กรุณากรอก Username และ Password ให้ถูกต้อง

   
          

ประกาศ

เนื่องจากเว็บไซต์ cupsrisomdej.net จะหมดอายุการช่ากับเอกชน ทั้งนี้จะไม่มีการต่ออายุ ฉะนั้น จึงขอให้ท่านดาวน์โหลดข้อมูลที่สำคัญเก็บไว้ ก่อนที่ระบบจะปิด ภายในเดือน เม.ย.63 และต่อไปให้ใช้ระบบ รับ-ส่งข้อมูล ใหม่ ใช้พื้นที่ของกรทรวงสาธารณสุข

http://sisomdet.moph.go.th/data/
v
v
((คลิก))
((ระบบรับ-ส่งข้อมูล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสมเด็จ ))

รายละเอียดการเข้าใช้งาน ติดต่อผู้ดูแลระบบ ไลน์ไอดี mansiri

1087  นางเยาวลักษณ์ พลเยี่ยม กลุ่มงานเวชฯ รพ.สต.โพธิ์สัย  08-06-2559 09:26:48  ขอเชิญผู้รับผิดชอบงานอนามัยแมเและเด็กเข้าร่วมประชุมในวันที่9 มิถุนายน 2559 เวลา13.30 น.  - ด่วน
1086  นางเยาวลักษณ์ พลเยี่ยม กลุ่มงานเวชฯ รพ.สต.สวนจิก  08-06-2559 09:26:48  ขอเชิญผู้รับผิดชอบงานอนามัยแมเและเด็กเข้าร่วมประชุมในวันที่9 มิถุนายน 2559 เวลา13.30 น.  - ด่วน
1085  นางเยาวลักษณ์ พลเยี่ยม กลุ่มงานเวชฯ รพ.สต.หนองใหญ่  08-06-2559 09:26:48  ขอเชิญผู้รับผิดชอบงานอนามัยแมเและเด็กเข้าร่วมประชุมในวันที่9 มิถุนายน 2559 เวลา13.30 น.  - ด่วน
1084  นางเยาวลักษณ์ พลเยี่ยม กลุ่มงานเวชฯ รพ.สต.เมืองเปลือย  08-06-2559 09:26:48  ขอเชิญผู้รับผิดชอบงานอนามัยแมเและเด็กเข้าร่วมประชุมในวันที่9 มิถุนายน 2559 เวลา13.30 น.  - ด่วน
1083  นางเยาวลักษณ์ พลเยี่ยม กลุ่มงานเวชฯ รพ.สต.หนองแวงควง  08-06-2559 09:26:48  ขอเชิญผู้รับผิดชอบงานอนามัยแมเและเด็กเข้าร่วมประชุมในวันที่9 มิถุนายน 2559 เวลา13.30 น.  - ด่วน
1082  นางเยาวลักษณ์ พลเยี่ยม กลุ่มงานเวชฯ รพ.สต.โพธิ์ทอง  08-06-2559 09:26:48  ขอเชิญผู้รับผิดชอบงานอนามัยแมเและเด็กเข้าร่วมประชุมในวันที่9 มิถุนายน 2559 เวลา13.30 น.  - ด่วน
1081  เยาวลักษณ์ พลเยี่ยม กลุ่มงานเวชฯ สสอ.ศรีสมเด็จ  08-06-2559 09:18:34  วาระการประชุมครั้งที่แล้ว 9 มกราคม 2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
1080  เยาวลักษณ์ พลเยี่ยม กลุ่มงานเวชฯ รพ.สต.บ้านบาก  08-06-2559 09:18:34  วาระการประชุมครั้งที่แล้ว 9 มกราคม 2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
1079  เยาวลักษณ์ พลเยี่ยม กลุ่มงานเวชฯ รพ.สต.โพธิ์สัย  08-06-2559 09:18:34  วาระการประชุมครั้งที่แล้ว 9 มกราคม 2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
1078  เยาวลักษณ์ พลเยี่ยม กลุ่มงานเวชฯ รพ.สต.สวนจิก  08-06-2559 09:18:34  วาระการประชุมครั้งที่แล้ว 9 มกราคม 2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
1077  เยาวลักษณ์ พลเยี่ยม กลุ่มงานเวชฯ รพ.สต.หนองใหญ่  08-06-2559 09:18:34  วาระการประชุมครั้งที่แล้ว 9 มกราคม 2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
1076  เยาวลักษณ์ พลเยี่ยม กลุ่มงานเวชฯ รพ.สต.เมืองเปลือย  08-06-2559 09:18:34  วาระการประชุมครั้งที่แล้ว 9 มกราคม 2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
1075  เยาวลักษณ์ พลเยี่ยม กลุ่มงานเวชฯ รพ.สต.หนองแวงควง  08-06-2559 09:18:34  วาระการประชุมครั้งที่แล้ว 9 มกราคม 2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
1074  เยาวลักษณ์ พลเยี่ยม กลุ่มงานเวชฯ รพ.สต.โพธิ์ทอง  08-06-2559 09:18:34  วาระการประชุมครั้งที่แล้ว 9 มกราคม 2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
