กรุณากรอก Username และ Password ให้ถูกต้อง

   
          

ประกาศ

เนื่องจากเว็บไซต์ cupsrisomdej.net จะหมดอายุการช่ากับเอกชน ทั้งนี้จะไม่มีการต่ออายุ ฉะนั้น จึงขอให้ท่านดาวน์โหลดข้อมูลที่สำคัญเก็บไว้ ก่อนที่ระบบจะปิด ภายในเดือน เม.ย.63 และต่อไปให้ใช้ระบบ รับ-ส่งข้อมูล ใหม่ ใช้พื้นที่ของกรทรวงสาธารณสุข

http://sisomdet.moph.go.th/data/
v
v
((คลิก))
((ระบบรับ-ส่งข้อมูล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสมเด็จ ))

รายละเอียดการเข้าใช้งาน ติดต่อผู้ดูแลระบบ ไลน์ไอดี mansiri

1207  Anak สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  20-06-2559 14:04:13  ขอให้ส่งผลงานตามตัวชี้วัดรอบ 6 เดือน  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
1206  Anak สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  20-06-2559 14:04:13  ขอให้ส่งผลงานตามตัวชี้วัดรอบ 6 เดือน  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
1205  Anak สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  20-06-2559 14:04:13  ขอให้ส่งผลงานตามตัวชี้วัดรอบ 6 เดือน  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
1204  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  20-06-2559 13:20:38  เชิญประชุมบันทึกข้อมูลการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ(CPP)  มีไฟล์แนบ ด่วน
1203  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  20-06-2559 13:20:38  เชิญประชุมบันทึกข้อมูลการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ(CPP)  มีไฟล์แนบ ด่วน
1202  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  20-06-2559 13:20:38  เชิญประชุมบันทึกข้อมูลการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ(CPP)  มีไฟล์แนบ ด่วน
1201  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  20-06-2559 13:18:10  เชิญประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การควบคุมโรค(ไข้เลือดออก)  มีไฟล์แนบ ด่วน
1200  อัญชนา รพ.สต.หนองแวงควง ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  20-06-2559 10:12:42  ส่งzero report 12-18 มิ.ย.59  - ด่วน
1199  นภาพร รพ.สต.เมืองเปลือย ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  20-06-2559 09:30:45  เมืองเปลือย ส่ง Zero Report 12-18 มิ.ย.59  - ด่วน
1198  สุภาวดี รพ.สต.โพธิ์ทอง ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  20-06-2559 09:21:20  โพธิ์ทอง ส่ง Zero Report 12-18 มิ.ย.59  - ด่วนมาก
1197  สุภาวดี รพ.สต.โพธิ์ทอง ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  20-06-2559 09:21:16  โพธิ์ทอง ส่ง Zero Report 12-18 มิ.ย.59  - ด่วนมาก
1196  สุภาวดี รพ.สต.โพธิ์ทอง ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  20-06-2559 09:21:12  โพธิ์ทอง ส่ง Zero Report 12-18 มิ.ย.59  - ด่วนมาก
1195  รพสต.บ้านบาก รพ.สต.บ้านบาก ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  17-06-2559 15:26:56  บ้านบากส่ง 506 จำนวน 1 ราย  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
1194  นายวรพจน์ บุ้งทอง งานควบคุมโรค(รพ) ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  17-06-2559 14:46:59  ส่งรายงาน 506 (370-383)-16 มิถุนายน 2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
1193  กุลทรัพย์ ลุนนี รพ.สต.โพธิ์สัย ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  15-06-2559 15:34:22  ส่งรง.506 วันที่ 13-15มิย59จำนวน3รายคร้า  มีไฟล์แนบ ด่วน
1192  อัญชนา รพ.สต.หนองแวงควง งานข้อมูล/43แฟัม  14-06-2559 21:00:03  43 แฟ้ม พ.ค.แก้ไขแล้ว  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
1191  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  14-06-2559 16:00:40  เชิญประชุมพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ ปี ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑ ( ๑ เมษายน ๒๕๕๙ )  มีไฟล์แนบ ด่วน
1190  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  14-06-2559 16:00:40  เชิญประชุมพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ ปี ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑ ( ๑ เมษายน ๒๕๕๙ )  มีไฟล์แนบ ด่วน
1189  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  14-06-2559 16:00:40  เชิญประชุมพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ ปี ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑ ( ๑ เมษายน ๒๕๕๙ )  มีไฟล์แนบ ด่วน
1188  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  14-06-2559 16:00:40  เชิญประชุมพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ ปี ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑ ( ๑ เมษายน ๒๕๕๙ )  มีไฟล์แนบ ด่วน
1187  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  14-06-2559 16:00:40  เชิญประชุมพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ ปี ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑ ( ๑ เมษายน ๒๕๕๙ )  มีไฟล์แนบ ด่วน
1186  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  14-06-2559 16:00:40  เชิญประชุมพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ ปี ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑ ( ๑ เมษายน ๒๕๕๙ )  มีไฟล์แนบ ด่วน
1185  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  14-06-2559 16:00:40  เชิญประชุมพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ ปี ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑ ( ๑ เมษายน ๒๕๕๙ )  มีไฟล์แนบ ด่วน
1184  นิติพร หานนท์ รพ.สต.โพธิ์สัย งานพัสดุ(รพ)  14-06-2559 13:28:50  ส่งใบเบิกพัสดุรพ.สต.โพธิ์สัย  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
1183  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  14-06-2559 09:00:48  เชิญประชุม Nectec/หมอครอบครัว  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
1182  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  14-06-2559 09:00:48  เชิญประชุม Nectec/หมอครอบครัว  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
1181  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  14-06-2559 09:00:48  เชิญประชุม Nectec/หมอครอบครัว  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
1180  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  14-06-2559 09:00:48  เชิญประชุม Nectec/หมอครอบครัว  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
1179  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  14-06-2559 09:00:48  เชิญประชุม Nectec/หมอครอบครัว  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
1178  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  14-06-2559 09:00:48  เชิญประชุม Nectec/หมอครอบครัว  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
 
มีจำนวนทั้งหมด 6099 ข่าว รวม : 204 หน้า ย้อนกลับ[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164] 165 [166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203]หน้าถัดไป

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีสมเด็จ | คู่มือการใช้งาน | mansiri | ผู้ดูแลระบบ |