กรุณากรอก Username และ Password ให้ถูกต้อง

   
          

ประกาศ

เนื่องจากเว็บไซต์ cupsrisomdej.net จะหมดอายุการช่ากับเอกชน ทั้งนี้จะไม่มีการต่ออายุ ฉะนั้น จึงขอให้ท่านดาวน์โหลดข้อมูลที่สำคัญเก็บไว้ ก่อนที่ระบบจะปิด ภายในเดือน เม.ย.63 และต่อไปให้ใช้ระบบ รับ-ส่งข้อมูล ใหม่ ใช้พื้นที่ของกรทรวงสาธารณสุข

http://sisomdet.moph.go.th/data/
v
v
((คลิก))
((ระบบรับ-ส่งข้อมูล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสมเด็จ ))

รายละเอียดการเข้าใช้งาน ติดต่อผู้ดูแลระบบ ไลน์ไอดี mansiri

973  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  30-05-2559 13:33:49  แจ้งการดำเนินงานให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล พ.ศ.2559  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
972  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  30-05-2559 13:33:49  แจ้งการดำเนินงานให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล พ.ศ.2559  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
971  นายประมูล จันนะรา รพ.สต.สวนจิก งานการเงิน(รพ)  30-05-2559 10:58:21  สวนจิกส่ง MPI  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
970  กุลทรัพย์ ลุนนี รพ.สต.โพธิ์สัย ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  30-05-2559 10:28:11  ส่งรง.506 วันที่ 28-30พ.ค.59จำนวนำ1รายคร้า  มีไฟล์แนบ ด่วน
969  วุฒิชัย รพ.สต.หนองใหญ่ ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  30-05-2559 10:25:51  รายงาน 506 จำนวน 1 ราย  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
968  วุฒิชัย รพ.สต.หนองใหญ่ ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  30-05-2559 09:42:07  zeroreport 22-28 พ.ค. 59  - ด่วนมาก
967  อัญชนา รพ.สต.หนองแวงควง ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  30-05-2559 09:07:55  ส่งzero report สัปดาห์ 21 พ.ค.-29 พ.ค.59  - ด่วนมาก
966  นายวรพจน์ บุ้งทอง งานควบคุมโรค(รพ) ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  29-05-2559 10:04:38  ส่งรายงาน 506 (320-326) -28 พฤษภาคม 2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
965  นภาพร รพ.สต.เมืองเปลือย ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  28-05-2559 09:48:39  รพ.สต.เมืองเปลือย ส่ง รง.506 1 ราย  มีไฟล์แนบ ด่วน
964  นายประมูล จันนะรา รพ.สต.สวนจิก ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  27-05-2559 15:24:05  สวนจิกส่ง 506 1 ราย  มีไฟล์แนบ ด่วน
963  นิติพร หานนท์ รพ.สต.โพธิ์สัย สสอ.ศรีสมเด็จ  27-05-2559 12:11:46  แบบประเมินการจัดการขยะติดเชื้อ  - ด่วนที่สุด
962  เยาวลักษณ์ คำโนนงิ้ว รพ.สต.โพธิ์สัย สสอ.ศรีสมเด็จ  26-05-2559 12:44:49  แผนตรวจมะเร็งปากมดลูก  มีไฟล์แนบ ด่วน
961  นภาพร รพ.สต.เมืองเปลือย ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  26-05-2559 10:30:35  รพ.สต.เมืองเปลือย ส่ง รง.506 1 ราย  มีไฟล์แนบ ด่วน
960  กุลทรัพย์ ลุนนี รพ.สต.โพธิ์สัย ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  25-05-2559 15:16:52  ส่งรง.506 วันที่ 23-25r859จำนวน 2 รายคร้า  มีไฟล์แนบ ด่วน
959  นายวรพจน์ บุ้งทอง งานควบคุมโรค(รพ) ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  25-05-2559 09:52:35  ส่งรายงาน 506 ( 310-319 ) - 24พฤษภาคม 2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
958  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ กลุ่มงานเวชฯ  24-05-2559 14:59:28  ข้การประเมินสภาวะสุขภาพ  มีไฟล์แนบ ด่วน
957  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  24-05-2559 14:53:27  การประเมินสภาวะสุขภาพ  มีไฟล์แนบ ด่วน
956  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  24-05-2559 14:53:27  การประเมินสภาวะสุขภาพ  มีไฟล์แนบ ด่วน
955  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  24-05-2559 14:53:27  การประเมินสภาวะสุขภาพ  มีไฟล์แนบ ด่วน
954  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  24-05-2559 14:53:27  การประเมินสภาวะสุขภาพ  มีไฟล์แนบ ด่วน
953  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  24-05-2559 14:53:27  การประเมินสภาวะสุขภาพ  มีไฟล์แนบ ด่วน
952  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  24-05-2559 14:53:27  การประเมินสภาวะสุขภาพ  มีไฟล์แนบ ด่วน
951  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  24-05-2559 14:53:27  การประเมินสภาวะสุขภาพ  มีไฟล์แนบ ด่วน
950  รพสต.บ้านบาก รพ.สต.บ้านบาก งานการเงิน(รพ)  23-05-2559 13:38:02  บ้านบาก ส่ง MPI เมษายน 2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
949  นภาพร รพ.สต.เมืองเปลือย งานการเงิน(รพ)  23-05-2559 12:54:02  MPI เดือน เมษายน 59  มีไฟล์แนบ ด่วน
948  รพสต.บ้านบาก รพ.สต.บ้านบาก ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  23-05-2559 11:46:41  บ้านบาก ส่ง HI 20 -5-2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
947  อัญชนา รพ.สต.หนองแวงควง งานการเงิน(รพ)  23-05-2559 11:46:31  ส่ง MPI เม.ย.59  มีไฟล์แนบ ด่วน
946  สุภาวดี รพ.สต.โพธิ์ทอง ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  23-05-2559 10:37:10  โพธิ์ทอง ส่ง Zero Report 15-21 พฤษภาคม 2559  - ด่วนมาก
945  กุลทรัพย์ ลุนนี รพ.สต.โพธิ์สัย ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  23-05-2559 10:21:01  ส่งรง.506 วันที่ 21 พ.ค.59จำนวนำ1รายคร้า  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
944  รพสต.บ้านบาก รพ.สต.บ้านบาก ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  23-05-2559 10:18:45  บ้านบากส่ง 506 1 ราย (ส 20 15-21 พ.ค. 59)  มีไฟล์แนบ ด่วน
 
มีจำนวนทั้งหมด 6106 ข่าว รวม : 204 หน้า ย้อนกลับ[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172] 173 [174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203]หน้าถัดไป

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีสมเด็จ | คู่มือการใช้งาน | mansiri | ผู้ดูแลระบบ |