กรุณากรอก Username และ Password ให้ถูกต้อง

   
          

ประกาศ

เนื่องจากเว็บไซต์ cupsrisomdej.net จะหมดอายุการช่ากับเอกชน ทั้งนี้จะไม่มีการต่ออายุ ฉะนั้น จึงขอให้ท่านดาวน์โหลดข้อมูลที่สำคัญเก็บไว้ ก่อนที่ระบบจะปิด ภายในเดือน เม.ย.63 และต่อไปให้ใช้ระบบ รับ-ส่งข้อมูล ใหม่ ใช้พื้นที่ของกรทรวงสาธารณสุข

http://sisomdet.moph.go.th/data/
v
v
((คลิก))
((ระบบรับ-ส่งข้อมูล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสมเด็จ ))

รายละเอียดการเข้าใช้งาน ติดต่อผู้ดูแลระบบ ไลน์ไอดี mansiri

1687  banjerd จ้า สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  02-09-2559 12:29:13  การดำเนินงานโครงการ" ๓ ล้าน ๓ ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน" จังหวัดร้อยเอ็ด  มีไฟล์แนบ ด่วน
1686  banjerd จ้า สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  02-09-2559 12:29:13  การดำเนินงานโครงการ" ๓ ล้าน ๓ ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน" จังหวัดร้อยเอ็ด  มีไฟล์แนบ ด่วน
1685  banjerd จ้า สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  02-09-2559 12:29:13  การดำเนินงานโครงการ" ๓ ล้าน ๓ ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน" จังหวัดร้อยเอ็ด  มีไฟล์แนบ ด่วน
1684  banjerd จ้า สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  02-09-2559 12:29:13  การดำเนินงานโครงการ" ๓ ล้าน ๓ ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน" จังหวัดร้อยเอ็ด  มีไฟล์แนบ ด่วน
1683  กุลทรัพย์ ลุนนี รพ.สต.โพธิ์สัย ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  02-09-2559 11:34:09  ส่งรง.506 วันที่ 31สค-2กย59 จำนวน 2 รายคร้า  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
1682  สุภาวดี รพ.สต.โพธิ์ทอง ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  01-09-2559 19:54:55  โพธิ์ทอง ส่ง 506 1 ราย  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
1681  อัญชนา รพ.สต.หนองแวงควง ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  01-09-2559 10:40:30  ส่ง รง 506 1 ราย  มีไฟล์แนบ ด่วน
1680  อัญชนา รพ.สต.หนองแวงควง ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  01-09-2559 10:40:24  ส่ง รง 506 1 ราย  มีไฟล์แนบ ด่วน
1679  จุฑามาศ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.สวนจิก  31-08-2559 10:37:44  ส่งคืน MPI ก.ค.59  มีไฟล์แนบ ด่วน
1678  นายวรพจน์ บุ้งทอง งานควบคุมโรค(รพ) ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  30-08-2559 20:27:15  ส่งรายงาน 506 (575-594) - 29 สิงหาคม 2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
1677  จุฑามาศ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.บ้านบาก  30-08-2559 16:45:51  ส่งคืน MPI ก.ค.59  มีไฟล์แนบ ด่วน
1676  นายประมูล จันนะรา รพ.สต.สวนจิก งานการเงิน(รพ)  30-08-2559 15:33:20  สวนจิกส่งMPI  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
1675  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  30-08-2559 13:00:28  การดำเนินการควบคุมโรคไข้เลือดออก  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
1674  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  30-08-2559 13:00:28  การดำเนินการควบคุมโรคไข้เลือดออก  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
1673  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  30-08-2559 13:00:28  การดำเนินการควบคุมโรคไข้เลือดออก  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
1672  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  30-08-2559 13:00:28  การดำเนินการควบคุมโรคไข้เลือดออก  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
1671  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  30-08-2559 13:00:28  การดำเนินการควบคุมโรคไข้เลือดออก  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
1670  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  30-08-2559 13:00:28  การดำเนินการควบคุมโรคไข้เลือดออก  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
1669  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  30-08-2559 13:00:28  การดำเนินการควบคุมโรคไข้เลือดออก  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
1668  จุฑามาศ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.โพธิ์สัย  30-08-2559 11:52:28  ส่งคืน MPI ก.ค.59  มีไฟล์แนบ ด่วน
1667  จุฑามาศ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.หนองใหญ่  30-08-2559 11:52:05  ส่งคืน MPI ก.ค.59  มีไฟล์แนบ ด่วน
1666  จุฑามาศ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.เมืองเปลือย  30-08-2559 11:51:48  ส่งคืน MPI ก.ค.59  มีไฟล์แนบ ด่วน
1665  จุฑามาศ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.หนองแวงควง  30-08-2559 11:51:25  ส่งคืน MPI ก.ค.59  มีไฟล์แนบ ด่วน
1664  จุฑามาศ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.โพธิ์ทอง  30-08-2559 11:51:03  ส่งคืน MPI ก.ค.59  มีไฟล์แนบ ด่วน
1663  อัญชนา รพ.สต.หนองแวงควง งานการเงิน(รพ)  29-08-2559 14:53:35  MPI ก.ค.59  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
1662  วุฒิชัย รพ.สต.หนองใหญ่ ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  29-08-2559 13:57:58  Zeroreport 21-26 ส.ค.59  - ด่วนมาก
1661  นายประมูล จะนนะรา รพ.สต.สวนจิก ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  29-08-2559 13:35:50  สวนจิกส่ง506. Zero report  - ด่วนมาก
1660  กุลทรัพย์ รพ.สต.โพธิ์สัย ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  29-08-2559 11:53:29  ส่งZero report 21-27ส.ค.59 คะ  - ด่วน
1659  รพสต.บ้านบาก รพ.สต.บ้านบาก ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  29-08-2559 11:10:33  บ้านบาก zero report 21-27 สิงหาคม 2559  - ด่วน
1658  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  29-08-2559 11:00:01  รร สุขบัญญัติ  มีไฟล์แนบ ด่วน
 
มีจำนวนทั้งหมด 6099 ข่าว รวม : 204 หน้า ย้อนกลับ[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148] 149 [150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203]หน้าถัดไป

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีสมเด็จ | คู่มือการใช้งาน | mansiri | ผู้ดูแลระบบ |