กรุณากรอก Username และ Password ให้ถูกต้อง

   
          

ประกาศ

เนื่องจากเว็บไซต์ cupsrisomdej.net จะหมดอายุการช่ากับเอกชน ทั้งนี้จะไม่มีการต่ออายุ ฉะนั้น จึงขอให้ท่านดาวน์โหลดข้อมูลที่สำคัญเก็บไว้ ก่อนที่ระบบจะปิด ภายในเดือน เม.ย.63 และต่อไปให้ใช้ระบบ รับ-ส่งข้อมูล ใหม่ ใช้พื้นที่ของกรทรวงสาธารณสุข

http://sisomdet.moph.go.th/data/
v
v
((คลิก))
((ระบบรับ-ส่งข้อมูล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสมเด็จ ))

รายละเอียดการเข้าใช้งาน ติดต่อผู้ดูแลระบบ ไลน์ไอดี mansiri

1050  ละเอียด ชำนาญ งานข้อมูล/43แฟัม รพ.สต.โพธิ์ทอง  07-06-2559 15:36:22  เอกสารการประชุมIC 7มิ.ย 2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
1049  ละเอียด ชำนาญ งานข้อมูล/43แฟัม สสอ.ศรีสมเด็จ  07-06-2559 15:35:19  เอกสารการประชุมIC 7มิ.ย 2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
1048  ละเอียด ชำนาญ งานข้อมูล/43แฟัม รพ.สต.บ้านบาก  07-06-2559 15:35:19  เอกสารการประชุมIC 7มิ.ย 2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
1047  ละเอียด ชำนาญ งานข้อมูล/43แฟัม รพ.สต.โพธิ์สัย  07-06-2559 15:35:19  เอกสารการประชุมIC 7มิ.ย 2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
1046  ละเอียด ชำนาญ งานข้อมูล/43แฟัม รพ.สต.สวนจิก  07-06-2559 15:35:19  เอกสารการประชุมIC 7มิ.ย 2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
1045  ละเอียด ชำนาญ งานข้อมูล/43แฟัม รพ.สต.หนองใหญ่  07-06-2559 15:35:19  เอกสารการประชุมIC 7มิ.ย 2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
1044  ละเอียด ชำนาญ งานข้อมูล/43แฟัม รพ.สต.เมืองเปลือย  07-06-2559 15:35:19  เอกสารการประชุมIC 7มิ.ย 2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
1043  ละเอียด ชำนาญ งานข้อมูล/43แฟัม รพ.สต.หนองแวงควง  07-06-2559 15:35:19  เอกสารการประชุมIC 7มิ.ย 2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
1042  ละเอียด ชำนาญ งานข้อมูล/43แฟัม รพ.สต.โพธิ์ทอง  07-06-2559 15:35:19  เอกสารการประชุมIC 7มิ.ย 2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
1041  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  07-06-2559 14:26:56  ประกาศสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข  มีไฟล์แนบ ด่วน
1040  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  07-06-2559 14:26:56  ประกาศสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข  มีไฟล์แนบ ด่วน
1039  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  07-06-2559 14:26:56  ประกาศสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข  มีไฟล์แนบ ด่วน
1038  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  07-06-2559 14:26:56  ประกาศสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข  มีไฟล์แนบ ด่วน
1037  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  07-06-2559 14:26:56  ประกาศสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข  มีไฟล์แนบ ด่วน
1036  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  07-06-2559 14:26:56  ประกาศสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข  มีไฟล์แนบ ด่วน
1035  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  07-06-2559 14:26:56  ประกาศสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข  มีไฟล์แนบ ด่วน
1034  นภาพร รพ.สต.เมืองเปลือย งานข้อมูล/43แฟัม  07-06-2559 13:12:54  43 แฟ้มเดือน พ.ค.59   มีไฟล์แนบ ด่วน
1033  กุลทรัพย์ ลุนนี รพ.สต.โพธิ์สัย สสอ.ศรีสมเด็จ  06-06-2559 13:59:57  ส่งเบิกวัคซีน มิ.ย.59 ค่ะ  มีไฟล์แนบ ด่วน
1032  มารศรี รพ.สต.หนองแวงควง กลุ่มงานเวชฯ  06-06-2559 11:36:37  ส่งรง.อนามัยแม่และเด็กเดือน พ.ค.2559  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
1031  มารศรี รพ.สต.หนองแวงควง สสอ.ศรีสมเด็จ  06-06-2559 11:25:55  ส่งรง.เบิกวัคซีนเดือน มิ.ย.2559  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
1030  รพ.สต.โพธิ์สัย รพ.สต.โพธิ์สัย งานการเงิน(รพ)  06-06-2559 10:19:51  MPIพค2559  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
1029  นายวรพจน์ บุ้งทอง งานควบคุมโรค(รพ) ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  06-06-2559 09:27:58  ส่งรายงาน 506 (344-348) - 5 มิถุนายน 2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
1028  ภาราดา รพ.สต.บ้านบาก สสอ.ศรีสมเด็จ  05-06-2559 14:51:26  ขอเบิกวัคซีน  มีไฟล์แนบ ด่วน
1027  นภาพร รพ.สต.เมืองเปลือย ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  04-06-2559 15:54:48  รพ.สต.เมืองเปลือย ส่ง รง.506 1 ราย  มีไฟล์แนบ ด่วน
1026  กุลทรัพย์ ลุนนี รพ.สต.โพธิ์สัย ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  03-06-2559 14:26:37  ส่งรง.506 วันที่ 1-3มิ.ย59จำนวนำ1รายคร้า  มีไฟล์แนบ ด่วน
1025  รพสต.บ้านบาก รพ.สต.บ้านบาก ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  03-06-2559 10:37:46  บ้านบากส่ง 506 จำนวน 1 ราย  มีไฟล์แนบ ด่วน
1024  สุภาวดี รพ.สต.โพธิ์ทอง ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  03-06-2559 09:48:47  โพธิ์ทอง ส่ง 506 1 ราย  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
1022  ประมูล จันนะรา รพ.สต.สวนจิก ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  02-06-2559 15:12:44  สวนจิกส่ง 506 1 ราย  มีไฟล์แนบ ด่วน
1021  วาระประชุม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  02-06-2559 15:05:00  วาระประชุม มิถุนายน 26559  มีไฟล์แนบ ด่วน
1020  วาระประชุม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  02-06-2559 15:05:00  วาระประชุม มิถุนายน 26559  มีไฟล์แนบ ด่วน
 
มีจำนวนทั้งหมด 6092 ข่าว รวม : 204 หน้า ย้อนกลับ[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169] 170 [171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203]หน้าถัดไป

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีสมเด็จ | คู่มือการใช้งาน | mansiri | ผู้ดูแลระบบ |