กรุณากรอก Username และ Password ให้ถูกต้อง

   
          

ประกาศ

เนื่องจากเว็บไซต์ cupsrisomdej.net จะหมดอายุการช่ากับเอกชน ทั้งนี้จะไม่มีการต่ออายุ ฉะนั้น จึงขอให้ท่านดาวน์โหลดข้อมูลที่สำคัญเก็บไว้ ก่อนที่ระบบจะปิด ภายในเดือน เม.ย.63 และต่อไปให้ใช้ระบบ รับ-ส่งข้อมูล ใหม่ ใช้พื้นที่ของกรทรวงสาธารณสุข

http://sisomdet.moph.go.th/data/
v
v
((คลิก))
((ระบบรับ-ส่งข้อมูล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสมเด็จ ))

รายละเอียดการเข้าใช้งาน ติดต่อผู้ดูแลระบบ ไลน์ไอดี mansiri

989  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  01-06-2559 13:58:06  ตรวจสอบการไม่ได้รับวัคซีน OPV3 ของเด็ก ปี 2558-2559  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
988  รพสต.บ้านบาก รพ.สต.บ้านบาก ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  01-06-2559 13:29:25  บ้านบากส่ง HI 27-5-2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
987  วุฒิชัย รพ.สต.หนองใหญ่ ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  01-06-2559 10:33:01  รายงาน 506 2 ราย  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
986  วุฒิชัย สิงห์บุตรา รพ.สต.หนองใหญ่ ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  31-05-2559 08:56:02  รายงาน 5 ส. และค่าความชุกลูกน้ำยุงลาย วันศุกร์ 27 พ.ค. 59  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
985  จุฑามาศ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.โพธิ์ทอง  31-05-2559 00:57:50  ส่งคืน MPI เม.ย.59  มีไฟล์แนบ ด่วน
984  จุฑามาศ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.หนองแวงควง  31-05-2559 00:57:20  ส่งคืน MPI เม.ย.59  มีไฟล์แนบ ด่วน
983  จุฑามาศ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.เมืองเปลือย  31-05-2559 00:56:48  ส่งคืน MPI เม.ย.59  มีไฟล์แนบ ด่วน
982  จุฑามาศ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.หนองใหญ่  31-05-2559 00:56:22  ส่งคืน MPI เม.ย.59  มีไฟล์แนบ ด่วน
981  จุฑามาศ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.สวนจิก  31-05-2559 00:55:42  ส่งคืน MPI เม.ย.59  มีไฟล์แนบ ด่วน
980  จุฑามาศ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.โพธิ์สัย  31-05-2559 00:55:06  ส่งคืน MPI เม.ย.59  มีไฟล์แนบ ด่วน
979  จุฑามาศ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.บ้านบาก  31-05-2559 00:54:31  ส่งคืน MPI เม.ย.59  มีไฟล์แนบ ด่วน
978  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  30-05-2559 13:33:49  แจ้งการดำเนินงานให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล พ.ศ.2559  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
977  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  30-05-2559 13:33:49  แจ้งการดำเนินงานให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล พ.ศ.2559  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
976  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  30-05-2559 13:33:49  แจ้งการดำเนินงานให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล พ.ศ.2559  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
975  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  30-05-2559 13:33:49  แจ้งการดำเนินงานให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล พ.ศ.2559  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
974  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  30-05-2559 13:33:49  แจ้งการดำเนินงานให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล พ.ศ.2559  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
973  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  30-05-2559 13:33:49  แจ้งการดำเนินงานให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล พ.ศ.2559  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
972  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  30-05-2559 13:33:49  แจ้งการดำเนินงานให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล พ.ศ.2559  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
971  นายประมูล จันนะรา รพ.สต.สวนจิก งานการเงิน(รพ)  30-05-2559 10:58:21  สวนจิกส่ง MPI  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
970  กุลทรัพย์ ลุนนี รพ.สต.โพธิ์สัย ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  30-05-2559 10:28:11  ส่งรง.506 วันที่ 28-30พ.ค.59จำนวนำ1รายคร้า  มีไฟล์แนบ ด่วน
969  วุฒิชัย รพ.สต.หนองใหญ่ ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  30-05-2559 10:25:51  รายงาน 506 จำนวน 1 ราย  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
968  วุฒิชัย รพ.สต.หนองใหญ่ ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  30-05-2559 09:42:07  zeroreport 22-28 พ.ค. 59  - ด่วนมาก
967  อัญชนา รพ.สต.หนองแวงควง ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  30-05-2559 09:07:55  ส่งzero report สัปดาห์ 21 พ.ค.-29 พ.ค.59  - ด่วนมาก
966  นายวรพจน์ บุ้งทอง งานควบคุมโรค(รพ) ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  29-05-2559 10:04:38  ส่งรายงาน 506 (320-326) -28 พฤษภาคม 2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
965  นภาพร รพ.สต.เมืองเปลือย ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  28-05-2559 09:48:39  รพ.สต.เมืองเปลือย ส่ง รง.506 1 ราย  มีไฟล์แนบ ด่วน
964  นายประมูล จันนะรา รพ.สต.สวนจิก ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  27-05-2559 15:24:05  สวนจิกส่ง 506 1 ราย  มีไฟล์แนบ ด่วน
963  นิติพร หานนท์ รพ.สต.โพธิ์สัย สสอ.ศรีสมเด็จ  27-05-2559 12:11:46  แบบประเมินการจัดการขยะติดเชื้อ  - ด่วนที่สุด
962  เยาวลักษณ์ คำโนนงิ้ว รพ.สต.โพธิ์สัย สสอ.ศรีสมเด็จ  26-05-2559 12:44:49  แผนตรวจมะเร็งปากมดลูก  มีไฟล์แนบ ด่วน
961  นภาพร รพ.สต.เมืองเปลือย ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  26-05-2559 10:30:35  รพ.สต.เมืองเปลือย ส่ง รง.506 1 ราย  มีไฟล์แนบ ด่วน
960  กุลทรัพย์ ลุนนี รพ.สต.โพธิ์สัย ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  25-05-2559 15:16:52  ส่งรง.506 วันที่ 23-25r859จำนวน 2 รายคร้า  มีไฟล์แนบ ด่วน
 
มีจำนวนทั้งหมด 6092 ข่าว รวม : 204 หน้า ย้อนกลับ[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171] 172 [173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203]หน้าถัดไป

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีสมเด็จ | คู่มือการใช้งาน | mansiri | ผู้ดูแลระบบ |