กรุณากรอก Username และ Password ให้ถูกต้อง

   
          

ประกาศ

เนื่องจากเว็บไซต์ cupsrisomdej.net จะหมดอายุการช่ากับเอกชน ทั้งนี้จะไม่มีการต่ออายุ ฉะนั้น จึงขอให้ท่านดาวน์โหลดข้อมูลที่สำคัญเก็บไว้ ก่อนที่ระบบจะปิด ภายในเดือน เม.ย.63 และต่อไปให้ใช้ระบบ รับ-ส่งข้อมูล ใหม่ ใช้พื้นที่ของกรทรวงสาธารณสุข

http://sisomdet.moph.go.th/data/
v
v
((คลิก))
((ระบบรับ-ส่งข้อมูล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสมเด็จ ))

รายละเอียดการเข้าใช้งาน ติดต่อผู้ดูแลระบบ ไลน์ไอดี mansiri

1650  นภาพร รพ.สต.เมืองเปลือย ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  29-08-2559 09:08:35  เมืองเปลือย ส่ง Zero Report 21 - 27 สิงหาคม 59  - ด่วน
1649  อัญชนา รพ.สต.หนองแวงควง ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  26-08-2559 09:28:23  ส่ง รง 506 1 ราย  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
1648  Pailin Mungkung สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  25-08-2559 13:58:50  เชิญประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้(KM)ผลการดำเนินงาน NCD  มีไฟล์แนบ ด่วน
1647  Pailin Mungkung สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  25-08-2559 13:58:50  เชิญประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้(KM)ผลการดำเนินงาน NCD  มีไฟล์แนบ ด่วน
1646  Pailin Mungkung สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  25-08-2559 13:58:50  เชิญประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้(KM)ผลการดำเนินงาน NCD  มีไฟล์แนบ ด่วน
1645  Pailin Mungkung สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  25-08-2559 13:58:50  เชิญประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้(KM)ผลการดำเนินงาน NCD  มีไฟล์แนบ ด่วน
1644  Pailin Mungkung สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  25-08-2559 13:58:50  เชิญประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้(KM)ผลการดำเนินงาน NCD  มีไฟล์แนบ ด่วน
1643  Pailin Mungkung สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  25-08-2559 13:58:50  เชิญประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้(KM)ผลการดำเนินงาน NCD  มีไฟล์แนบ ด่วน
1642  Pailin Mungkung สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  25-08-2559 13:58:50  เชิญประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้(KM)ผลการดำเนินงาน NCD  มีไฟล์แนบ ด่วน
1641  นภาพร รพ.สต.เมืองเปลือย งานการเงิน(รพ)  24-08-2559 16:21:41  MPI เดือน กรกฎาคม 2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
1640  นายวรพจน์ บุ้งทอง งานควบคุมโรค(รพ) ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  23-08-2559 15:22:21  ส่งรายงาน 506 (563-574)- 22 สิงหาคม 2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
1639  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  22-08-2559 10:53:14  ข้อบังคับ ฌกส. (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
1638  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  22-08-2559 10:53:14  ข้อบังคับ ฌกส. (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
1637  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  22-08-2559 10:53:14  ข้อบังคับ ฌกส. (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
1636  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  22-08-2559 10:53:14  ข้อบังคับ ฌกส. (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
1635  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  22-08-2559 10:53:14  ข้อบังคับ ฌกส. (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
1634  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  22-08-2559 10:53:14  ข้อบังคับ ฌกส. (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
1633  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  22-08-2559 10:53:14  ข้อบังคับ ฌกส. (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
1632  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  22-08-2559 10:52:15  ประชาสัมพันธ์ระบบ Momile Application “DPM Reporter”  มีไฟล์แนบ ด่วน
1631  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  22-08-2559 10:52:15  ประชาสัมพันธ์ระบบ Momile Application “DPM Reporter”  มีไฟล์แนบ ด่วน
1630  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  22-08-2559 10:52:15  ประชาสัมพันธ์ระบบ Momile Application “DPM Reporter”  มีไฟล์แนบ ด่วน
1629  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  22-08-2559 10:52:15  ประชาสัมพันธ์ระบบ Momile Application “DPM Reporter”  มีไฟล์แนบ ด่วน
1628  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  22-08-2559 10:52:15  ประชาสัมพันธ์ระบบ Momile Application “DPM Reporter”  มีไฟล์แนบ ด่วน
1627  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  22-08-2559 10:52:15  ประชาสัมพันธ์ระบบ Momile Application “DPM Reporter”  มีไฟล์แนบ ด่วน
1626  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  22-08-2559 10:52:15  ประชาสัมพันธ์ระบบ Momile Application “DPM Reporter”  มีไฟล์แนบ ด่วน
1625  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  22-08-2559 10:50:51  ขอให้เตรียมความและเฝ้าระวังความปลอดภัยในหน่วยงาน  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
1624  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  22-08-2559 10:50:51  ขอให้เตรียมความและเฝ้าระวังความปลอดภัยในหน่วยงาน  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
1623  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  22-08-2559 10:50:51  ขอให้เตรียมความและเฝ้าระวังความปลอดภัยในหน่วยงาน  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
1622  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  22-08-2559 10:50:51  ขอให้เตรียมความและเฝ้าระวังความปลอดภัยในหน่วยงาน  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
1621  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  22-08-2559 10:50:51  ขอให้เตรียมความและเฝ้าระวังความปลอดภัยในหน่วยงาน  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
 
มีจำนวนทั้งหมด 6092 ข่าว รวม : 204 หน้า ย้อนกลับ[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149] 150 [151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203]หน้าถัดไป

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีสมเด็จ | คู่มือการใช้งาน | mansiri | ผู้ดูแลระบบ |