย รพ.สต.หนองใหญ่ งานการเงิน(รพ)  04-10-2559 11:20:03  MPI ก.ย. 59  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
1939  นิติพร หานนท์ รพ.สต.โพธิ์สัย กลุ่มงานเวชฯ  04-10-2559 10:20:37  รายงานอนามัยแม่และเด็ก  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
1938  อัญชนา รพ.สต.หนองแวงควง ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  04-10-2559 09:29:44  ส่ง รง 506 1 ราย  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
1937  พิสมัย จันทรสมัย รพ.สต.เมืองเปลือย ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  03-10-2559 16:37:22  รพ.สต.เมืองเปลือย ส่งรายงานการสอบสวนโรค ปี 59  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
1936  วุฒิชัย รพ.สต.หนองใหญ่ ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  03-10-2559 16:00:00  5 ส ครับ ใหม  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
1935  วุฒิชัย รพ.สต.หนองใหญ่ สสอ.ศรีสมเด็จ  03-10-2559 13:59:42  โครงการเชิงรุก  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
1934  วุฒิชัย สิงห์บุตรา รพ.สต.หนองใหญ่ งานพัสดุ(รพ)  03-10-2559 13:43:35  โครงการเชิงรุก  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
1933  ยุทธดนัย รพ.สต.สวนจิก ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  03-10-2559 13:01:45  ส่งรายงานสำรวจลูกน้ำยุงลาย  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
1932  รพ.สต.โพธิ์สัย รพ.สต.โพธิ์สัย ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  03-10-2559 12:05:08  รายงาน5ส  มีไฟล์แนบ ด่วน
1931  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  03-10-2559 11:26:29  วาระการประชุม  มีไฟล์แนบ ด่วน
1930  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  03-10-2559 11:26:29  วาระการประชุม  มีไฟล์แนบ ด่วน
1929  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  03-10-2559 11:26:29  วาระการประชุม  มีไฟล์แนบ ด่วน
1928  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  03-10-2559 11:26:29  วาระการประชุม  มีไฟล์แนบ ด่วน
1927  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  03-10-2559 11:26:29  วาระการประชุม  มีไฟล์แนบ ด่วน
1926  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  03-10-2559 11:26:29  วาระการประชุม  มีไฟล์แนบ ด่วน
1925  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  03-10-2559 11:26:29  วาระการประชุม  มีไฟล์แนบ ด่วน
1924  กุลทรัพย์ ลุนนี รพ.สต.โพธิ์สัย ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  03-10-2559 11:07:54  ส่ง Zero Report 25กย-1ตค59 คร้า  - ด่วน
1923  วุฒิชัย รพ.สต.หนองใหญ่ ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  03-10-2559 10:59:45  Zeroreport 25 ก.ย-1 ต.ค.59  - ด่วนที่สุด
1922  วุฒิชัย รพ.สต.หนองใหญ่ ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  03-10-2559 10:58:28  รายงาน 5 ส  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
1921  มารศรี รพ.สต.หนองแวงควง กลุ่มงานเวชฯ  03-10-2559 10:46:42  ส่งรง.อนามัยแม่และเด็กเดือน ก.ย.2559  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
 
มีจำนวนทั้งหมด 6092 ข่าว รวม : 204 หน้า ย้อนกลับ[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139] 140 [141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203]หน้าถัดไป

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีสมเด็จ | คู่มือการใช้งาน | mansiri | ผู้ดูแลระบบ |