กรุณากรอก Username และ Password ให้ถูกต้อง

   
          

ประกาศ

เนื่องจากเว็บไซต์ cupsrisomdej.net จะหมดอายุการช่ากับเอกชน ทั้งนี้จะไม่มีการต่ออายุ ฉะนั้น จึงขอให้ท่านดาวน์โหลดข้อมูลที่สำคัญเก็บไว้ ก่อนที่ระบบจะปิด ภายในเดือน เม.ย.63 และต่อไปให้ใช้ระบบ รับ-ส่งข้อมูล ใหม่ ใช้พื้นที่ของกรทรวงสาธารณสุข

http://sisomdet.moph.go.th/data/
v
v
((คลิก))
((ระบบรับ-ส่งข้อมูล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสมเด็จ ))

รายละเอียดการเข้าใช้งาน ติดต่อผู้ดูแลระบบ ไลน์ไอดี mansiri

1717  สุภาวดี รพ.สต.โพธิ์ทอง ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  12-09-2559 14:24:01  โพธิ์ทอง ส่ง HI CI 9 ก.ย.59  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
1716  พิสมัย จันทรสมัย รพ.สต.เมืองเปลือย ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  12-09-2559 14:08:32  ผลการสำรวจลูกน้ำยุงลาย  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
1715  นายปนะมูลจันนะรา รพ.สต.สวนจิก ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  12-09-2559 13:40:06  สวนจิกส่ง 506. Zero report   - ด่วนที่สุด
1714  รพ.สต.โพธิ์สัย รพ.สต.โพธิ์สัย ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  12-09-2559 13:38:29  06ส่งรง5ส  มีไฟล์แนบ ด่วน
1713  วุฒิชัย รพ.สต.หนองใหญ่ ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  12-09-2559 13:16:18  ้HI CI  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
1712  ภาราดา รพ.สต.บ้านบาก สสอ.ศรีสมเด็จ  12-09-2559 11:14:44  ขอเบิกวัคซีน  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
1711  รพสต.บ้านบาก รพ.สต.บ้านบาก ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  12-09-2559 11:08:21  บ้านบาก ส่ง Zero report 4-10ก.ย59   - ด่วน
1710  วุฒิชัยั รพ.สต.หนองใหญ่ ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  12-09-2559 09:46:33  Zeroreport 4-10ก.ย59  - ด่วนมาก
1709  อัญชนา รพ.สต.หนองแวงควง ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  12-09-2559 09:19:49  ส่งzero report4-10กันยายน59  - ด่วนมาก
1708  นภาพร รพ.สต.เมืองเปลือย ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  12-09-2559 09:11:08   รพ.สต.เมืองเปลือยส่ง Zero report 4 กใยใ59 - 10 ก.ย.59  - ด่วน
1707  รพ.สต.หนองใหญ่ รพ.สต.หนองใหญ่ งานข้อมูล/43แฟัม  12-09-2559 09:05:57  ส่ง43แฟ้ม  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
1706  สุภาวดี รพ.สต.โพธิ์ทอง งานข้อมูล/43แฟัม  12-09-2559 08:42:44  43 แฟ้ม โพธิ์ทอง  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
1705  สุภาวดี รพ.สต.โพธิ์ทอง ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  12-09-2559 08:41:15  โพธิ์ทอง ส่ง Zero Report 4-10 ก.ย.59  - ด่วนมาก
1704  นายวรพจน์ บุ้งทอง งานควบคุมโรค(รพ) ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  10-09-2559 21:12:10  ส่งรายงาน 506 ( 611-619 ) - 9 กันยายน 2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
1703  อรุณี สุทธิบาก รพ.สต.สวนจิก สสอ.ศรีสมเด็จ  09-09-2559 17:44:52  ส่งเบิกวัคซีน  มีไฟล์แนบ ด่วน
1702  อรุณี สุทธิบาก รพ.สต.สวนจิก สสอ.ศรีสมเด็จ  09-09-2559 17:43:42  รายงานแม่และเด็ก  มีไฟล์แนบ ด่วน
1701  อรุณี สุทธิบาก รพ.สต.สวนจิก กลุ่มงานเวชฯ  09-09-2559 17:43:01  รายงานแม่และเด็ก  มีไฟล์แนบ ด่วน
1700  นิติพร หานนท์ รพ.สต.โพธิ์สัย งานข้อมูล/43แฟัม  09-09-2559 15:50:24  43 แฟ้ม โพธิ์สัย  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
1699  มารศรี รพ.สต.หนองแวงควง กลุ่มงานเวชฯ  09-09-2559 15:22:02  รง.อนามัยแม่และเด็กเดือน ส.ค.59  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
1698  พิสมัย จันทรสมัย รพ.สต.เมืองเปลือย สสอ.ศรีสมเด็จ  09-09-2559 15:05:23  รายงานผลการสำรวจลูกน้ำยุงลาย  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
1697  นภาพร รพ.สต.เมืองเปลือย งานข้อมูล/43แฟัม  09-09-2559 15:01:59  43 แฟ้มเดือน ส.ค.59  มีไฟล์แนบ ด่วน
1696  อัญชนา รพ.สต.หนองแวงควง ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  09-09-2559 14:18:37  ส่งรง 5 ส ประจำสัปดาห์  มีไฟล์แนบ ด่วน
1695  รพ.สต.โพธิ์สัย รพ.สต.โพธิ์สัย งานการเงิน(รพ)  06-09-2559 13:31:38  รงMPIสค2559  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
1694  นายวรพจน์ บุ้งทอง งานควบคุมโรค(รพ) ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  05-09-2559 21:43:41  ส่งรายงาน 506 (595-610) -4 กัยายน 2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
1693  กุลทรัพย์ ลุนนี รพ.สต.โพธิ์สัย ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  05-09-2559 14:50:00  ส่งรง.506 วันที่ 3-5 ก.ย.59 จำนวน 3 รายคร้า  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
1692  รพสต.บ้านบาก รพ.สต.บ้านบาก ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  05-09-2559 11:19:03  บ้านบาก zero report   - ด่วน
1691  นภาพร รพ.สต.เมืองเปลือย ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  03-09-2559 16:30:45  รพ.สต.เมืองเปลือย ส่ง รง.506 1 ราย  มีไฟล์แนบ ด่วน
1690  banjerd จ้า สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  02-09-2559 12:29:13  การดำเนินงานโครงการ" ๓ ล้าน ๓ ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน" จังหวัดร้อยเอ็ด  มีไฟล์แนบ ด่วน
1689  banjerd จ้า สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  02-09-2559 12:29:13  การดำเนินงานโครงการ" ๓ ล้าน ๓ ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน" จังหวัดร้อยเอ็ด  มีไฟล์แนบ ด่วน
1688  banjerd จ้า สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  02-09-2559 12:29:13  การดำเนินงานโครงการ" ๓ ล้าน ๓ ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน" จังหวัดร้อยเอ็ด  มีไฟล์แนบ ด่วน
 
มีจำนวนทั้งหมด 6099 ข่าว รวม : 204 หน้า ย้อนกลับ[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147] 148 [149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203]หน้าถัดไป

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีสมเด็จ | คู่มือการใช้งาน | mansiri | ผู้ดูแลระบบ |