กรุณากรอก Username และ Password ให้ถูกต้อง

   
          
ประกาศ การส่งหนังสือ/เอกสารทางราชการ ขอให้สแกนเป็นไฟล์ pdf เท่านั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ (((คลิก)))

1333  นภาพร รพ.สต.เมืองเปลือย ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  04-07-2559 14:47:32  ส่ง รง 506 1 ราย  มีไฟล์แนบ ด่วน
1332  นภาพร รพ.สต.เมืองเปลือย ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  04-07-2559 13:56:55   รพ.สต.เมืองเปลือยส่ง Zero report 26 พ.ค.59 - 2 ก.ค.59  - ด่วน
1331  นายวรพจน์ บุ้งทอง งานควบคุมโรค(รพ) ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  04-07-2559 13:46:06  ส่งรายงาน 506 ( 421-424 ) - 3 กรกฎาคม 2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
1330  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  04-07-2559 11:41:04  การเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม ปี 2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
1329  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  04-07-2559 11:41:04  การเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม ปี 2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
1328  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  04-07-2559 11:41:04  การเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม ปี 2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
1327  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  04-07-2559 11:41:04  การเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม ปี 2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
1326  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  04-07-2559 11:41:04  การเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม ปี 2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
1325  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  04-07-2559 11:41:04  การเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม ปี 2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
1324  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  04-07-2559 11:41:04  การเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม ปี 2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
1323  อัญชนา รพ.สต.หนองแวงควง ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  04-07-2559 11:35:27  รายงาน 5 ส 1ก.ค.59  มีไฟล์แนบ ด่วน
1322  รพสต.บ้านบาก รพ.สต.บ้านบาก ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  04-07-2559 11:12:03  บ้านบาก ส่ง HI 2 ก.ค. 2559   มีไฟล์แนบ ด่วน
1321  รพสต.บ้านบาก รพ.สต.บ้านบาก ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  04-07-2559 10:05:24  บ้านบาก ส่ง zero report ส.26 26 มิ.ย - 2 ก.ค. 2559   - ด่วน
1320  สุภาวดี รพ.สต.โพธิ์ทอง ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  04-07-2559 09:47:12  โพธิ์ทอง ส่ง 506 1 ราย  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
1319  รพ.สต.โพธิ์สัย รพ.สต.โพธิ์สัย ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  01-07-2559 15:06:00  รายงาน5ส  มีไฟล์แนบ ด่วน
1318  วุฒิชัย รพ.สต.หนองใหญ่ ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  01-07-2559 14:23:39  506 1 รายครับ  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
1317  นายประมูล จันนะรา รพ.สต.สวนจิก ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  01-07-2559 13:01:33  สวนจิกส่ง 506  มีไฟล์แนบ ด่วน
1316  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  01-07-2559 11:33:08  เชิญประชุมการบันทึกข้อมูลการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ CPP  มีไฟล์แนบ ด่วน
1315  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  01-07-2559 11:33:08  เชิญประชุมการบันทึกข้อมูลการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ CPP  มีไฟล์แนบ ด่วน
1314  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  01-07-2559 11:33:08  เชิญประชุมการบันทึกข้อมูลการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ CPP  มีไฟล์แนบ ด่วน
1313  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  01-07-2559 11:33:08  เชิญประชุมการบันทึกข้อมูลการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ CPP  มีไฟล์แนบ ด่วน
1312  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  01-07-2559 11:33:08  เชิญประชุมการบันทึกข้อมูลการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ CPP  มีไฟล์แนบ ด่วน
1311  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  01-07-2559 11:33:08  เชิญประชุมการบันทึกข้อมูลการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ CPP  มีไฟล์แนบ ด่วน
1310  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  01-07-2559 11:33:08  เชิญประชุมการบันทึกข้อมูลการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ CPP  มีไฟล์แนบ ด่วน
1309  นายยุทธดนัย รพ.สต.สวนจิก ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  01-07-2559 11:17:48  สวนจิกส่ง 5 ส ใข้เลือดออก  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
1308  เยาวลักษณ์ คำโนนงิ้ว รพ.สต.โพธิ์สัย สสอ.ศรีสมเด็จ  01-07-2559 10:55:30  ส่งรายงานผู้สูงอายุ  มีไฟล์แนบ ด่วน
1307  นายวรพจน์ บุ้งทอง งานควบคุมโรค(รพ) ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  01-07-2559 10:01:31  ส่งรายงาน 506 (410-420) - 1 กรกฎาคม 2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
1306  กุลทรัพย์ ลุนนี รพ.สต.โพธิ์สัย ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  30-06-2559 11:41:33  เบิกวัคซีนเดือน กค.59คะ  มีไฟล์แนบ ด่วน
1305  วุฒิชัย สิงห์บุตรา รพ.สต.หนองใหญ่ สสอ.ศรีสมเด็จ  29-06-2559 14:58:10  รายงานตัวชี้วัด 9 เดือน  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
1304  กุลทรัพย์ ลุนนี รพ.สต.โพธิ์สัย ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  29-06-2559 14:40:38  ส่งรง.506 วันที่ 27-29 มิย59จำนวนำ1รายคร้า  มีไฟล์แนบ ด่วน
 
มีจำนวนทั้งหมด 5475 ข่าว รวม : 183 หน้า ย้อนกลับ[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139] 140 [141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182]หน้าถัดไป

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีสมเด็จ | คู่มือการใช้งาน | mansiri | ผู้ดูแลระบบ |