1073  ละเอียด ชำนาญ งานข้อมูล/43แฟัม สสอ.ศรีสมเด็จ  07-06-2559 15:41:07  เอกสารการประชุมIC 7มิ.ย 2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
1072  ละเอียด ชำนาญ งานข้อมูล/43แฟัม รพ.สต.บ้านบาก  07-06-2559 15:41:07  เอกสารการประชุมIC 7มิ.ย 2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
1071  ละเอียด ชำนาญ งานข้อมูล/43แฟัม รพ.สต.โพธิ์สัย  07-06-2559 15:41:07  เอกสารการประชุมIC 7มิ.ย 2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
1070  ละเอียด ชำนาญ งานข้อมูล/43แฟัม รพ.สต.สวนจิก  07-06-2559 15:41:07  เอกสารการประชุมIC 7มิ.ย 2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
1069  ละเอียด ชำนาญ งานข้อมูล/43แฟัม รพ.สต.หนองใหญ่  07-06-2559 15:41:07  เอกสารการประชุมIC 7มิ.ย 2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
1068  ละเอียด ชำนาญ งานข้อมูล/43แฟัม รพ.สต.เมืองเปลือย  07-06-2559 15:41:07  เอกสารการประชุมIC 7มิ.ย 2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
1067  ละเอียด ชำนาญ งานข้อมูล/43แฟัม รพ.สต.หนองแวงควง  07-06-2559 15:41:07  เอกสารการประชุมIC 7มิ.ย 2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
1066  ละเอียด ชำนาญ งานข้อมูล/43แฟัม รพ.สต.โพธิ์ทอง  07-06-2559 15:41:07  เอกสารการประชุมIC 7มิ.ย 2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
1065  ละเอียด ชำนาญ งานข้อมูล/43แฟัม สสอ.ศรีสมเด็จ  07-06-2559 15:40:18  เอกสารการประชุมIC 7มิ.ย 2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
1064  ละเอียด ชำนาญ งานข้อมูล/43แฟัม รพ.สต.บ้านบาก  07-06-2559 15:40:18  เอกสารการประชุมIC 7มิ.ย 2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
1063  ละเอียด ชำนาญ งานข้อมูล/43แฟัม รพ.สต.โพธิ์สัย  07-06-2559 15:40:18  เอกสารการประชุมIC 7มิ.ย 2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
1062  ละเอียด ชำนาญ งานข้อมูล/43แฟัม รพ.สต.สวนจิก  07-06-2559 15:40:18  เอกสารการประชุมIC 7มิ.ย 2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
1061  ละเอียด ชำนาญ งานข้อมูล/43แฟัม รพ.สต.หนองใหญ่  07-06-2559 15:40:18  เอกสารการประชุมIC 7มิ.ย 2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
1060  ละเอียด ชำนาญ งานข้อมูล/43แฟัม รพ.สต.เมืองเปลือย  07-06-2559 15:40:18  เอกสารการประชุมIC 7มิ.ย 2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
1059  ละเอียด ชำนาญ งานข้อมูล/43แฟัม รพ.สต.หนองแวงควง  07-06-2559 15:40:18  เอกสารการประชุมIC 7มิ.ย 2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
1058  ละเอียด ชำนาญ งานข้อมูล/43แฟัม รพ.สต.โพธิ์ทอง  07-06-2559 15:40:18  เอกสารการประชุมIC 7มิ.ย 2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
 
มีจำนวนทั้งหมด 6099 ข่าว รวม : 204 หน้า ย้อนกลับ[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168] 169 [170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203]หน้าถัดไป

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีสมเด็จ | คู่มือการใช้งาน | mansiri | ผู้ดูแลระบบ |