กรุณากรอก Username และ Password ให้ถูกต้อง

   
          

ประกาศ

เนื่องจากเว็บไซต์ cupsrisomdej.net จะหมดอายุการช่ากับเอกชน ทั้งนี้จะไม่มีการต่ออายุ ฉะนั้น จึงขอให้ท่านดาวน์โหลดข้อมูลที่สำคัญเก็บไว้ ก่อนที่ระบบจะปิด ภายในเดือน เม.ย.63 และต่อไปให้ใช้ระบบ รับ-ส่งข้อมูล ใหม่ ใช้พื้นที่ของกรทรวงสาธารณสุข

http://sisomdet.moph.go.th/data/
v
v
((คลิก))
((ระบบรับ-ส่งข้อมูล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสมเด็จ ))

รายละเอียดการเข้าใช้งาน ติดต่อผู้ดูแลระบบ ไลน์ไอดี mansiri

1784  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  20-09-2559 11:55:24  จนท ผู้รับผิดชอบงานสายตานักเรียน  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
1783  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  20-09-2559 11:55:24  จนท ผู้รับผิดชอบงานสายตานักเรียน  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
1782  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  20-09-2559 11:55:24  จนท ผู้รับผิดชอบงานสายตานักเรียน  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
1781  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  20-09-2559 11:55:24  จนท ผู้รับผิดชอบงานสายตานักเรียน  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
1780  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  20-09-2559 11:55:24  จนท ผู้รับผิดชอบงานสายตานักเรียน  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
1779  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  20-09-2559 11:55:24  จนท ผู้รับผิดชอบงานสายตานักเรียน  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
1778  รพ.สต.หนองใหญ่ รพ.สต.หนองใหญ่ งานข้อมูล/43แฟัม  20-09-2559 08:39:30  ส่งข้อมูลHos 43แฟ้ม ให้ใหม่ค่ะ  มีไฟล์แนบ ด่วน
1777  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  19-09-2559 17:56:22  เชิญประชุมถ่ายทอดนโยบายการดำเนินงาน 20 ก.ย.2559  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
1776  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  19-09-2559 17:56:22  เชิญประชุมถ่ายทอดนโยบายการดำเนินงาน 20 ก.ย.2559  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
1775  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  19-09-2559 17:56:22  เชิญประชุมถ่ายทอดนโยบายการดำเนินงาน 20 ก.ย.2559  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
1774  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  19-09-2559 17:56:22  เชิญประชุมถ่ายทอดนโยบายการดำเนินงาน 20 ก.ย.2559  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
1773  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  19-09-2559 17:56:22  เชิญประชุมถ่ายทอดนโยบายการดำเนินงาน 20 ก.ย.2559  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
1772  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  19-09-2559 17:56:22  เชิญประชุมถ่ายทอดนโยบายการดำเนินงาน 20 ก.ย.2559  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
1771  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  19-09-2559 17:56:22  เชิญประชุมถ่ายทอดนโยบายการดำเนินงาน 20 ก.ย.2559  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
1770  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  19-09-2559 17:55:33  เชิญประชุมสรุปพัฒนาบริการพยาบาล 21 ก.ย.2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
1769  อัญชนา รพ.สต.หนองแวงควง งานข้อมูล/43แฟัม  19-09-2559 16:00:15  43 แฟ้ม ส.ค.59  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
1768  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  19-09-2559 15:49:31  ขอรายงานการดำเนินงาน เบาหวาน ความดันฯ  มีไฟล์แนบ ด่วน
1767  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  19-09-2559 15:49:31  ขอรายงานการดำเนินงาน เบาหวาน ความดันฯ  มีไฟล์แนบ ด่วน
1766  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  19-09-2559 15:49:31  ขอรายงานการดำเนินงาน เบาหวาน ความดันฯ  มีไฟล์แนบ ด่วน
1765  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  19-09-2559 15:49:31  ขอรายงานการดำเนินงาน เบาหวาน ความดันฯ  มีไฟล์แนบ ด่วน
1764  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  19-09-2559 15:49:31  ขอรายงานการดำเนินงาน เบาหวาน ความดันฯ  มีไฟล์แนบ ด่วน
1763  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  19-09-2559 15:49:31  ขอรายงานการดำเนินงาน เบาหวาน ความดันฯ  มีไฟล์แนบ ด่วน
1762  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  19-09-2559 15:49:31  ขอรายงานการดำเนินงาน เบาหวาน ความดันฯ  มีไฟล์แนบ ด่วน
1761  นายยุทธดนัย รพ.สต.สวนจิก ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  19-09-2559 15:12:54  สวนจิกส่ง bi  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
1760  นายประมูล จันนะรา รพ.สต.สวนจิก ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  19-09-2559 14:36:47  สวนจิกส่ง 506 3 ราย  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
1759  วุฒิชัย รพ.สต.หนองใหญ่ ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  19-09-2559 14:24:03  รายงาน 5 ส  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
1758  รพสต.บ้านบาก รพ.สต.บ้านบาก ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  19-09-2559 14:14:50  บ้านบาก ส่ง HI CI 16 ก.ย.59 ส่งใหม่  มีไฟล์แนบ ด่วน
1757  พิสมัย จันทรสมัย รพ.สต.เมืองเปลือย ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  19-09-2559 13:57:25  ส่งสำรวจลูกน้ำยุงลาย 16 ก.ย.59  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
1756  สุภาวดี รพ.สต.โพธิ์ทอง งานข้อมูล/43แฟัม  19-09-2559 13:23:01  43 แฟ้ม โพธิ์ทอง (แก้ไขแล้ว)  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
1755  ประมูล รพ.สต.สวนจิก ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  19-09-2559 11:59:03  สวนจิกส่ง 506. Zero report   - ด่วนที่สุด
 
มีจำนวนทั้งหมด 6106 ข่าว รวม : 204 หน้า ย้อนกลับ[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145] 146 [147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203]หน้าถัดไป

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีสมเด็จ | คู่มือการใช้งาน | mansiri | ผู้ดูแลระบบ |