กรุณากรอก Username และ Password ให้ถูกต้อง

   
          
ประกาศ การส่งหนังสือ/เอกสารทางราชการ ขอให้สแกนเป็นไฟล์ pdf เท่านั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ (((คลิก)))

942  นายวรพจน์ บุ้งทอง งานควบคุมโรค(รพ) ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  22-05-2559 19:36:24  ส่งรายงาน 506 ( 303-309 ) -21 พฤษภาคม 2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
941  วุฒิชัย รพ.สต.หนองใหญ่ ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  18-05-2559 13:33:09  รายงาน 506 1 ราย  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
940  วุฒิชัย รพ.สต.หนองใหญ่ งานการเงิน(รพ)  18-05-2559 09:54:31  MPI เมษายน 2559  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
939  นายวรพจน์ บุ้งทอง งานควบคุมโรค(รพ) ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  18-05-2559 09:40:59  ส่งรายงาน 506 (301-302 ) - 17 พฤษภาคม 2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
938  นายประมูล จันนะรา รพ.สต.สวนจิก ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  16-05-2559 13:23:12  สวนจิกส่ง506  - ด่วนที่สุด
937  รพสต.บ้านบาก รพ.สต.บ้านบาก ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  16-05-2559 10:36:06  บ้านบากส่ง Zeroreport 8-14 พ.ค.59   - ด่วน
936  รพสต.บ้านบาก รพ.สต.บ้านบาก ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  16-05-2559 10:33:54  บ้านบาก ส่งรายงานลูกน้ำยุงลาย 13-5-59  มีไฟล์แนบ ด่วน
935  วุฒิชัย รพ.สต.หนองใหญ่ ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  16-05-2559 10:22:57  Zeroreport 8-14 พ.ค.59  - ด่วนที่สุด
934  กุลทรัพย์ ลุนนี รพ.สต.โพธิ์สัย ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  16-05-2559 10:15:41  ส่ง Zero Report 8-14พค59 คร้า  - ด่วน
933  นายวรพจน์ บุ้งทอง งานควบคุมโรค(รพ) ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  16-05-2559 10:07:57  ส่งรายงาน 506 (289-300) -15 พฤษภาคม 2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
932  นภาพร รพ.สต.เมืองเปลือย ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  16-05-2559 09:57:00   รพ.สต.เมืองเปลือยส่ง Zero report 8 พ.ค.59 - 14 พ.ค.59  - ด่วน
931  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  16-05-2559 09:38:09  แบบฟอร์ม/แผนตรวจสอบภายใน  มีไฟล์แนบ ด่วน
930  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  16-05-2559 09:38:09  แบบฟอร์ม/แผนตรวจสอบภายใน  มีไฟล์แนบ ด่วน
929  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  16-05-2559 09:38:09  แบบฟอร์ม/แผนตรวจสอบภายใน  มีไฟล์แนบ ด่วน
928  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  16-05-2559 09:38:09  แบบฟอร์ม/แผนตรวจสอบภายใน  มีไฟล์แนบ ด่วน
927  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  16-05-2559 09:38:09  แบบฟอร์ม/แผนตรวจสอบภายใน  มีไฟล์แนบ ด่วน
926  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  16-05-2559 09:38:09  แบบฟอร์ม/แผนตรวจสอบภายใน  มีไฟล์แนบ ด่วน
925  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  16-05-2559 09:38:09  แบบฟอร์ม/แผนตรวจสอบภายใน  มีไฟล์แนบ ด่วน
924  อัญชนา รพ.สต.หนองแวงควง ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  15-05-2559 11:07:16  ส่ง 506   มีไฟล์แนบ ด่วน
923  สุภาวดี รพ.สต.โพธิ์ทอง ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  14-05-2559 09:24:14  โพธิ์ทอง ส่ง 506 1 ราย  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
922  นายวรพจน์ บุ้งทอง งานควบคุมโรค(รพ) ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  13-05-2559 15:07:40  รายงานค่าความชุกลูกน้ำยุงลาย ประจำสัปดาห์ ที่ 13 05 2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
921  อรุณี รพ.สต.สวนจิก กลุ่มงานเวชฯ  12-05-2559 14:50:27  ส่งรายงานแม่และเด็ก  มีไฟล์แนบ ด่วน
920  อรุณี รพ.สต.สวนจิก สสอ.ศรีสมเด็จ  12-05-2559 14:48:22  ส่งงานอนามัยแม่และเด็ก  มีไฟล์แนบ ด่วน
919  สุภาวดี รพ.สต.โพธิ์ทอง งานการเงิน(รพ)  12-05-2559 14:34:24  โพธิ์ทอง ส่ง MPI เม.ย.59  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
918  สวนจิก รพ.สต.สวนจิก สสอ.ศรีสมเด็จ  12-05-2559 14:33:11  ส่งเบิกวัคซีน  มีไฟล์แนบ ด่วน
917  สุวัฒน์ ชำนาญ งานประกันสุขภาพ(รพ) กลุ่มงานเวชฯ  12-05-2559 11:34:46  รายงานการคัดกรองผู้สูงอายุ  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
916  สุวัฒน์ ชำนาญ งานประกันสุขภาพ(รพ) สสอ.ศรีสมเด็จ  12-05-2559 11:34:46  รายงานการคัดกรองผู้สูงอายุ  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
915  สุวัฒน์ ชำนาญ งานประกันสุขภาพ(รพ) รพ.สต.บ้านบาก  12-05-2559 11:34:46  รายงานการคัดกรองผู้สูงอายุ  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
914  สุวัฒน์ ชำนาญ งานประกันสุขภาพ(รพ) รพ.สต.โพธิ์สัย  12-05-2559 11:34:46  รายงานการคัดกรองผู้สูงอายุ  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
913  สุวัฒน์ ชำนาญ งานประกันสุขภาพ(รพ) รพ.สต.สวนจิก  12-05-2559 11:34:46  รายงานการคัดกรองผู้สูงอายุ  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
 
มีจำนวนทั้งหมด 5475 ข่าว รวม : 183 หน้า ย้อนกลับ[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152] 153 [154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182]หน้าถัดไป

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีสมเด็จ | คู่มือการใช้งาน | mansiri | ผู้ดูแลระบบ |