กรุณากรอก Username และ Password ให้ถูกต้อง

   
          
ประกาศ การส่งหนังสือ/เอกสารทางราชการ ขอให้สแกนเป็นไฟล์ pdf เท่านั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ (((คลิก)))

623  พิสมัย จันทรสมัย รพ.สต.เมืองเปลือย สสอ.ศรีสมเด็จ  01-04-2559 13:54:17  ส่งรายงานไข่เลือดออก  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
622  นายประมูล จันนะรา รพ.สต.สวนจิก ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  01-04-2559 12:25:55  ส่งรายงานสำรวจลูกน้ำยุงลาย  มีไฟล์แนบ ด่วน
621  สุภาวดี รพ.สต.โพธิ์ทอง ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  01-04-2559 10:29:51  โพธิ์ทอง ส่ง HI 1 เม.ย.59  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
620  รพ.สต.หนองใหญ่ รพ.สต.หนองใหญ่ สสอ.ศรีสมเด็จ  01-04-2559 09:07:27  ส่งรายงานการเบิกวัคซีน  มีไฟล์แนบ ด่วน
619  วุฒิชัย สิงห์บุตรา รพ.สต.หนองใหญ่ ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  31-03-2559 11:15:20  รายงาน 5 ส. และค่าความชุกลูกน้ำยุงลาย วันศุกร์  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
618  รพ.สต.หนองแวงควง รพ.สต.หนองแวงควง สสอ.ศรีสมเด็จ  31-03-2559 10:47:21  รง.เบิกวัคซีนเดือน เม.ย.2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
617  รพ.สต.หนองแวงควง รพ.สต.หนองแวงควง กลุ่มงานเวชฯ  31-03-2559 10:45:14  รง.อนามัยแม่และเด็กเดือนมี.ค.2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
616  รพ.สต.หนองแวงควง รพ.สต.หนองแวงควง สสอ.ศรีสมเด็จ  31-03-2559 10:45:14  รง.อนามัยแม่และเด็กเดือนมี.ค.2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
615  จุฑามาศ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.หนองใหญ่  30-03-2559 17:52:45  ส่งคืน MPI ก.พ.59  มีไฟล์แนบ ด่วน
614  จุฑามาศ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.เมืองเปลือย  30-03-2559 17:52:25  ส่งคืน MPI ก.พ.59  มีไฟล์แนบ ด่วน
613  จุฑามาศ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.โพธิ์ทอง  30-03-2559 17:51:56  ส่งคืน MPI ก.พ.59  มีไฟล์แนบ ด่วน
612  เยาวลักษณ์ คำโนนงิ้ว รพ.สต.โพธิ์สัย รพ.สต.โพธิ์สัย  30-03-2559 09:51:14  ส่งผลการประเมินลดเค็ม  มีไฟล์แนบ ด่วน
611  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.บ้านบาก  30-03-2559 09:17:45  แจ้งโอนเงินครั้งที่ 10/2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
610  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.โพธิ์สัย  30-03-2559 09:17:45  แจ้งโอนเงินครั้งที่ 10/2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
609  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.สวนจิก  30-03-2559 09:17:45  แจ้งโอนเงินครั้งที่ 10/2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
608  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.หนองใหญ่  30-03-2559 09:17:45  แจ้งโอนเงินครั้งที่ 10/2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
607  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.เมืองเปลือย  30-03-2559 09:17:45  แจ้งโอนเงินครั้งที่ 10/2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
606  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.หนองแวงควง  30-03-2559 09:17:45  แจ้งโอนเงินครั้งที่ 10/2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
605  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.โพธิ์ทอง  30-03-2559 09:17:45  แจ้งโอนเงินครั้งที่ 10/2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
604  สุภาวดี รพ.สต.โพธิ์ทอง ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  29-03-2559 19:52:21  โพธิ์ทอง ส่ง 506 1 ราย  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
603  รมย์นลิน รพ.สต.เมืองเปลือย สสอ.ศรีสมเด็จ  29-03-2559 15:18:01  ส่งไฟล์ข้อมูลการสำราจพฤติกรรมการบริโภค"เค็ม"  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
602  นายวรพจน์ บุ้งทอง งานควบคุมโรค(รพ) ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  28-03-2559 16:15:03  ส่งรายงาน 506 (190-199) -27 มีนาคม 2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
601  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  28-03-2559 15:54:03  แบบสำรวจพฤติกรรมกินเค็ม  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
600  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  28-03-2559 15:54:03  แบบสำรวจพฤติกรรมกินเค็ม  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
599  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  28-03-2559 15:54:03  แบบสำรวจพฤติกรรมกินเค็ม  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
598  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  28-03-2559 15:54:03  แบบสำรวจพฤติกรรมกินเค็ม  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
597  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  28-03-2559 15:54:03  แบบสำรวจพฤติกรรมกินเค็ม  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
596  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  28-03-2559 15:54:03  แบบสำรวจพฤติกรรมกินเค็ม  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
595  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  28-03-2559 15:54:03  แบบสำรวจพฤติกรรมกินเค็ม  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
594  ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค รพ.สต.บ้านบาก ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  28-03-2559 15:07:42  รพ.สต.บ้านบาก ส่ง Zero report 20 - 26 มีนาคม 2559   - ด่วน
 
มีจำนวนทั้งหมด 5786 ข่าว รวม : 193 หน้า ย้อนกลับ[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173] 174 [175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192]หน้าถัดไป

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีสมเด็จ | คู่มือการใช้งาน | mansiri | ผู้ดูแลระบบ |