กรุณากรอก Username และ Password ให้ถูกต้อง

   
          

ประกาศ

เนื่องจากเว็บไซต์ cupsrisomdej.net จะหมดอายุการช่ากับเอกชน ทั้งนี้จะไม่มีการต่ออายุ ฉะนั้น จึงขอให้ท่านดาวน์โหลดข้อมูลที่สำคัญเก็บไว้ ก่อนที่ระบบจะปิด ภายในเดือน เม.ย.63 และต่อไปให้ใช้ระบบ รับ-ส่งข้อมูล ใหม่ ใช้พื้นที่ของกรทรวงสาธารณสุข

http://sisomdet.moph.go.th/data/
v
v
((คลิก))
((ระบบรับ-ส่งข้อมูล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสมเด็จ ))

รายละเอียดการเข้าใช้งาน ติดต่อผู้ดูแลระบบ ไลน์ไอดี mansiri

1560  ภาราดา รพ.สต.บ้านบาก สสอ.ศรีสมเด็จ  05-08-2559 14:33:43  ขอเบิกวัคซีน  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
1559  มารศรี รพ.สต.หนองแวงควง กลุ่มงานเวชฯ  05-08-2559 13:35:50  ส่งรง.อนามัยแม่และเด็กเดือน ก.ค.2559  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
1558  อรุณี รพ.สต.สวนจิก สสอ.ศรีสมเด็จ  04-08-2559 14:33:36  ส่งรายงานเบิกวัคซิน  มีไฟล์แนบ ด่วน
1557  อรุณี รพ.สต.สวนจิก กลุ่มงานเวชฯ  04-08-2559 14:03:01  ส่งรายงานอนามัยแมาและเด็ก  มีไฟล์แนบ ด่วน
1556  อรุณี รพ.สต.สวนจิก สสอ.ศรีสมเด็จ  04-08-2559 14:02:05  ส่งรายงานอนามัยแมาและเด็ก  มีไฟล์แนบ ด่วน
1555  นภาพร รพ.สต.เมืองเปลือย งานข้อมูล/43แฟัม  04-08-2559 12:52:55  43 แฟ้มเดือน ก.ค.59   มีไฟล์แนบ ด่วน
1554  เยาวลักษณ์ กลุ่มงานเวชฯ รพ.สต.บ้านบาก  04-08-2559 11:32:43  BMIหญิงตั้งครรภ์  มีไฟล์แนบ ด่วน
1553  เยาวลักษณ์ กลุ่มงานเวชฯ รพ.สต.โพธิ์สัย  04-08-2559 11:32:43  BMIหญิงตั้งครรภ์  มีไฟล์แนบ ด่วน
1552  เยาวลักษณ์ กลุ่มงานเวชฯ รพ.สต.สวนจิก  04-08-2559 11:32:43  BMIหญิงตั้งครรภ์  มีไฟล์แนบ ด่วน
1551  เยาวลักษณ์ กลุ่มงานเวชฯ รพ.สต.หนองใหญ่  04-08-2559 11:32:43  BMIหญิงตั้งครรภ์  มีไฟล์แนบ ด่วน
1550  เยาวลักษณ์ กลุ่มงานเวชฯ รพ.สต.เมืองเปลือย  04-08-2559 11:32:43  BMIหญิงตั้งครรภ์  มีไฟล์แนบ ด่วน
1549  เยาวลักษณ์ กลุ่มงานเวชฯ รพ.สต.หนองแวงควง  04-08-2559 11:32:43  BMIหญิงตั้งครรภ์  มีไฟล์แนบ ด่วน
1548  เยาวลักษณ์ กลุ่มงานเวชฯ รพ.สต.โพธิ์ทอง  04-08-2559 11:32:43  BMIหญิงตั้งครรภ์  มีไฟล์แนบ ด่วน
1547  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  04-08-2559 10:23:35  เปลี่ยนชื่อหัวหน้าสถานีอนามัย  มีไฟล์แนบ ด่วน
1546  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  04-08-2559 10:23:35  เปลี่ยนชื่อหัวหน้าสถานีอนามัย  มีไฟล์แนบ ด่วน
1545  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  04-08-2559 10:23:35  เปลี่ยนชื่อหัวหน้าสถานีอนามัย  มีไฟล์แนบ ด่วน
1544  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  04-08-2559 10:23:35  เปลี่ยนชื่อหัวหน้าสถานีอนามัย  มีไฟล์แนบ ด่วน
1543  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  04-08-2559 10:23:35  เปลี่ยนชื่อหัวหน้าสถานีอนามัย  มีไฟล์แนบ ด่วน
1542  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  04-08-2559 10:23:35  เปลี่ยนชื่อหัวหน้าสถานีอนามัย  มีไฟล์แนบ ด่วน
1541  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  04-08-2559 10:23:35  เปลี่ยนชื่อหัวหน้าสถานีอนามัย  มีไฟล์แนบ ด่วน
1540  นายวรพจน์ บุ้งทอง งานควบคุมโรค(รพ) ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  03-08-2559 16:26:05  ส่งรายงาน 506 ( 501-517 ) - 2 สิงหาคม 2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
1539  รพสต.บ้านบาก รพ.สต.บ้านบาก รพ.สต.โพธิ์สัย  03-08-2559 15:25:11  ส่งรายงานหมู่บ้านต้นแบบ ให้โพธิ์สัย  - ด่วน
1538  กุลทรัพย์ ลุนนี รพ.สต.โพธิ์สัย สสอ.ศรีสมเด็จ  03-08-2559 15:06:49  เบิกวัคซีน ส.ค 59 จร้า  มีไฟล์แนบ ด่วน
1537  กุลทรัพย์ ลุนนี รพ.สต.โพธิ์สัย ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  03-08-2559 14:46:12  ส่งรง.506 วันที่ 1-3 ส.ค.59จำนวน 3 รายคร้า  มีไฟล์แนบ ด่วน
1536  วุฒิชัย รพ.สต.หนองใหญ่ งานการเงิน(รพ)  03-08-2559 13:14:27  MPI กรกฎาคม 2559  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
1535  อัญชนา รพ.สต.หนองแวงควง ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  02-08-2559 16:17:37  ส่ง รง 506 1 ราย  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
1534  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  02-08-2559 15:20:29  ส่งขออนุญาตไปราชการประชุมวิชาการนานาชาติ 3-5 ส.ค.59  มีไฟล์แนบ ด่วน
1533  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  02-08-2559 15:20:29  ส่งขออนุญาตไปราชการประชุมวิชาการนานาชาติ 3-5 ส.ค.59  มีไฟล์แนบ ด่วน
1532  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  02-08-2559 15:20:29  ส่งขออนุญาตไปราชการประชุมวิชาการนานาชาติ 3-5 ส.ค.59  มีไฟล์แนบ ด่วน
1531  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  02-08-2559 15:20:29  ส่งขออนุญาตไปราชการประชุมวิชาการนานาชาติ 3-5 ส.ค.59  มีไฟล์แนบ ด่วน
 
มีจำนวนทั้งหมด 6092 ข่าว รวม : 204 หน้า ย้อนกลับ[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152] 153 [154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203]หน้าถัดไป

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีสมเด็จ | คู่มือการใช้งาน | mansiri | ผู้ดูแลระบบ |