กรุณากรอก Username และ Password ให้ถูกต้อง

   
          
ประกาศ การส่งหนังสือ/เอกสารทางราชการ ขอให้สแกนเป็นไฟล์ pdf เท่านั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ (((คลิก)))

5075  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  02-08-2561 09:15:38  วาระประชุมประจำเดือน ก.ค.61  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
5074  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  02-08-2561 09:15:38  วาระประชุมประจำเดือน ก.ค.61  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
5073  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  02-08-2561 09:15:38  วาระประชุมประจำเดือน ก.ค.61  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
5072  มารศรี รพ.สต.หนองแวงควง สสอ.ศรีสมเด็จ  01-08-2561 15:32:30  ส่งรง.เบิกวัคซีนเดือน ส.ค.2561  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
5071  มารศรี รพ.สต.หนองแวงควง กลุ่มงานเวชฯ  01-08-2561 15:30:24  ส่งรง.อนามัยแม่และเด็กเดือน ก.ค.2561  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
5070  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.บ้านบาก  01-08-2561 08:53:58  แจ้งโอนเงินครั้งที่ 14/61  มีไฟล์แนบ ด่วน
5069  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.โพธิ์สัย  01-08-2561 08:53:58  แจ้งโอนเงินครั้งที่ 14/61  มีไฟล์แนบ ด่วน
5068  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.สวนจิก  01-08-2561 08:53:58  แจ้งโอนเงินครั้งที่ 14/61  มีไฟล์แนบ ด่วน
5067  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.หนองใหญ่  01-08-2561 08:53:58  แจ้งโอนเงินครั้งที่ 14/61  มีไฟล์แนบ ด่วน
5066  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.เมืองเปลือย  01-08-2561 08:53:58  แจ้งโอนเงินครั้งที่ 14/61  มีไฟล์แนบ ด่วน
5065  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.หนองแวงควง  01-08-2561 08:53:58  แจ้งโอนเงินครั้งที่ 14/61  มีไฟล์แนบ ด่วน
5064  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.โพธิ์ทอง  01-08-2561 08:53:58  แจ้งโอนเงินครั้งที่ 14/61  มีไฟล์แนบ ด่วน
5063  รพ.สต.โพธิ์สัย รพ.สต.โพธิ์สัย ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  31-07-2561 11:49:44  รง5ส06กค2561  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
5062  นายวรพจน์ บุ้งทอง งานควบคุมโรค(รพ) ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  31-07-2561 09:47:44  รายงาน 3 เก็บ 5 ส ตำบลศรีสมเด็จ เดือน กรกฎาคม 2561  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
5061  กาลเวลา ดังก้อง รพ.สต.สวนจิก ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  27-07-2561 12:24:59  สอบสวนโรคเร่งด่วนกรณีบ้านหนองแวงยาวเคส 26ก.ค.61  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
5060  กาลเวลา ดังก้อง รพ.สต.สวนจิก สสอ.ศรีสมเด็จ  27-07-2561 12:24:59  สอบสวนโรคเร่งด่วนกรณีบ้านหนองแวงยาวเคส 26ก.ค.61  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
5059  กาลเวลา ดังก้อง รพ.สต.สวนจิก ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  27-07-2561 12:21:59  สอบสวนโรคเร่งด่วนกรณีบ้านหนองแวงยาวเคส 26ก.ค.61  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
5058  กาลเวลา ดังก้อง รพ.สต.สวนจิก สสอ.ศรีสมเด็จ  27-07-2561 12:21:59  สอบสวนโรคเร่งด่วนกรณีบ้านหนองแวงยาวเคส 26ก.ค.61  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
5057  รพ.สต.สวนจิก รพ.สต.สวนจิก งานควบคุมโรค(รพ)  27-07-2561 12:17:15  สอบสวนโรคเร่งด่วนไข้เลือดออกสวนจิก  มีไฟล์แนบ ด่วน
5056  รพ.สต.สวนจิก รพ.สต.สวนจิก ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  27-07-2561 12:17:15  สอบสวนโรคเร่งด่วนไข้เลือดออกสวนจิก  มีไฟล์แนบ ด่วน
5055  รพ.สต.สวนจิก รพ.สต.สวนจิก สสอ.ศรีสมเด็จ  27-07-2561 12:17:15  สอบสวนโรคเร่งด่วนไข้เลือดออกสวนจิก  มีไฟล์แนบ ด่วน
5054  นิตยา บุญรักษ์ รพ.สต.โพธิ์สัย งานข้อมูล/43แฟัม  26-07-2561 11:05:44  ส่ง43แฟ้ม  มีไฟล์แนบ ด่วน
5053  อัญชนา รพ.สต.หนองแวงควง งานข้อมูล/43แฟัม  26-07-2561 09:21:53  43 แฟ้ม มิ.ย.61  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
5052  นิติพร หานนท์ รพ.สต.โพธิ์สัย งานข้อมูล/43แฟัม  25-07-2561 16:12:22  43 แฟ้มเดือนมิถุนายน61  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
5051  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  25-07-2561 13:36:57  เชิญประชุม SM  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
5050  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  25-07-2561 10:29:06  เชิญประชุม stroke  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
5049  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  25-07-2561 10:29:06  เชิญประชุม stroke  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
5048  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  25-07-2561 10:29:06  เชิญประชุม stroke  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
5047  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  25-07-2561 10:29:06  เชิญประชุม stroke  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
5046  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  25-07-2561 10:29:06  เชิญประชุม stroke  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
 
มีจำนวนทั้งหมด 5520 ข่าว รวม : 184 หน้า ย้อนกลับ[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16] 17 [18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183]หน้าถัดไป

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีสมเด็จ | คู่มือการใช้งาน | mansiri | ผู้ดูแลระบบ |