กรุณากรอก Username และ Password ให้ถูกต้อง

   
          

ประกาศ

เนื่องจากเว็บไซต์ cupsrisomdej.net จะหมดอายุการช่ากับเอกชน ทั้งนี้จะไม่มีการต่ออายุ ฉะนั้น จึงขอให้ท่านดาวน์โหลดข้อมูลที่สำคัญเก็บไว้ ก่อนที่ระบบจะปิด ภายในเดือน เม.ย.63 และต่อไปให้ใช้ระบบ รับ-ส่งข้อมูล ใหม่ ใช้พื้นที่ของกรทรวงสาธารณสุข

http://sisomdet.moph.go.th/data/
v
v
((คลิก))
((ระบบรับ-ส่งข้อมูล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสมเด็จ ))

รายละเอียดการเข้าใช้งาน ติดต่อผู้ดูแลระบบ ไลน์ไอดี mansiri

1440  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  22-07-2559 13:49:21  การดำเนินงานตามมาตรการองค์การด้านความปลอดภัยทางถนน  มีไฟล์แนบ ด่วน
1439  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  22-07-2559 13:49:21  การดำเนินงานตามมาตรการองค์การด้านความปลอดภัยทางถนน  มีไฟล์แนบ ด่วน
1438  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  22-07-2559 13:49:21  การดำเนินงานตามมาตรการองค์การด้านความปลอดภัยทางถนน  มีไฟล์แนบ ด่วน
1437  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  22-07-2559 13:49:21  การดำเนินงานตามมาตรการองค์การด้านความปลอดภัยทางถนน  มีไฟล์แนบ ด่วน
1436  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  22-07-2559 13:49:21  การดำเนินงานตามมาตรการองค์การด้านความปลอดภัยทางถนน  มีไฟล์แนบ ด่วน
1435  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  22-07-2559 13:47:45  การเตรียมความพร้อม กรณีอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม ปี 2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
1434  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  22-07-2559 13:47:45  การเตรียมความพร้อม กรณีอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม ปี 2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
1433  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  22-07-2559 13:47:45  การเตรียมความพร้อม กรณีอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม ปี 2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
1432  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  22-07-2559 13:47:45  การเตรียมความพร้อม กรณีอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม ปี 2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
1431  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  22-07-2559 13:47:45  การเตรียมความพร้อม กรณีอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม ปี 2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
1430  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  22-07-2559 13:47:45  การเตรียมความพร้อม กรณีอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม ปี 2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
1429  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  22-07-2559 13:47:45  การเตรียมความพร้อม กรณีอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม ปี 2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
1428  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.บ้านบาก  22-07-2559 08:44:44  แจ้งโอนเงินครั้งที่ 14/2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
1427  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.โพธิ์สัย  22-07-2559 08:44:44  แจ้งโอนเงินครั้งที่ 14/2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
1426  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.สวนจิก  22-07-2559 08:44:44  แจ้งโอนเงินครั้งที่ 14/2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
1425  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.หนองใหญ่  22-07-2559 08:44:44  แจ้งโอนเงินครั้งที่ 14/2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
1424  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.เมืองเปลือย  22-07-2559 08:44:44  แจ้งโอนเงินครั้งที่ 14/2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
1423  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.หนองแวงควง  22-07-2559 08:44:44  แจ้งโอนเงินครั้งที่ 14/2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
1422  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.โพธิ์ทอง  22-07-2559 08:44:44  แจ้งโอนเงินครั้งที่ 14/2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
1421  ิbanjerdจ้า สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  21-07-2559 12:05:36  แบบตอบรับฯ  มีไฟล์แนบ ด่วน
1420  มานะ ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค สสอ.ศรีสมเด็จ  21-07-2559 11:37:07  หนังสือแจ้งพื้นที่ พอ.สว.  มีไฟล์แนบ ด่วน
1419  นายวรพจน์ บุ้งทอง งานควบคุมโรค(รพ) ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  21-07-2559 11:34:16  ส่งรายงาน 506 (457-471) - 20 กรกฎาคม 2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
1418  นภาพร รพ.สต.เมืองเปลือย ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  21-07-2559 10:09:57  ส่ง รง 506 1 ราย  มีไฟล์แนบ ด่วน
1417  นภาพร รพ.สต.เมืองเปลือย ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  20-07-2559 18:18:20  เมืองเปลือย ส่ง Zero Report 10 - 16 ก.ค.59  - ด่วน
1416  สุภาวดี รพ.สต.โพธิ์ทอง ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  18-07-2559 10:00:34  โพธิ์ทอง ส่ง Zero Report 10-16 ก.ค.59  - ด่วนมาก
1415  อัญชนา รพ.สต.หนองแวงควง ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  18-07-2559 08:50:15  ส่งzero report9 -16กค59  - ด่วนมาก
1414  รพ.สต.บ้านบาก รพ.สต.บ้านบาก ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  17-07-2559 19:26:13  บ้านบากส่ง 506 จำนวน 1 ราย  มีไฟล์แนบ ด่วน
1413  รพสต.บ้านบาก รพ.สต.บ้านบาก ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  17-07-2559 19:22:50   บ้านบาก ส่ง Zero report 10-16 ก.ค.59   - ด่วน
1412  วุฒิชัย รพ.สต.หนองใหญ่ ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  17-07-2559 12:39:53  Zeroreport 10-16 ก.ค.59  - ด่วนมาก
1411  รพ.สต.โพธิ์สัย รพ.สต.โพธิ์สัย งานข้อมูล/43แฟัม  17-07-2559 11:04:00  06ส่งultrasound  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
 
มีจำนวนทั้งหมด 6092 ข่าว รวม : 204 หน้า ย้อนกลับ[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156] 157 [158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203]หน้าถัดไป

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีสมเด็จ | คู่มือการใช้งาน | mansiri | ผู้ดูแลระบบ |