กรุณากรอก Username และ Password ให้ถูกต้อง

   
          

ประกาศ

เนื่องจากเว็บไซต์ cupsrisomdej.net จะหมดอายุการช่ากับเอกชน ทั้งนี้จะไม่มีการต่ออายุ ฉะนั้น จึงขอให้ท่านดาวน์โหลดข้อมูลที่สำคัญเก็บไว้ ก่อนที่ระบบจะปิด ภายในเดือน เม.ย.63 และต่อไปให้ใช้ระบบ รับ-ส่งข้อมูล ใหม่ ใช้พื้นที่ของกรทรวงสาธารณสุข

http://sisomdet.moph.go.th/data/
v
v
((คลิก))
((ระบบรับ-ส่งข้อมูล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสมเด็จ ))

รายละเอียดการเข้าใช้งาน ติดต่อผู้ดูแลระบบ ไลน์ไอดี mansiri

1574  นิติพร หานนท์ รพ.สต.โพธิ์สัย งานข้อมูล/43แฟัม  10-08-2559 13:25:30  43 แฟ้ม โพธิ์สัย  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
1573  อัญชนา รพ.สต.หนองแวงควง ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  10-08-2559 09:31:43  43 แฟ้ม ก.ค.59  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
1572  อัญชนา รพ.สต.หนองแวงควง ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  10-08-2559 09:24:02  ส่ง506 1 ราย  มีไฟล์แนบ ด่วน
1571  สุภาวดี รพ.สต.โพธิ์ทอง ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  09-08-2559 16:59:22  โพธิ์ทอง ส่ง 506 1 ราย  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
1570  สุภาวดี รพ.สต.โพธิ์ทอง งานการเงิน(รพ)  09-08-2559 12:59:51  โพธิ์ทอง ส่ง MPI ก.ค.59  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
1569  นภาพร รพ.สต.เมืองเปลือย ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  08-08-2559 14:32:02  ส่ง รง 506 1 ราย  มีไฟล์แนบ ด่วน
1568  อรุณี สุทธิบาก รพ.สต.สวนจิก กลุ่มงานเวชฯ  08-08-2559 13:19:31  ส่งรายงานอนามัยแมาและเด็ก(ใหม่)  มีไฟล์แนบ ด่วน
1567  นายวรพจน์ บุ้งทอง งานควบคุมโรค(รพ) ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  08-08-2559 12:15:41  ส่งรายงาน 506 ( 518-539 ) - 7 สิงหาคม 2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
1566  สุภาวดี รพ.สต.โพธิ์ทอง ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  08-08-2559 11:34:46  โพธิ์ทอง ส่ง Zero Report 31 ก.ค.-6 ส.ค.59  - ด่วนมาก
1565  วุฒิชัย สิงห์บุตรา รพ.สต.หนองใหญ่ ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  08-08-2559 10:56:31  zeroreport 31ก.ค-6 ส.ค. 59  - ด่วน
1564  รพสต.บ้านบาก รพ.สต.บ้านบาก ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  08-08-2559 10:01:08  รพ.สต.บ้านบาก ส่ง Zero report 31 ก.ค.59 - 6 ส.ค.59   - ด่วน
1563  อัญชนา รพ.สต.หนองแวงควง ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  08-08-2559 09:58:34  ส่ง รง 506 1 ราย  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
1562  นภาพร รพ.สต.เมืองเปลือย ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  08-08-2559 09:33:32   รพ.สต.เมืองเปลือยส่ง Zero report 31 ก.ค.59 - 6 ส.ค.59  - ด่วน
1561  นายประมูล จันนะรา รพ.สต.สวนจิก ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  05-08-2559 16:03:34  สวนจิกส่ง 506 1 ราย  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
1560  ภาราดา รพ.สต.บ้านบาก สสอ.ศรีสมเด็จ  05-08-2559 14:33:43  ขอเบิกวัคซีน  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
1559  มารศรี รพ.สต.หนองแวงควง กลุ่มงานเวชฯ  05-08-2559 13:35:50  ส่งรง.อนามัยแม่และเด็กเดือน ก.ค.2559  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
1558  อรุณี รพ.สต.สวนจิก สสอ.ศรีสมเด็จ  04-08-2559 14:33:36  ส่งรายงานเบิกวัคซิน  มีไฟล์แนบ ด่วน
1557  อรุณี รพ.สต.สวนจิก กลุ่มงานเวชฯ  04-08-2559 14:03:01  ส่งรายงานอนามัยแมาและเด็ก  มีไฟล์แนบ ด่วน
1556  อรุณี รพ.สต.สวนจิก สสอ.ศรีสมเด็จ  04-08-2559 14:02:05  ส่งรายงานอนามัยแมาและเด็ก  มีไฟล์แนบ ด่วน
1555  นภาพร รพ.สต.เมืองเปลือย งานข้อมูล/43แฟัม  04-08-2559 12:52:55  43 แฟ้มเดือน ก.ค.59   มีไฟล์แนบ ด่วน
1554  เยาวลักษณ์ กลุ่มงานเวชฯ รพ.สต.บ้านบาก  04-08-2559 11:32:43  BMIหญิงตั้งครรภ์  มีไฟล์แนบ ด่วน
1553  เยาวลักษณ์ กลุ่มงานเวชฯ รพ.สต.โพธิ์สัย  04-08-2559 11:32:43  BMIหญิงตั้งครรภ์  มีไฟล์แนบ ด่วน
1552  เยาวลักษณ์ กลุ่มงานเวชฯ รพ.สต.สวนจิก  04-08-2559 11:32:43  BMIหญิงตั้งครรภ์  มีไฟล์แนบ ด่วน
1551  เยาวลักษณ์ กลุ่มงานเวชฯ รพ.สต.หนองใหญ่  04-08-2559 11:32:43  BMIหญิงตั้งครรภ์  มีไฟล์แนบ ด่วน
1550  เยาวลักษณ์ กลุ่มงานเวชฯ รพ.สต.เมืองเปลือย  04-08-2559 11:32:43  BMIหญิงตั้งครรภ์  มีไฟล์แนบ ด่วน
1549  เยาวลักษณ์ กลุ่มงานเวชฯ รพ.สต.หนองแวงควง  04-08-2559 11:32:43  BMIหญิงตั้งครรภ์  มีไฟล์แนบ ด่วน
1548  เยาวลักษณ์ กลุ่มงานเวชฯ รพ.สต.โพธิ์ทอง  04-08-2559 11:32:43  BMIหญิงตั้งครรภ์  มีไฟล์แนบ ด่วน
1547  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  04-08-2559 10:23:35  เปลี่ยนชื่อหัวหน้าสถานีอนามัย  มีไฟล์แนบ ด่วน
1546  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  04-08-2559 10:23:35  เปลี่ยนชื่อหัวหน้าสถานีอนามัย  มีไฟล์แนบ ด่วน
1545  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  04-08-2559 10:23:35  เปลี่ยนชื่อหัวหน้าสถานีอนามัย  มีไฟล์แนบ ด่วน
 
มีจำนวนทั้งหมด 6106 ข่าว รวม : 204 หน้า ย้อนกลับ[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152] 153 [154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203]หน้าถัดไป

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีสมเด็จ | คู่มือการใช้งาน | mansiri | ผู้ดูแลระบบ |