กรุณากรอก Username และ Password ให้ถูกต้อง

   
          
ประกาศ การส่งหนังสือ/เอกสารทางราชการ ขอให้สแกนเป็นไฟล์ pdf เท่านั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ (((คลิก)))

1164  banjerdจ้า สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  10-06-2559 15:19:45  ส่งสำเนาหนังสือแจ้งเตือนการระบาด  มีไฟล์แนบ ด่วน
1163  banjerdจ้า สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  10-06-2559 15:19:45  ส่งสำเนาหนังสือแจ้งเตือนการระบาด  มีไฟล์แนบ ด่วน
1162  banjerdจ้า สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  10-06-2559 15:19:45  ส่งสำเนาหนังสือแจ้งเตือนการระบาด  มีไฟล์แนบ ด่วน
1161  รพ.สต.โพธิ์สัย รพ.สต.โพธิ์สัย ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  10-06-2559 15:04:39  06ส่งรง5ส  มีไฟล์แนบ ด่วน
1160  นายวรพจน์ บุ้งทอง งานควบคุมโรค(รพ) ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  09-06-2559 15:05:40  ส่งรายงาน 506 (349-358) - 8 มิถุนายน 2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
1159  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ งานควบคุมโรค(รพ)  09-06-2559 14:24:51  การประเมินรับรองมาตรฐานทีม SRRT  มีไฟล์แนบ ด่วน
1158  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  09-06-2559 14:24:51  การประเมินรับรองมาตรฐานทีม SRRT  มีไฟล์แนบ ด่วน
1157  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  09-06-2559 14:24:51  การประเมินรับรองมาตรฐานทีม SRRT  มีไฟล์แนบ ด่วน
1156  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  09-06-2559 14:24:51  การประเมินรับรองมาตรฐานทีม SRRT  มีไฟล์แนบ ด่วน
1155  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  09-06-2559 14:24:51  การประเมินรับรองมาตรฐานทีม SRRT  มีไฟล์แนบ ด่วน
1154  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  09-06-2559 14:24:51  การประเมินรับรองมาตรฐานทีม SRRT  มีไฟล์แนบ ด่วน
1153  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  09-06-2559 14:24:51  การประเมินรับรองมาตรฐานทีม SRRT  มีไฟล์แนบ ด่วน
1152  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  09-06-2559 14:24:51  การประเมินรับรองมาตรฐานทีม SRRT  มีไฟล์แนบ ด่วน
1151  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  09-06-2559 14:17:51  รายงานผลการตรวจสอบภายในรอบ 6 เดือน ประจำปี 59   มีไฟล์แนบ ด่วน
1150  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  09-06-2559 14:17:51  รายงานผลการตรวจสอบภายในรอบ 6 เดือน ประจำปี 59   มีไฟล์แนบ ด่วน
1149  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  09-06-2559 14:17:51  รายงานผลการตรวจสอบภายในรอบ 6 เดือน ประจำปี 59   มีไฟล์แนบ ด่วน
1148  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  09-06-2559 14:17:51  รายงานผลการตรวจสอบภายในรอบ 6 เดือน ประจำปี 59   มีไฟล์แนบ ด่วน
1147  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  09-06-2559 14:17:51  รายงานผลการตรวจสอบภายในรอบ 6 เดือน ประจำปี 59   มีไฟล์แนบ ด่วน
1146  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  09-06-2559 14:17:51  รายงานผลการตรวจสอบภายในรอบ 6 เดือน ประจำปี 59   มีไฟล์แนบ ด่วน
1145  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  09-06-2559 14:17:51  รายงานผลการตรวจสอบภายในรอบ 6 เดือน ประจำปี 59   มีไฟล์แนบ ด่วน
1144  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  09-06-2559 11:31:57  รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ  มีไฟล์แนบ ด่วน
1143  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  09-06-2559 11:31:57  รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ  มีไฟล์แนบ ด่วน
1142  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  09-06-2559 11:31:57  รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ  มีไฟล์แนบ ด่วน
1141  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  09-06-2559 11:31:57  รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ  มีไฟล์แนบ ด่วน
1140  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  09-06-2559 11:30:03  การดำเนินการตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการติดต่อระหว่าง จนท.กับผู้ประกอบการผลิตยาสูบ  มีไฟล์แนบ ด่วน
1139  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  09-06-2559 11:30:03  การดำเนินการตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการติดต่อระหว่าง จนท.กับผู้ประกอบการผลิตยาสูบ  มีไฟล์แนบ ด่วน
1138  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  09-06-2559 11:30:03  การดำเนินการตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการติดต่อระหว่าง จนท.กับผู้ประกอบการผลิตยาสูบ  มีไฟล์แนบ ด่วน
1137  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  09-06-2559 11:30:03  การดำเนินการตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการติดต่อระหว่าง จนท.กับผู้ประกอบการผลิตยาสูบ  มีไฟล์แนบ ด่วน
1136  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  09-06-2559 11:30:03  การดำเนินการตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการติดต่อระหว่าง จนท.กับผู้ประกอบการผลิตยาสูบ  มีไฟล์แนบ ด่วน
1135  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  09-06-2559 11:30:03  การดำเนินการตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการติดต่อระหว่าง จนท.กับผู้ประกอบการผลิตยาสูบ  มีไฟล์แนบ ด่วน
 
มีจำนวนทั้งหมด 5786 ข่าว รวม : 193 หน้า ย้อนกลับ[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155] 156 [157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192]หน้าถัดไป

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีสมเด็จ | คู่มือการใช้งาน | mansiri | ผู้ดูแลระบบ |