กรุณากรอก Username และ Password ให้ถูกต้อง

   
          
ประกาศ การส่งหนังสือ/เอกสารทางราชการ ขอให้สแกนเป็นไฟล์ pdf เท่านั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ (((คลิก)))

5290  anak สสอ.ศรีสมเด็จ กลุ่มงานเวชฯ  14-11-2561 14:35:21  ส่งแผนปี 62  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
5289  anak สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  14-11-2561 14:35:21  ส่งแผนปี 62  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
5288  anak สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  14-11-2561 14:35:21  ส่งแผนปี 62  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
5287  anak สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  14-11-2561 14:35:21  ส่งแผนปี 62  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
5286  anak สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  14-11-2561 14:35:21  ส่งแผนปี 62  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
5285  anak สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  14-11-2561 14:35:21  ส่งแผนปี 62  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
5284  anak สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  14-11-2561 14:35:21  ส่งแผนปี 62  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
5283  anak สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  14-11-2561 14:35:21  ส่งแผนปี 62  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
5282  บรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  14-11-2561 14:35:06  การดำเนินงานโครงการ"3ล้าน3ปีเลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน ปีที่ 3  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
5281  บรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  14-11-2561 14:35:06  การดำเนินงานโครงการ"3ล้าน3ปีเลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน ปีที่ 3  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
5280  บรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  14-11-2561 14:35:06  การดำเนินงานโครงการ"3ล้าน3ปีเลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน ปีที่ 3  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
5279  บรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  14-11-2561 14:35:06  การดำเนินงานโครงการ"3ล้าน3ปีเลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน ปีที่ 3  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
5278  บรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  14-11-2561 14:35:06  การดำเนินงานโครงการ"3ล้าน3ปีเลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน ปีที่ 3  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
5277  บรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  14-11-2561 14:35:06  การดำเนินงานโครงการ"3ล้าน3ปีเลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน ปีที่ 3  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
5276  บรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  14-11-2561 14:35:06  การดำเนินงานโครงการ"3ล้าน3ปีเลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน ปีที่ 3  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
5275  บรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  14-11-2561 14:26:35  การรายงานการจัดระบบสุขาภิบาลฯของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
5274  บรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  14-11-2561 14:26:35  การรายงานการจัดระบบสุขาภิบาลฯของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
5273  บรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  14-11-2561 14:26:35  การรายงานการจัดระบบสุขาภิบาลฯของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
5272  บรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  14-11-2561 14:26:35  การรายงานการจัดระบบสุขาภิบาลฯของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
5271  บรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  14-11-2561 14:26:35  การรายงานการจัดระบบสุขาภิบาลฯของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
5270  บรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  14-11-2561 14:26:35  การรายงานการจัดระบบสุขาภิบาลฯของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
5269  บรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  14-11-2561 14:26:35  การรายงานการจัดระบบสุขาภิบาลฯของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
5268  anak สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  14-11-2561 11:50:03  ส่งแผนปี 62  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
5267  anak สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  14-11-2561 11:50:03  ส่งแผนปี 62  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
5266  anak สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  14-11-2561 11:50:03  ส่งแผนปี 62  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
5265  anak สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  14-11-2561 11:50:03  ส่งแผนปี 62  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
5264  anak สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  14-11-2561 11:50:03  ส่งแผนปี 62  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
5263  anak สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  14-11-2561 11:50:03  ส่งแผนปี 62  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
5262  anak สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  14-11-2561 11:50:03  ส่งแผนปี 62  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
5261  นภาพร รพ.สต.เมืองเปลือย งานการเงิน(รพ)  14-11-2561 10:09:35  ส่ง MPI เดือน ต.ค.61  มีไฟล์แนบ ด่วน
 
มีจำนวนทั้งหมด 5705 ข่าว รวม : 191 หน้า ย้อนกลับ[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15] 16 [17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190]หน้าถัดไป

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีสมเด็จ | คู่มือการใช้งาน | mansiri | ผู้ดูแลระบบ |