กรุณากรอก Username และ Password ให้ถูกต้อง

   
          

ประกาศ

เนื่องจากเว็บไซต์ cupsrisomdej.net จะหมดอายุการช่ากับเอกชน ทั้งนี้จะไม่มีการต่ออายุ ฉะนั้น จึงขอให้ท่านดาวน์โหลดข้อมูลที่สำคัญเก็บไว้ ก่อนที่ระบบจะปิด ภายในเดือน เม.ย.63 และต่อไปให้ใช้ระบบ รับ-ส่งข้อมูล ใหม่ ใช้พื้นที่ของกรทรวงสาธารณสุข

http://sisomdet.moph.go.th/data/
v
v
((คลิก))
((ระบบรับ-ส่งข้อมูล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสมเด็จ ))

รายละเอียดการเข้าใช้งาน ติดต่อผู้ดูแลระบบ ไลน์ไอดี mansiri

876  รพ.สต.โพธิ์สัย รพ.สต.โพธิ์สัย งานข้อมูล/43แฟัม  10-05-2559 14:51:51  43แฟ้มเมษา59  มีไฟล์แนบ ด่วน
875  สุภาวดี รพ.สต.โพธิ์ทอง งานข้อมูล/43แฟัม  10-05-2559 13:06:09  43 แฟ้ม โพธิ์ทอง  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
874  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  10-05-2559 11:01:25  พัฒนาการเด็ก   มีไฟล์แนบ ด่วน
873  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  10-05-2559 11:01:25  พัฒนาการเด็ก   มีไฟล์แนบ ด่วน
872  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  10-05-2559 11:01:25  พัฒนาการเด็ก   มีไฟล์แนบ ด่วน
871  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  10-05-2559 11:01:25  พัฒนาการเด็ก   มีไฟล์แนบ ด่วน
870  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  10-05-2559 11:01:25  พัฒนาการเด็ก   มีไฟล์แนบ ด่วน
869  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  10-05-2559 11:01:25  พัฒนาการเด็ก   มีไฟล์แนบ ด่วน
868  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  10-05-2559 11:01:25  พัฒนาการเด็ก   มีไฟล์แนบ ด่วน
867  นิติพร หานนท์ รพ.สต.โพธิ์สัย กลุ่มงานเวชฯ  10-05-2559 10:46:24  รายงานอนามัยแม่และเด็กเดือนเมษายน 2559  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
866  นายวรพจน์ บุ้งทอง งานควบคุมโรค(รพ) ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  10-05-2559 10:09:06  ส่งรายงาน 506(278-283)- 9 พฤษภาคม 2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
865  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  10-05-2559 10:00:00  ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือน  มีไฟล์แนบ ด่วน
864  มารศรี รพ.สต.หนองแวงควง สสอ.ศรีสมเด็จ  10-05-2559 09:42:17  ส่งรง.พัฒนาการเด็กปี59  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
863  อัญชนา รพ.สต.หนองแวงควง ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  10-05-2559 09:39:38  ส่งรายงานสำรวจลูกน้ำรายสัปดาห์ 6 พ.ค.59  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
862  สุภาวดี รพ.สต.โพธิ์ทอง ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  10-05-2559 09:20:06  โพธิ์ทอง ส่ง Zero Report 1-7 พ.ค.59  - ด่วนมาก
861  อัญชนา รพ.สต.หนองแวงควง ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  10-05-2559 09:17:25  ส่งzero report 1-7 พ.ค.59  - ด่วนมาก
860  กุลทรัพย์ ลุนนี รพ.สต.โพธิ์สัย ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  10-05-2559 09:17:17  ส่ง Zero Report 1-8พค59 คร้า  - ด่วน
859  วุฒิชัย รพ.สต.หนองใหญ่ ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  09-05-2559 15:24:31  Zeroreport 1-7พ.ค.59  - ด่วนที่สุด
858  รพสต.บ้านบาก รพ.สต.บ้านบาก ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  09-05-2559 10:12:34  ส่งรายงานลูกน้ำยุงลาย 6-5-59  มีไฟล์แนบ ด่วน
857  รพสต.บ้านบาก รพ.สต.บ้านบาก ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  09-05-2559 09:48:04  บ้านบาก zero report สัปดาห์ที่ 18 1-7 พ.ค. 2559  - ด่วน
856  นภาพร รพ.สต.เมืองเปลือย ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  07-05-2559 16:14:45  รพ.สต.เมืองเปลือย ส่ง รง.506 1 ราย  มีไฟล์แนบ ด่วน
855  นภาพร รพ.สต.เมืองเปลือย งานข้อมูล/43แฟัม  07-05-2559 15:31:26  43 แฟ้มเดือนเมษา 59  มีไฟล์แนบ ด่วน
854  นายวรพจน์ บุ้งทอง งานควบคุมโรค(รพ) ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  06-05-2559 16:14:06  ส่งรายงาน 506 (270-277) - 5 พฤษภาคม 2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
853  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  04-05-2559 14:09:29  ส่งใบอนุญาตไปราชการอบรมฟื้นฟูมะเร็งปากมดลูก 3 พ.ค.59  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
852  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  04-05-2559 14:09:29  ส่งใบอนุญาตไปราชการอบรมฟื้นฟูมะเร็งปากมดลูก 3 พ.ค.59  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
851  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  04-05-2559 14:09:29  ส่งใบอนุญาตไปราชการอบรมฟื้นฟูมะเร็งปากมดลูก 3 พ.ค.59  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
850  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  04-05-2559 14:09:29  ส่งใบอนุญาตไปราชการอบรมฟื้นฟูมะเร็งปากมดลูก 3 พ.ค.59  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
849  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  04-05-2559 14:09:29  ส่งใบอนุญาตไปราชการอบรมฟื้นฟูมะเร็งปากมดลูก 3 พ.ค.59  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
848  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  04-05-2559 14:09:29  ส่งใบอนุญาตไปราชการอบรมฟื้นฟูมะเร็งปากมดลูก 3 พ.ค.59  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
847  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  04-05-2559 14:09:29  ส่งใบอนุญาตไปราชการอบรมฟื้นฟูมะเร็งปากมดลูก 3 พ.ค.59  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
 
มีจำนวนทั้งหมด 6099 ข่าว รวม : 204 หน้า ย้อนกลับ[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175] 176 [177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203]หน้าถัดไป

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีสมเด็จ | คู่มือการใช้งาน | mansiri | ผู้ดูแลระบบ |