กรุณากรอก Username และ Password ให้ถูกต้อง

   
          

ประกาศ

เนื่องจากเว็บไซต์ cupsrisomdej.net จะหมดอายุการช่ากับเอกชน ทั้งนี้จะไม่มีการต่ออายุ ฉะนั้น จึงขอให้ท่านดาวน์โหลดข้อมูลที่สำคัญเก็บไว้ ก่อนที่ระบบจะปิด ภายในเดือน เม.ย.63 และต่อไปให้ใช้ระบบ รับ-ส่งข้อมูล ใหม่ ใช้พื้นที่ของกรทรวงสาธารณสุข

http://sisomdet.moph.go.th/data/
v
v
((คลิก))
((ระบบรับ-ส่งข้อมูล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสมเด็จ ))

รายละเอียดการเข้าใช้งาน ติดต่อผู้ดูแลระบบ ไลน์ไอดี mansiri

1154  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  09-06-2559 14:24:51  การประเมินรับรองมาตรฐานทีม SRRT  มีไฟล์แนบ ด่วน
1153  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  09-06-2559 14:24:51  การประเมินรับรองมาตรฐานทีม SRRT  มีไฟล์แนบ ด่วน
1152  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  09-06-2559 14:24:51  การประเมินรับรองมาตรฐานทีม SRRT  มีไฟล์แนบ ด่วน
1151  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  09-06-2559 14:17:51  รายงานผลการตรวจสอบภายในรอบ 6 เดือน ประจำปี 59   มีไฟล์แนบ ด่วน
1150  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  09-06-2559 14:17:51  รายงานผลการตรวจสอบภายในรอบ 6 เดือน ประจำปี 59   มีไฟล์แนบ ด่วน
1149  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  09-06-2559 14:17:51  รายงานผลการตรวจสอบภายในรอบ 6 เดือน ประจำปี 59   มีไฟล์แนบ ด่วน
1148  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  09-06-2559 14:17:51  รายงานผลการตรวจสอบภายในรอบ 6 เดือน ประจำปี 59   มีไฟล์แนบ ด่วน
1147  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  09-06-2559 14:17:51  รายงานผลการตรวจสอบภายในรอบ 6 เดือน ประจำปี 59   มีไฟล์แนบ ด่วน
1146  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  09-06-2559 14:17:51  รายงานผลการตรวจสอบภายในรอบ 6 เดือน ประจำปี 59   มีไฟล์แนบ ด่วน
1145  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  09-06-2559 14:17:51  รายงานผลการตรวจสอบภายในรอบ 6 เดือน ประจำปี 59   มีไฟล์แนบ ด่วน
1144  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  09-06-2559 11:31:57  รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ  มีไฟล์แนบ ด่วน
1143  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  09-06-2559 11:31:57  รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ  มีไฟล์แนบ ด่วน
1142  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  09-06-2559 11:31:57  รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ  มีไฟล์แนบ ด่วน
1141  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  09-06-2559 11:31:57  รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ  มีไฟล์แนบ ด่วน
1140  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  09-06-2559 11:30:03  การดำเนินการตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการติดต่อระหว่าง จนท.กับผู้ประกอบการผลิตยาสูบ  มีไฟล์แนบ ด่วน
1139  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  09-06-2559 11:30:03  การดำเนินการตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการติดต่อระหว่าง จนท.กับผู้ประกอบการผลิตยาสูบ  มีไฟล์แนบ ด่วน
1138  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  09-06-2559 11:30:03  การดำเนินการตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการติดต่อระหว่าง จนท.กับผู้ประกอบการผลิตยาสูบ  มีไฟล์แนบ ด่วน
1137  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  09-06-2559 11:30:03  การดำเนินการตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการติดต่อระหว่าง จนท.กับผู้ประกอบการผลิตยาสูบ  มีไฟล์แนบ ด่วน
1136  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  09-06-2559 11:30:03  การดำเนินการตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการติดต่อระหว่าง จนท.กับผู้ประกอบการผลิตยาสูบ  มีไฟล์แนบ ด่วน
1135  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  09-06-2559 11:30:03  การดำเนินการตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการติดต่อระหว่าง จนท.กับผู้ประกอบการผลิตยาสูบ  มีไฟล์แนบ ด่วน
1134  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  09-06-2559 11:30:03  การดำเนินการตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการติดต่อระหว่าง จนท.กับผู้ประกอบการผลิตยาสูบ  มีไฟล์แนบ ด่วน
1133  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  09-06-2559 11:27:45  ส่งประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  มีไฟล์แนบ ด่วน
1132  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  09-06-2559 11:27:45  ส่งประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  มีไฟล์แนบ ด่วน
1131  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  09-06-2559 11:27:45  ส่งประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  มีไฟล์แนบ ด่วน
1130  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  09-06-2559 11:27:45  ส่งประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  มีไฟล์แนบ ด่วน
1129  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  09-06-2559 11:27:45  ส่งประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  มีไฟล์แนบ ด่วน
1128  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  09-06-2559 11:27:45  ส่งประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  มีไฟล์แนบ ด่วน
1127  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  09-06-2559 11:27:45  ส่งประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  มีไฟล์แนบ ด่วน
1126  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  09-06-2559 11:24:56  แนวทางการจัดการสาธารณภัยในสถานการณ์ฉุกเฉิน  มีไฟล์แนบ ด่วน
1125  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  09-06-2559 11:24:56  แนวทางการจัดการสาธารณภัยในสถานการณ์ฉุกเฉิน  มีไฟล์แนบ ด่วน
 
มีจำนวนทั้งหมด 6106 ข่าว รวม : 204 หน้า ย้อนกลับ[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166] 167 [168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203]หน้าถัดไป

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีสมเด็จ | คู่มือการใช้งาน | mansiri | ผู้ดูแลระบบ |