กรุณากรอก Username และ Password ให้ถูกต้อง

   
          

ประกาศ

เนื่องจากเว็บไซต์ cupsrisomdej.net จะหมดอายุการช่ากับเอกชน ทั้งนี้จะไม่มีการต่ออายุ ฉะนั้น จึงขอให้ท่านดาวน์โหลดข้อมูลที่สำคัญเก็บไว้ ก่อนที่ระบบจะปิด ภายในเดือน เม.ย.63 และต่อไปให้ใช้ระบบ รับ-ส่งข้อมูล ใหม่ ใช้พื้นที่ของกรทรวงสาธารณสุข

http://sisomdet.moph.go.th/data/
v
v
((คลิก))
((ระบบรับ-ส่งข้อมูล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสมเด็จ ))

รายละเอียดการเข้าใช้งาน ติดต่อผู้ดูแลระบบ ไลน์ไอดี mansiri

1267  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  29-06-2559 11:49:26  (ผู้รับผิดชอบงาน) ผู้สูงอายุ ผู้พิการ  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
1266  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  29-06-2559 11:49:26  (ผู้รับผิดชอบงาน) ผู้สูงอายุ ผู้พิการ  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
1265  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  29-06-2559 11:49:26  (ผู้รับผิดชอบงาน) ผู้สูงอายุ ผู้พิการ  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
1264  มารศรี รพ.สต.หนองแวงควง กลุ่มงานเวชฯ  29-06-2559 10:58:25  ส่งรง.อนามัยแม่และเด็กเดือน มิ.ย.2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
1263  มารศรี รพ.สต.หนองแวงควง สสอ.ศรีสมเด็จ  29-06-2559 10:57:22  ส่ง รง.เบิกวัคซีนเดือน มิ.ย.2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
1262  จุฑามาศ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.หนองใหญ่  28-06-2559 15:41:25  ส่งคืน MPI พ.ค.59  มีไฟล์แนบ ด่วน
1261  จุฑามาศ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.สวนจิก  28-06-2559 15:40:51  ส่งคืน MPI พ.ค.59  มีไฟล์แนบ ด่วน
1260  วุฒิชัย รพ.สต.หนองใหญ่ งานการเงิน(รพ)  28-06-2559 13:11:21  MPI พฤษภาคม 2559  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
1259  จุฑามาศ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.โพธิ์ทอง  27-06-2559 19:08:13  ส่งคืน MPI พ.ค.59  มีไฟล์แนบ ด่วน
1258  จุฑามาศ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.หนองแวงควง  27-06-2559 19:07:31  ส่งคืน MPI พ.ค.59  มีไฟล์แนบ ด่วน
1257  จุฑามาศ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.เมืองเปลือย  27-06-2559 19:06:59  ส่งคืน MPI พ.ค.59  มีไฟล์แนบ ด่วน
1256  จุฑามาศ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.โพธิ์สัย  27-06-2559 19:06:26  ส่งคืน MPI พ.ค.59  มีไฟล์แนบ ด่วน
1255  จุฑามาศ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.บ้านบาก  27-06-2559 19:05:57  ส่งคืน MPI พ.ค.59  มีไฟล์แนบ ด่วน
1254  นิติพร หานนท์ รพ.สต.โพธิ์สัย สสอ.ศรีสมเด็จ  27-06-2559 16:05:44  หนังสือขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการออกกำลังกายด้วยวิธีการเต้นบาสโลบ  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
1253  นายประมูล จันนะรา รพ.สต.สวนจิก งานการเงิน(รพ)  27-06-2559 14:36:25  สวนจิกส่ง mpi  มีไฟล์แนบ ด่วน
1252  อัญชนา รพ.สต.หนองแวงควง ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  27-06-2559 14:22:57  ส่ง 506   มีไฟล์แนบ ด่วน
1251  กุลทรัพย์ ลุนนี รพ.สต.โพธิ์สัย สสอ.ศรีสมเด็จ  27-06-2559 14:10:02  ส่งผลงาน9เดือนค่ะ  มีไฟล์แนบ ด่วน
1250  นิติพร หานนท์ รพ.สต.โพธิ์สัย กลุ่มการพยาบาล  27-06-2559 10:30:47  ประวัติการฝากครรภ์ ผกาสินี สงเคราะห์  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
1249  นายวรพจน์ บุ้งทอง งานควบคุมโรค(รพ) ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  26-06-2559 11:04:58  ส่งรายงาน 506 (403-409 ) - 25 มิถุนายน 2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
1248  วุฒิชัย รพ.สต.หนองใหญ่ ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  26-06-2559 09:34:10  zeroreport 19-25 มิ.ย. 59  - ด่วนที่สุด
1247  สุภาวดี รพ.สต.โพธิ์ทอง ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  25-06-2559 08:53:50  โพธิ์ทอง ส่ง 506 1 ราย  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
1246  กุลทรัพย์ ลุนนี รพ.สต.โพธิ์สัย ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  24-06-2559 15:08:56  ส่งรง.506 วันที่ 22-24มิ.ย.59จำนวนำ3รายคร้า  มีไฟล์แนบ ด่วน
1245  รพ.สต.โพธิ์สัย รพ.สต.โพธิ์สัย ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  24-06-2559 11:23:59  รายงาน5ส  มีไฟล์แนบ ด่วน
1244  รพสต.บ้านบาก รพ.สต.บ้านบาก ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  24-06-2559 06:18:19  บ้านบากส่งกิจกรรมโรคไข้เลือดออก  มีไฟล์แนบ ด่วน
1243  พิสมัย จันทรสมัย รพ.สต.เมืองเปลือย สสอ.ศรีสมเด็จ  23-06-2559 17:26:21  ผลงาน 9 เดือน  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
1242  วุฒิชัย สิงห์บุตรา รพ.สต.หนองใหญ่ ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  23-06-2559 16:30:19  กิจกรรมการดำเนินงานไข้เลือดออก  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
1241  อัญชนา รพ.สต.หนองแวงควง งานการเงิน(รพ)  23-06-2559 16:02:14  MPI เดือน พ.ค..59  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
1240  รพสต.บ้านบาก รพ.สต.บ้านบาก สสอ.ศรีสมเด็จ  23-06-2559 15:22:51  บ้านบาก ส่งผลงาน 9 เดือน  มีไฟล์แนบ ด่วน
1239  รพสต.บ้านบาก รพ.สต.บ้านบาก งานการเงิน(รพ)  23-06-2559 14:43:49  MPI รพสต.บ้านบาก เดือน พฤษภาคม 2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
1238  นายประมูล จันนะรา รพ.สต.สวนจิก สสอ.ศรีสมเด็จ  23-06-2559 14:27:23  สวนจิกส่งผลงาน 9 เดือน  มีไฟล์แนบ ด่วน
 
มีจำนวนทั้งหมด 6099 ข่าว รวม : 204 หน้า ย้อนกลับ[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162] 163 [164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203]หน้าถัดไป

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีสมเด็จ | คู่มือการใช้งาน | mansiri | ผู้ดูแลระบบ |