กรุณากรอก Username และ Password ให้ถูกต้อง

   
          
ประกาศ การส่งหนังสือ/เอกสารทางราชการ ขอให้สแกนเป็นไฟล์ pdf เท่านั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ (((คลิก)))

1614  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  22-08-2559 10:50:07  ประชาสัมพันธ์ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  มีไฟล์แนบ ด่วน
1613  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  22-08-2559 10:50:07  ประชาสัมพันธ์ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  มีไฟล์แนบ ด่วน
1612  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  22-08-2559 10:50:07  ประชาสัมพันธ์ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  มีไฟล์แนบ ด่วน
1611  กุลทรัพย์ ลุนนี รพ.สต.โพธิ์สัย ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  22-08-2559 09:42:43  ส่งรง.506 วันที่ 19-20 ส.ค.59 จำนวน 1 รายคร้า  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
1610  วุฒิชัย รพ.สต.หนองใหญ่ ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  22-08-2559 09:34:52  Zeroreport 14-20 ส.ค.59  - ด่วนที่สุด
1609  นภาพร รพ.สต.เมืองเปลือย ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  22-08-2559 09:13:06   รพ.สต.เมืองเปลือยส่ง Zero report 14 ส.ค.59 - 20 ส.ค.59  - ด่วน
1608  หนองใหญ่ รพ.สต.หนองใหญ่ สสอ.ศรีสมเด็จ  19-08-2559 13:58:26  ส่งสอบสวนโรคปี2558 ใหม่คัา  มีไฟล์แนบ ด่วน
1607  หนองใหญ่ รพ.สต.หนองใหญ่ สสอ.ศรีสมเด็จ  19-08-2559 13:56:42  ส่งสอบสวนโรค  มีไฟล์แนบ ด่วน
1606  กุลทรัพย์ ลุนนี รพ.สต.โพธิ์สัย รพ.สต.หนองใหญ่  19-08-2559 13:36:25  ส่งงาน  มีไฟล์แนบ ด่วน
1605  กุลทรัพย์ ลุนนี รพ.สต.โพธิ์สัย ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  19-08-2559 12:02:59  ส่งรง.506 วันที่ 17-19 ส.ค.59 จำนวน 1 รายคร้า   มีไฟล์แนบ ด่วน
1604  กุลทรัพย์ ลุนนี รพ.สต.โพธิ์สัย สสอ.ศรีสมเด็จ  19-08-2559 11:57:15  ส่งข้อมูลสอบสวนโรคปี2558คะ  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
1603  นายวรพจน์ บุ้งทอง งานควบคุมโรค(รพ) ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  18-08-2559 19:27:26  ส่งรายงาน 506 ( 556-562 ) -17 สิงหาคม 2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
1602  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.บ้านบาก  17-08-2559 15:59:06  แจ้งโอนเงินครั้งที่ 15/2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
1601  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.โพธิ์สัย  17-08-2559 15:59:06  แจ้งโอนเงินครั้งที่ 15/2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
1600  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.สวนจิก  17-08-2559 15:59:06  แจ้งโอนเงินครั้งที่ 15/2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
1599  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.หนองใหญ่  17-08-2559 15:59:06  แจ้งโอนเงินครั้งที่ 15/2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
1598  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.เมืองเปลือย  17-08-2559 15:59:06  แจ้งโอนเงินครั้งที่ 15/2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
1597  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.หนองแวงควง  17-08-2559 15:59:06  แจ้งโอนเงินครั้งที่ 15/2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
1596  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.โพธิ์ทอง  17-08-2559 15:59:06  แจ้งโอนเงินครั้งที่ 15/2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
1595  เอนก นาโพนงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  17-08-2559 13:37:41  ไปประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2559 จ.สงขลา  มีไฟล์แนบ ด่วน
1594  เอนก นาโพนงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  17-08-2559 13:37:41  ไปประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2559 จ.สงขลา  มีไฟล์แนบ ด่วน
1593  เอนก นาโพนงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  17-08-2559 13:37:41  ไปประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2559 จ.สงขลา  มีไฟล์แนบ ด่วน
1592  สุภาวดี รพ.สต.โพธิ์ทอง ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  16-08-2559 09:17:19  ผู้รับผิดชอบงาน  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
1591  Anak สสอ.ศรีสมเด็จ กลุ่มงานเวชฯ  15-08-2559 14:44:38  ส่งโครงการตำบลจัดการสุขภาพดี ปี 2559 งบของ สปสช.เขต 7 ขอนแก่น  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
1590  รพ.สต.โพธิ์สัย รพ.สต.โพธิ์สัย งานการเงิน(รพ)  15-08-2559 13:44:45  MPIกค2559  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
1589  รพสต.บ้านบาก รพ.สต.บ้านบาก ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  15-08-2559 10:42:44  บ้านบาก ส่ง Zero Report   - ด่วน
1588  กุลทรัพย์ ลุนนี รพ.สต.โพธิ์สัย ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  15-08-2559 10:18:07  ส่งรง.506 วันที่ 12-13 ส.ค.59จำนวน 1 รายคร้า  มีไฟล์แนบ ด่วน
1587  นายวรพจน์ บุ้งทอง งานควบคุมโรค(รพ) ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  14-08-2559 20:12:07  ส่งรายงาน 506 ( 540-555 ) - 13 สิงหาคม 2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
1586  วุฒิชัย รพ.สต.หนองใหญ่ ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  12-08-2559 09:51:11  ภาพถ่ายประกวดงานระบาด (เอาชุดนี้นะครับ)  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
1585  วุฒิชัย รพ.สต.หนองใหญ่ ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  12-08-2559 09:31:27  506 2 รายครับ  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
 
มีจำนวนทั้งหมด 5786 ข่าว รวม : 193 หน้า ย้อนกลับ[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140] 141 [142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192]หน้าถัดไป

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีสมเด็จ | คู่มือการใช้งาน | mansiri | ผู้ดูแลระบบ |