กรุณากรอก Username และ Password ให้ถูกต้อง

   
          

ประกาศ

เนื่องจากเว็บไซต์ cupsrisomdej.net จะหมดอายุการช่ากับเอกชน ทั้งนี้จะไม่มีการต่ออายุ ฉะนั้น จึงขอให้ท่านดาวน์โหลดข้อมูลที่สำคัญเก็บไว้ ก่อนที่ระบบจะปิด ภายในเดือน เม.ย.63 และต่อไปให้ใช้ระบบ รับ-ส่งข้อมูล ใหม่ ใช้พื้นที่ของกรทรวงสาธารณสุข

http://sisomdet.moph.go.th/data/
v
v
((คลิก))
((ระบบรับ-ส่งข้อมูล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสมเด็จ ))

รายละเอียดการเข้าใช้งาน ติดต่อผู้ดูแลระบบ ไลน์ไอดี mansiri

1627  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  22-08-2559 10:52:15  ประชาสัมพันธ์ระบบ Momile Application “DPM Reporter”  มีไฟล์แนบ ด่วน
1626  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  22-08-2559 10:52:15  ประชาสัมพันธ์ระบบ Momile Application “DPM Reporter”  มีไฟล์แนบ ด่วน
1625  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  22-08-2559 10:50:51  ขอให้เตรียมความและเฝ้าระวังความปลอดภัยในหน่วยงาน  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
1624  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  22-08-2559 10:50:51  ขอให้เตรียมความและเฝ้าระวังความปลอดภัยในหน่วยงาน  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
1623  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  22-08-2559 10:50:51  ขอให้เตรียมความและเฝ้าระวังความปลอดภัยในหน่วยงาน  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
1622  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  22-08-2559 10:50:51  ขอให้เตรียมความและเฝ้าระวังความปลอดภัยในหน่วยงาน  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
1621  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  22-08-2559 10:50:51  ขอให้เตรียมความและเฝ้าระวังความปลอดภัยในหน่วยงาน  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
1620  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  22-08-2559 10:50:51  ขอให้เตรียมความและเฝ้าระวังความปลอดภัยในหน่วยงาน  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
1619  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  22-08-2559 10:50:51  ขอให้เตรียมความและเฝ้าระวังความปลอดภัยในหน่วยงาน  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
1618  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  22-08-2559 10:50:07  ประชาสัมพันธ์ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  มีไฟล์แนบ ด่วน
1617  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  22-08-2559 10:50:07  ประชาสัมพันธ์ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  มีไฟล์แนบ ด่วน
1616  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  22-08-2559 10:50:07  ประชาสัมพันธ์ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  มีไฟล์แนบ ด่วน
1615  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  22-08-2559 10:50:07  ประชาสัมพันธ์ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  มีไฟล์แนบ ด่วน
1614  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  22-08-2559 10:50:07  ประชาสัมพันธ์ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  มีไฟล์แนบ ด่วน
1613  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  22-08-2559 10:50:07  ประชาสัมพันธ์ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  มีไฟล์แนบ ด่วน
1612  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  22-08-2559 10:50:07  ประชาสัมพันธ์ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  มีไฟล์แนบ ด่วน
1611  กุลทรัพย์ ลุนนี รพ.สต.โพธิ์สัย ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  22-08-2559 09:42:43  ส่งรง.506 วันที่ 19-20 ส.ค.59 จำนวน 1 รายคร้า  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
1610  วุฒิชัย รพ.สต.หนองใหญ่ ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  22-08-2559 09:34:52  Zeroreport 14-20 ส.ค.59  - ด่วนที่สุด
1609  นภาพร รพ.สต.เมืองเปลือย ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  22-08-2559 09:13:06   รพ.สต.เมืองเปลือยส่ง Zero report 14 ส.ค.59 - 20 ส.ค.59  - ด่วน
1608  หนองใหญ่ รพ.สต.หนองใหญ่ สสอ.ศรีสมเด็จ  19-08-2559 13:58:26  ส่งสอบสวนโรคปี2558 ใหม่คัา  มีไฟล์แนบ ด่วน
1607  หนองใหญ่ รพ.สต.หนองใหญ่ สสอ.ศรีสมเด็จ  19-08-2559 13:56:42  ส่งสอบสวนโรค  มีไฟล์แนบ ด่วน
1606  กุลทรัพย์ ลุนนี รพ.สต.โพธิ์สัย รพ.สต.หนองใหญ่  19-08-2559 13:36:25  ส่งงาน  มีไฟล์แนบ ด่วน
1605  กุลทรัพย์ ลุนนี รพ.สต.โพธิ์สัย ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  19-08-2559 12:02:59  ส่งรง.506 วันที่ 17-19 ส.ค.59 จำนวน 1 รายคร้า   มีไฟล์แนบ ด่วน
1604  กุลทรัพย์ ลุนนี รพ.สต.โพธิ์สัย สสอ.ศรีสมเด็จ  19-08-2559 11:57:15  ส่งข้อมูลสอบสวนโรคปี2558คะ  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
1603  นายวรพจน์ บุ้งทอง งานควบคุมโรค(รพ) ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  18-08-2559 19:27:26  ส่งรายงาน 506 ( 556-562 ) -17 สิงหาคม 2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
1602  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.บ้านบาก  17-08-2559 15:59:06  แจ้งโอนเงินครั้งที่ 15/2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
1601  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.โพธิ์สัย  17-08-2559 15:59:06  แจ้งโอนเงินครั้งที่ 15/2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
1600  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.สวนจิก  17-08-2559 15:59:06  แจ้งโอนเงินครั้งที่ 15/2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
1599  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.หนองใหญ่  17-08-2559 15:59:06  แจ้งโอนเงินครั้งที่ 15/2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
1598  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.เมืองเปลือย  17-08-2559 15:59:06  แจ้งโอนเงินครั้งที่ 15/2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
 
มีจำนวนทั้งหมด 6099 ข่าว รวม : 204 หน้า ย้อนกลับ[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150] 151 [152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203]หน้าถัดไป

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีสมเด็จ | คู่มือการใช้งาน | mansiri | ผู้ดูแลระบบ |