กรุณากรอก Username และ Password ให้ถูกต้อง

   
          

ประกาศ

เนื่องจากเว็บไซต์ cupsrisomdej.net จะหมดอายุการช่ากับเอกชน ทั้งนี้จะไม่มีการต่ออายุ ฉะนั้น จึงขอให้ท่านดาวน์โหลดข้อมูลที่สำคัญเก็บไว้ ก่อนที่ระบบจะปิด ภายในเดือน เม.ย.63 และต่อไปให้ใช้ระบบ รับ-ส่งข้อมูล ใหม่ ใช้พื้นที่ของกรทรวงสาธารณสุข

http://sisomdet.moph.go.th/data/
v
v
((คลิก))
((ระบบรับ-ส่งข้อมูล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสมเด็จ ))

รายละเอียดการเข้าใช้งาน ติดต่อผู้ดูแลระบบ ไลน์ไอดี mansiri

1477  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  29-07-2559 13:49:17  ขอผลสรุปงาน ล้านลด ล้านเพิ่มฯ  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
1476  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  29-07-2559 13:49:17  ขอผลสรุปงาน ล้านลด ล้านเพิ่มฯ  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
1475  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  29-07-2559 13:49:17  ขอผลสรุปงาน ล้านลด ล้านเพิ่มฯ  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
1474  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  29-07-2559 13:49:17  ขอผลสรุปงาน ล้านลด ล้านเพิ่มฯ  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
1473  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  29-07-2559 13:49:17  ขอผลสรุปงาน ล้านลด ล้านเพิ่มฯ  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
1472  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  29-07-2559 13:49:17  ขอผลสรุปงาน ล้านลด ล้านเพิ่มฯ  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
1471  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  29-07-2559 13:49:17  ขอผลสรุปงาน ล้านลด ล้านเพิ่มฯ  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
1470  สุภาวดี รพ.สต.โพธิ์ทอง ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  28-07-2559 17:47:41  โพธิ์ทอง ส่ง 506 1 ราย  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
1469  จุฑามาศ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.โพธิ์สัย  28-07-2559 16:41:34  ส่งคืน MPI มิ.ย.59  มีไฟล์แนบ ด่วน
1468  จุฑามาศ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.หนองใหญ่  28-07-2559 16:39:21  ส่งคืน MPI มิ.ย.59  มีไฟล์แนบ ด่วน
1467  จุฑามาศ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.โพธิ์ทอง  28-07-2559 16:38:56  ส่งคืน MPI มิ.ย.59  มีไฟล์แนบ ด่วน
1466  อรุณี รพ.สต.สวนจิก สสอ.ศรีสมเด็จ  27-07-2559 13:18:56  ส่งรายงานล้านลดล้านเพิ่ม  มีไฟล์แนบ ด่วน
1465  เยาวลักษณ์ คำโนนงิ้ว รพ.สต.โพธิ์สัย รพ.สต.สวนจิก  27-07-2559 10:47:15  ฟอร์มรายงาน  มีไฟล์แนบ ด่วน
1464  มารศรี รพ.สต.หนองแวงควง สสอ.ศรีสมเด็จ  26-07-2559 13:34:57  ส่งรง.เบิกวัคซีนเดือน ส.ค.2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
1463  banjerdจ้า สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  26-07-2559 11:34:07  ขอความร่วมมือร่วมลงนามปฏิญาณตน วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ทำความดีถวายในหลวง ประจำปี 2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
1462  banjerdจ้า สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  26-07-2559 11:34:07  ขอความร่วมมือร่วมลงนามปฏิญาณตน วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ทำความดีถวายในหลวง ประจำปี 2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
1461  banjerdจ้า สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  26-07-2559 11:34:07  ขอความร่วมมือร่วมลงนามปฏิญาณตน วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ทำความดีถวายในหลวง ประจำปี 2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
1460  banjerdจ้า สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  26-07-2559 11:34:07  ขอความร่วมมือร่วมลงนามปฏิญาณตน วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ทำความดีถวายในหลวง ประจำปี 2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
1459  banjerdจ้า สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  26-07-2559 11:34:07  ขอความร่วมมือร่วมลงนามปฏิญาณตน วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ทำความดีถวายในหลวง ประจำปี 2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
1458  banjerdจ้า สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  26-07-2559 11:34:07  ขอความร่วมมือร่วมลงนามปฏิญาณตน วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ทำความดีถวายในหลวง ประจำปี 2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
1457  banjerdจ้า สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  26-07-2559 11:34:07  ขอความร่วมมือร่วมลงนามปฏิญาณตน วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ทำความดีถวายในหลวง ประจำปี 2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
1456  เยาวลักษณ์ คำโนนงิ้ว รพ.สต.โพธิ์สัย สสอ.ศรีสมเด็จ  25-07-2559 15:58:41  รายงานล้านลดล้านเพิ่ม  มีไฟล์แนบ ด่วน
1455  นายประมูลจันนะรา รพ.สต.สวนจิก ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  25-07-2559 15:39:51  สวนจิกส่ง 506. Zero report   - ด่วนมาก
1454  รพสต.บ้านบาก รพ.สต.บ้านบาก ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  25-07-2559 13:56:26  บ้านบาก ส่ง Zero Report 17-23 ก.ค.59   - ด่วน
1453  นายวรพจน์ บุ้งทอง งานควบคุมโรค(รพ) ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  25-07-2559 12:01:11  รายงาน 506 (475-479) -24 กรกฎาคม 2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
1452  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  25-07-2559 11:02:03  อบรมกินอยู่อย่างสง่าและอ้วนอันตราย ลดได้ง่ายๆ ด้วย 3 อ.  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
1451  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  25-07-2559 11:02:03  อบรมกินอยู่อย่างสง่าและอ้วนอันตราย ลดได้ง่ายๆ ด้วย 3 อ.  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
1450  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  25-07-2559 11:02:03  อบรมกินอยู่อย่างสง่าและอ้วนอันตราย ลดได้ง่ายๆ ด้วย 3 อ.  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
1449  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  25-07-2559 11:02:03  อบรมกินอยู่อย่างสง่าและอ้วนอันตราย ลดได้ง่ายๆ ด้วย 3 อ.  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
1448  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  25-07-2559 11:02:03  อบรมกินอยู่อย่างสง่าและอ้วนอันตราย ลดได้ง่ายๆ ด้วย 3 อ.  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
 
มีจำนวนทั้งหมด 6099 ข่าว รวม : 204 หน้า ย้อนกลับ[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155] 156 [157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203]หน้าถัดไป

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีสมเด็จ | คู่มือการใช้งาน | mansiri | ผู้ดูแลระบบ |