กรุณากรอก Username และ Password ให้ถูกต้อง

   
          
ประกาศ การส่งหนังสือ/เอกสารทางราชการ ขอให้สแกนเป็นไฟล์ pdf เท่านั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ (((คลิก)))

722  นายวรพจน์ บุ้งทอง งานควบคุมโรค(รพ) ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  11-04-2559 15:01:14  ส่งรายงาน 506 ( 222 - 227 ) - 10 เมษายน 2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
721  อรุณี รพ.สต.สวนจิก สสอ.ศรีสมเด็จ  11-04-2559 11:36:26  ส่งแบบสำรวจพฤติกรรมการกินเค็ม  มีไฟล์แนบ ด่วน
720  นายประมูล จันนะรา รพ.สต.สวนจิก ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  11-04-2559 09:56:33  สวนจิกส่ง รง.506 zero report  - ด่วน
719  อัญชนา รพ.สต.หนองแวงควง ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  11-04-2559 09:37:18  ส่งรายงานลูกน้ำรายสัปดาห์  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
718  อัญชนา รพ.สต.หนองแวงควง ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  11-04-2559 09:19:02  ส่ง zero report 2-10 เม.ย.59  - ด่วน
717  นภาพร รพ.สต.เมืองเปลือย ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  11-04-2559 08:42:55   รพ.สต.เมืองเปลือยส่ง Zero report 3 เม.ย.59 - 9 เม.ย.59  - ด่วน
716  โพธิ์สัย รพ.สต.โพธิ์สัย ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  10-04-2559 10:46:24  รายงาน5ส  มีไฟล์แนบ ด่วน
715  สุภาวดี รพ.สต.โพธิ์ทอง ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  10-04-2559 10:33:24  โพธิ์ทอง ส่ง HI 8 เม.ย.59  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
714  วุฒิชัย สิงห์บุตรา รพ.สต.หนองใหญ่ ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  09-04-2559 09:05:14  รายงานค่าความชุกลูกน้ำ และ 5 ส.ประจำสัปดาห์  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
713  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  08-04-2559 22:45:45  การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุบัติเหตุฉุกเฉินและสาธารณภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2559  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
712  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  08-04-2559 22:45:45  การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุบัติเหตุฉุกเฉินและสาธารณภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2559  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
711  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  08-04-2559 22:45:45  การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุบัติเหตุฉุกเฉินและสาธารณภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2559  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
710  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  08-04-2559 22:45:45  การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุบัติเหตุฉุกเฉินและสาธารณภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2559  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
709  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  08-04-2559 22:45:45  การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุบัติเหตุฉุกเฉินและสาธารณภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2559  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
708  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  08-04-2559 22:45:45  การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุบัติเหตุฉุกเฉินและสาธารณภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2559  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
707  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  08-04-2559 22:45:45  การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุบัติเหตุฉุกเฉินและสาธารณภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2559  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
706  นายวรพจน์ บุ้งทอง งานควบคุมโรค(รพ) ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  08-04-2559 16:13:31  ส่งรายงาน 506 ( 216 - 221 ) - 7 เมษายน 2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
705  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  08-04-2559 15:50:24  แจ้งประชุมพัฒนาความรอบรู้และพฤติกรรมฯ  มีไฟล์แนบ ด่วน
704  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  08-04-2559 15:50:24  แจ้งประชุมพัฒนาความรอบรู้และพฤติกรรมฯ  มีไฟล์แนบ ด่วน
703  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  08-04-2559 14:13:50  ผลการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
702  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  08-04-2559 14:13:50  ผลการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
701  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  08-04-2559 14:13:50  ผลการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
700  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  08-04-2559 14:13:50  ผลการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
699  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  08-04-2559 14:13:50  ผลการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
698  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  08-04-2559 14:13:50  ผลการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
697  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  08-04-2559 14:13:50  ผลการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
696  สุรัชฎา โยคะสัย รพ.สต.หนองใหญ่ สสอ.ศรีสมเด็จ  08-04-2559 13:37:49  พฤติกรรมกินเค็ม  มีไฟล์แนบ ด่วน
695  รวงทอง รพ.สต.โพธิ์ทอง สสอ.ศรีสมเด็จ  08-04-2559 12:03:30  พฤติกรรมสัปดาห์ลดเค็ม  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
694  รพ.สต.บ้านบาก รพ.สต.บ้านบาก งานข้อมูล/43แฟัม  08-04-2559 10:30:35  บ้านบากส่ง 43 แฟ้ม เดือนมีนาคม 2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
693  นภาพร รพ.สต.เมืองเปลือย งานข้อมูล/43แฟัม  08-04-2559 10:18:01  43 แฟ้มเดือน มี.ค.59   มีไฟล์แนบ ด่วน
 
มีจำนวนทั้งหมด 5705 ข่าว รวม : 191 หน้า ย้อนกลับ[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167] 168 [169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190]หน้าถัดไป

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีสมเด็จ | คู่มือการใช้งาน | mansiri | ผู้ดูแลระบบ |